Dansk klimamærke i kapløb med EU-forbud mod nye miljømærker

Klimamærkerne er en fødevareministeriel arbejdsgruppes udkast. Foto: Fagpressen.eu

Mandat i europaudvalget til direktivforslag om godkendelse af grøn markedsføring. Klima- og miljøanprisninger skal sandhedsprøves hos en verifikator

Af Claus Djørup
Det nye danske klimamærke etableres, før et direktiv med forbud mod grønvask træder i kraft.

Dermed vil det kommende statskontrollerede klimamærke ikke blive bragt i fare, og Svanemærket vil også bestå, forsikrede miljøminister Magnus Heunicke (S), da han fik mandat i europaudvalget fredag 26. april til forhandlingerne om direktivforslaget om grønne anprisninger.

Forsikringen skyldes, at EU-kommissionen foreslår et forbud mod, at medlemsstater udvikler nye nationale miljømærkningsordninger, medmindre de allerede er etableret ved gennemførelsen af direktivet om underbygning og kommunikation af udtrykkelige miljøanprisninger.

EU-ordførerne Søren Bo Søndergaard (EL) og Christian Friis Bach (R) ønskede dog en mere håndfast garanti for, at det komplicerede arbejde med det danske, offentlige klimamærke ikke kommer i klemme.

– Vi kan godt blive forsinket. Det er et kompliceret arbejde, foreholdt Christian Friis Bach, som følger arbejdet med klimamærket som fødevareordfører.

Masser af tid
Magnus Heunicke gentog, at klima- og fødevareministerierne vurderer, at man godt kan nå at lade det danske klimamærke træde i kraft inden direktivets ikrafttrædelse.

– Der er masser af tid til at få indført et dansk klimamærke, som også skal leve op til, at det reelt er bedre for klimaet, og dette direktivforslag blokerer ikke for det, fastslog Magnus Heunicke.

Det opfyldte ikke Enhedslistens kriterium for klokkeklar garanti.

– Det, ministeren siger, er, at det kan komme til at koste klimamærket livet, konkluderede Søren Bo Søndergaard.

– Man også vende den omvendt – at så er der garanti herfor, at vi får det klimamærke forholdsvis hurtigt, og det hører jeg ministeren sige, ræsonnerede Christian Friis Bach tilfreds.

Nye mærker skal rumme merværdi
Forbuddet mod nye, nationale miljømærker undtager private miljømærker, der tilfører merværdi i forhold til de eksisterende miljømærker.

– Der findes et væld af mærker og anprisninger, og der bliver strammet op, sagde miljøministeren om risikoen for mærker, der enten må fjernes eller laves om for at leve op til kravene.

Påstande i reklamer om miljø og klima skal kunne verificeres, og det vil også være en opstramning af den danske lovgivning, fremhævede miljøminister Magnus Heunicke.

Man det skal gøres uden at omkostningerne løber løbsk for at få en overensstemmelsesattest.

Verifikationen skal foretages af en akkrediteret, uafhængig tredjepart, før produktet markedsføres.

Spansk kompostpåstand gyldig i hele EU
Nogle oplysninger kan forbeholdes verifikationsmyndigheden, så patenter og andre forretningshemmeligheder kan forblive hemmelige.

En verificeret påstand i et land gælder i hele EU f.eks. emballage kan komposteres, bemærkede EU-ordfører Marianne Bigum (SF).

Problemet er, at hvad der kan komposteres i varme Spanien er noget helt andet, end hvad der kan komposteres om vinteren i Danmark – og i øvrigt har vi ikke det affaldssystem, anførte hun.

Delegerede retsakter
Et mindretal bestående af Danmarksdemokraterne, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og løsgænger Theresa Scavenius voterede imod mandatet.

Sidstnævnte begrundede sit nej med, at substansen afgøres senere ved EU-kommissionens delegerede retsakter i samarbejde med brancherne, så man kender ikke de endelige regler.

– Som det ser ud lige nu i forhandlingerne, så understøtter størstedelen af direktivforslaget den nuværende danske retstilstand. Det er rigtigt, at der er en enkelt lempelse, men den store nyskabelse og en styrkelse af den danske retstilstand er verifikationen af frivillige miljøanprisninger, fremholdt Magnus Heunicke.

Mandatets første punkt lægger stor vægt på at sikre, at dansk retstilstand for frivillige, udtrykkelige miljøanprisninger ikke svækkes.

Klimakreditter
To andre af de ni punkter vedrører klimakreditter, som gælder både EU’s og FN’s kreditter.

– Når virksomheder betaler en anden aktør for udførelsen gennem klimakreditter, så har der ikke altid været tale om troværdige tiltag, erklærede Magnus Heunicke.

Derfor lægger regeringen stor vægt på, at reglerne styrkes, så virksomheders grønne anprisninger baseret på klimakreditter alene kan anvendes under mere gennemsigtige og troværdige markedsføringsmæssige rammer til gavn for forbrugerne samt den miljømæssige integritet.

Videre lægges vægt på, at klimakreditter i et vist omfang må indgå i den tidsbestemte forpligtelse, der skal ledsage virksomheders anprisninger om fremtidig klimapræstation

Klimakreditter må ikke anvendes i forbindelse med markedsføring over for forbrugerne, fastslår det netop vedtagne direktiv om vildledende markedsføring. Det er dog tilladt at markedsføre visse investeringer i miljøtiltag.

”Virksomhedens anprisning af egne produkter eller services skal relatere sig til konkrete indsatser for produktets miljøtilstand og skal være absolutte og underbyggede for produktet,” hedder det i politikernotatet.

”CO2-neutral” er vildledning
Christian Friis Bach spurgte til, at nogle grønne organisationer ønsker et specifikt forbud mod at skrive på en vare, at den er ”CO2-neutral”.

– Det er slået fast i et andet direktiv om vildledende markedsføring, at det må man ikke skrive, og det ændres der ikke på i dette forslag, svarede Magnus Heunicke.

Beregning af aftryk
Magnus Heunickes mandat lægger vægt på et incitament til at bruge en fælles metode, og han peger på EU’s miljøfodaftryksmetode (PEF).

Tre brancheorganisationer nævner beregning af klimaaftryk i deres høringssvar.

Dansk Mode og Tekstil ser gerne brug af en harmoniseret metode, hvilket kunne væres EU’s miljøfodaftryksmetode.

Det stiller Økologisk Landsforening sig kritisk over, da EU’s miljøfodaftryksmetode undtager centrale elementer i forhold til bæredygtig fødevareproduktion, inklusiv dyrevelfærd.

Bryggeriforeningen erklærer, at EU’s miljøfodaftryksmetode kan anvendes som formodning til overholdelse af kravene til dokumentation.

Forhåndscensur af grønne påstande
EU-parlamentet er hurtigere end ministerrådet i denne sag.

Virksomheder skal indsende grønne reklamepåstande – miljømarkedsføringsanprisninger – til verifikation hos en akkrediteret verifikator, der skal godkende teksten inden for 30 dage, før den kan bruges, vedtog EU-parlamentets indremarkeds og miljøudvalg med et stort flertal den 14. februar i en betænkning om, hvordan virksomheder kan undgå at overtræde forbuddet mod grønvask.

Straffen er udelukkelse fra indkøb, konfiskation af indtægter og en bøde på 4 % af den årlige omsætning.

Direktivforslaget giver mulighed for, at virksomheder stadig kan nævne modregningsordninger, hvis de allerede har reduceret deres emissioner så meget som muligt og kun bruger disse ordninger til restemissioner, oplyser EU-parlamentet . Disse klima- eller kulstofkreditter skal være certificeret i henhold til kulstoffjernelsesforordningen (Carbon Removals Certification Framework).

Dette forslag ventes først færdigbehandlet efter EP-valget 6.-9. juni. (Dj/050524)
www
Fødevarestyrelsens hovedside om klimamærket
Fødevarestyrelsens arbejde med klimamærket
Anbefalinger fra arbejdsgruppe om klimamærke (27 IV 2023)
Produkters miljøaftryk/Product Environmental Footprint (PEF)
EU-kommissionens arbejde med miljøfodaftryksmetoder
Direktivforslaget om grønne anprisninger (Green Claims Directive/Richtlinie über Umweltaussage/Directive sur les allégations écologiques/Direktivet om miljöpåståenden/Directiva sobre alegaciones ecológicas/Dyrektywa w sprawie oświadczeń środowiskowych)
EU-parlamentets vedtagelse den 17. januar 2024 af et søsterforslag

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.