DF støtter regeringens EU-afslag til nationale mindretal

Eva Kjer Hansen (t.v.) forsøger at mobilisere et folketingsflertal, der kan tvinge Christine Antorini og Nick Hækkerup til at støtte de nationale minsdretal i en EU-retssag mod kommissionen. Foto: Fagpressen.eu


Dansk Folkeparti: IKKE FLERE BEFØJELSER TIL EU-KOMMISSIONEN

Af Claus Djørup
Dansk Folkeparti trækker tæppet væk under Eva Kjer Hansens (V) forsøg på at skabe et flertal, der pålægger regeringen at forholde sig positivt til de europæiske mindretals organisation FUEN’s ønske om et borgerinitiativ kaldet ”Minority Safepack” med indsamling af en million underskrifter. Continue reading

EU-granskning truer Femerprojektets økonomi

Pia Olsen Dyhr i europaudvalget: EU-kommissionens ræsonnement om statsgaranti kan føre til dyrere transport. Foto: Fagpressen.eu

PIA OLSEN DYHR: ABSURD KRAV OM HØJERE BROTAKSTER

Scandlines klager til kommissionen over konkurrenceforvridning fra Øresundsbron. Foto: Fagpressen.eu

Af Claus Djørup
Scandlines forsøger at fordyre Femertunnelen og gøre det dyrere at køre over Øresundsbron. Færgerederiet har klaget til EU-kommissionen over ulovlig statsstøtte i statsgarantien til den faste Øresundsforbindelse. Scandlines I/S mener, at færgerne på Helsingør-Helsingborg er udsat for konkurrenceforvridende lave priser på Øresundsbron.

Sagen er så alvorlig, at transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) rejser den på det næste transportministerrådsmøde i Bryssel den 5. december under punktet eventuelt.
Continue reading

Henrik Sass Larsen vil luge objektivt ansvar ud af konkurrenceret

Henrik Sass Lasrsen – danske domstoile skal kunne prøve andre EU-landes konkurrenceretlige afgørelser. Foto: Fagpressen.eu

18 mandater – de 11 enstemmige

Af Claus Djørup
Udsigten til amerikanske tilstande med kæmpe erstatninger og gensidig anerkendelse af andre landes administrative afgørelser og domme i erstatningssager gør, at de fem EU-aftalepartier er alene om forhandlingsmandatet til forslaget om ”søgsmål angående erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne”. Continue reading