EU-fiskere: Damanaki klar med færøsanktioner inden august

Maria Damanaki – sanktioner mod Færøerne uanset FN-mægling. Foto: Arktis Media

SUMMARY In the herring dispute the EU Commission wishes to impose sanctions on The Faroe Islands before EU summer break in August, says Esben Sverdrup-Jensen, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, after a meeting with Maria Damanaki, Commissioner of Fisheries. The EU Commisssion has no wish for UN mediation under the auspices of The Sea Law Treaty, while it is the opinion of the Danish Government, that negotiations are far from exhausted. Further, Maria Damanakis prepares sanctions against Iceland and The Faroe Islands in the matter of the mackerel dispute.

EU-KOMMISSIONEN KAPPER HANDELS-BÅND MELLEM FÆRØERNE OG DANMARK
Af Claus Djørup
EU-fiskerikommissær Maria Damanaki vil sætte de varslede sanktioner i værk mod Færøerne i anden halvdel af juli før EU’s sommerferie, oplyser direktør Esben Sverdrup-Jensen fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Han var blandt deltagerne, da The Northern Pelagic Working Group (NPWG), der hører under The European Association of Fish Producers Organisations (EAPO), mødtes med fiskerikommissæren i Bryssel torsdag 27. juni.
Continue reading

Tværpolitisk EP-gruppe for finsk cabotageloft

Det finske loft på 10 cabotageture i løbet af tre måneder er på dagsornen i Nord og Vesteuropa for at imødegå systematisk cabotage. Foto: Fagressebureauet

EU-parlamentets cabotage-strammere mødes med Siim Kallas

Af Claus Djørup
Over halvdelen af de hollandske chauffører ser ikke en fremtid i transportbranchen, medmindre der sker en kraftig indsats mod ulovligheder og social dumping. Det viser en spørgeskemaundersøgelse foretaget online mellem 2. april og 10. maj i år.
Continue reading

Grønlandsk erhvervsopgør med EU’s hævdvundne fiskerirettigheder

Sommaire – Zusammenfassung — in brief – Samenvatting — resumé
La répartition des quotas de pêche doit être fondée sur la présence réelle du poisson et ne pas des droits coutumiers, dit le premier homme d’affaires du Groenland. Henrik Leth, qui est le président de Polar Seafood et le président de l’association d’employeurs de Groenland, éxige que le Groenland participe les états côtiers de la répartition des quotas de pêche de des états côtiers. Les Îles Féroé et l’Islande utilisent le même argument dans le désaccord avec l’Union Européenne sur les quotas de maquereau et de hareng.

Die Aufteilung der Fangqouten sollte auf die reale Bestand von Fischen und nicht auf Gewohnungsrecht bauen, sagt der führende Geschäftsmann Grönlands. Henrik Leth, Aufsichtsratsvorsitzender von Polar Seafood und Vorsitzender des Arbeitsgeberverbandes in Grönland fordert, dass Grönland beteiligt wird, wenn die Küstenstaaten die Zuteilung von Fangquoten verteilen. Ähnlich argumentieren Island und Färöer im Streit mit der EU wegen Quoten für Makrele und Hering.

The allocation of fishing quotas should be based on the real occurrence of fish and not time-honoured rights, says Greenland’s leading business man. Henrik Leth, who is chairman of Polar Seafood and chairman of Greenland Employers’ Association, demands that Greenland is with the coastal states’ allocation of fishing quotas. Faroe Islands and Iceland use the same argument in the dispute with the European Union on mackerel and herring quotas.

Verdeling van de vangstquota moet worden gebaseerd op de echte aanwezigheid van vis en niet op aloude rechten, zegt de Groenlandse toonaangevende business man. Henrik Leth, die voorzitter is van Polar Seafood en voorzitter van Groenland Werkgeversvereniging, vereist dat Groenland is eens met de kuststaten in de verdeling van de visquota. Faeröer en IJsland maken gebruik van dezelfde redenering in het geschil met de EU over makreel en haring quota.

Fordelingen af fiskekvoter bør baseres på den reelle tilstedeværelse af fisk og ikke på hævdvundne rettigheder, siger Grønlands ledende erhvervsmand. Henrik Leth, som er bestyrelsesformand for Polar Seafood og formand for Grønlands Arbejdsgiverforening, kræver, at Grønland sidder med i kyststaternes fordeling af fiskekvoter. Færøerne og Island bruger samme argumentation i striden med EU om makrel- og sildekvoter.
Continue reading

Denmark threatens to leave IWC

The Danish government has broad support in the parliament to leave The International Whaling Commission at the end of the year as a consequence of Greenland’s unilateral increase of their whaling quota. The Danish government does not adopt the Greenlandic argument, that IWC is the villain by breaching the convention when ignoring the scientific advice. The government in Nuuk wants the Kingdom of Denmark to stay in the whaling commission. Continue reading