Tekniske trafikkrav til tunge arbejdsmaskiner på hjul

Fælles marked for vejgående landbrugs- og anlægsmaskiner

Af Claus Djørup/Maskinbladet
Producenter og importører af mejetærskere, flishuggere, gravemaskiner, saltspredere og andre ikke-vejgående mobile maskiner får én typegodkendelse at forholde sig til, når det drejer sig om tekniske krav til at køre mellem arbejdssteder med store, langsomt kørende maskiner.

Transportminister Thomas Danielsen (V) har bred støtte i Folketinget til at støtte EU-kommissionens forslag til forordning om godkendelse og markedsovervågning af mobile ikke-vejgående maskiner, der kører på offentlig vej. Det drejer sig om land- og skovbrugs-, gartneri, bygge- og anlægsmaskiner samt kommunalt udstyr.

De tekniske elementer i maskinen, som er kritiske for trafiksikkerheden, skal prøves ved en tredjepart (teknisk tjeneste), hvorimod ikke-kritiske elementer kan godkendes via selvcertificering fra fabrikanten inden endelig godkendelse ved en myndighed, fremgår det af politikernotatet om KOM(2023)178.

Med en EU-typegodkendelse kan fabrikanten producere den typegodkendte maskine i ubegrænset antal samt sælge den i alle 27 EU-lande, når kravene harmoniseres.

Forbehold for fuldautomatiserede maskiner
Thomas Danielsen har et erklæret fokus på de færdselssikkerhedsmæssige konsekvenser ved, at tunge og langsomt kørende maskiner kan køre på offentlige veje og hurtigkørende bilers behov for overhaling.

Han ønsker tillige, at medlemslandene selv kan forbyde eller regulere fuldautomatiserede ikke-vejgående maskiner på egne veje. Det har dog endnu ikke har stor betydning, og transportministeren antyder forsøgsordninger.

Transportministeren ønsker, at de tekniske krav fremgår af et bilag, inden forslaget vedtages. I forslaget oplistes de 25 forhold, som EU-kommissionen skal regulere:
a) køretøjskonstruktionens integritet
b) konstruktivt bestemt maksimalhastighed, hastighedsregulator, hastighedsbegrænsende anordninger og speedometer
c) bremsesystem
d) styreapparat
e) synsfelt
f) vinduesviskere
g) ruder og montering heraf
h) anordninger til indirekte udsyn
i) lygter og montering heraf
j) køretøjets ydre og tilbehør, når det er parat til kørsel på vej, herunder arbejdsudstyr og svingningsstruktur
k) lydsignalapparater og montering heraf
l) opvarmningsanlæg, afrimnings- og afdugningssystemer
m) pladser til montering af nummerplade
n) lovpligtig fabrikationsplade og mærkning
o) dimensioner
p) masse, herunder tilladt totalmasse på vej
q) brændstoftanke
r) dæk
s) bakgear
t) sporvidder (afstand mellem hjulpar)
u) mekaniske tilkoblingsanordninger
v) siddepladser og fastholdelsesanordninger for fører og andre personer i køretøjet
w) instruktionsbog vedrørende kørsel på vej
x) betjeningsanordninger til kørsel på vej
y) oplysninger, advarsler og afmærkninger vedrørende kørsel på vej

Nej fra tre partier
Alene Enhedslisten og Dansk Folkeparti voterede nej, da Thomas Danielsen fik godkendt sit mandat i europaudvalget fredag 26. maj. EU-ordfører Marianne Bigum (SF) partiet ville gerne stemme blankt, men det kan man ikke i europaudvalget, så efterfølgende det meddelt som et nej.

Udgangspunktet er byrder for erhvervslivet og ikke trafiksikkerhed, påpegede EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) .

-Det er en gal prioritering. Forslaget er totalharmonisering, og det betyder, at Danmark ikke kan indføre alkolåse, sagde Enhedslistens ordfører.

Han krævede, at selvkørende maskiner alene skulle reguleres af landene selv og ikke EU, så man ikke risikerer ad åre at blive pålagt noget færdselssikkerhedsmæssigt tvivlsomt.

EU-ordfører Alex Ahrendtsen (DF) er imod papirnusseriet, som følger med forslaget. Desuden frygter han, at det går ud over mindre virksomheder.

Undtagelse for små producenter
Der kommer mindre papir og administration ud af det, og det bliver nemmere og billigere for virksomhederne at indkøbe disse maskiner, når samme maskine kan markedsføres i hele EU, replicerede Thomas Danielsen.

Producenter er undtaget og kan nøjes med national godkendelse, når den årlige produktion i en serie er under 50 maskiner om året. De vil dog kun kunne afsættes på det hjemlige marked. Dette efterkommer et ønske fra brancheorganisationen ”Danske Maskinstationer og Entreprenører” (DM&E).

Endelig bliver spørgsmålet om alkolåse spillet ind i forhandlingerne i Bryssel.

UNECE
EU-ordfører Christian Friis Bach (R) spilder ikke en lejlighed til at fortælle, at EU’s bilregler mestendels stammer fra UNECE, som er FN’s Økonomiske Kommission for Europa, som han var chef for i midten af 2010’erne.

-Det er vigtigt, at den slags typegodkendelser forhandles og stadfæstes internationalt, så det ikke fører til vilkårlige og tilfældige handelsbarrierer, men at alle producenter af denne slags køretøjer kan se ens internationale retningslinjer, sagde Det radikale Venstres ordfører.

NRMM-køretøjer
Den engelske betegnelse for forordningsforslaget er Non Road Mobile Machinery (NRMM).

”Landbrug & Fødevarer”s erfaring med den hidtidige regulering er, at de enkelte medlemsstater ikke accepterer de typegodkendte standarder i praksis, men fastholder de enkelte landes eksisterende krav – herunder Danmark.

L&F ønsker at fastholde 40 km/t som den konstruktive hastighed for landbrugs- og motorredskaber, og det røres der ikke ved.

Danske Maskinstationer og Entreprenører er en stor repræsentant for brugere af ”NRMM”-køretøjer og en del af CEETTAR, som er den Europæiske brancheorganisation for maskinstationer og entreprenører.

Danmark har i lighed med cirka halvdelen af EU-landene jordtyper der kræver tvillinghjul og bred dækmontering, hvor køretøjer bliver over fire meter bred. Imidlertid har maskinstationerne udfordringer med akselvægt på trækkende hjul samt bælteundervogne til landbrugsmaskiner, så disse EU-typegodkendte køretøjer ikke kan køre på de danske veje, selvom de kan køre i vores nabolande. (Dj/020623)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.