Kluntet EU-forslag om frakendelser

Transportministrene diskuterer, hvornår en hård kørekortsdom i et andet EU-land skal gælde i hjemlandet og resten af EU

Af Claus Djørup
Skal en fransk frakendelse af en danskers kørekort gælde i Danmark og alle øvrige EU-lande?

Det spørgsmål forsøger EU-kommissionen at besvare i et forslag til direktiv om – som det hedder – ”den EU-dækkende virkning af visse frakendelser af førerretten”.

Det skal forhindre sprit- og vanvidsbilister fra at køre i resten af EU, med det er imidlertid gjort kluntet.

Der er EU-retlige problemer med forslaget, fordi et medlemslands frakendelse af førerretten ikke kan gennemtvinges i andre lande, fastslår ministerrådets juridiske tjeneste, altså medlemslandenes fælles juridiske rådgiver.

Ungarn overtagtog det halvårlige formandskab den 1. juli og dermed det belgiske EU-formandskabs kompromisforlag, som er langt mere spiseligt for den danske regering både juridisk og administrativt.

– Det er en domstolsafgørelse, hvis man får frakendt sin førerret, understreger transportminister Thomas Danielsen (V). Han har europaudvalgs opbakning til sin forhandlingsposition. Alene Dansk Folkeparti voterede nej ved forelæggelsen i Folketingets europaudvalg fredag 28. juni.

Forhandlingsmandatet giver Thomas Danielsen carte blanche til at stemme imod, hvis det mod forventning kolliderer med dansk strafferet.

Dansk dommer
Hovedpunktet er, at en dansk domstol skal forholde sig til, om en frakendelse skal gennemføres i Danmark i forhold til dansk lov. Udstedelseslandets frakendelse gælder i hele EU.

Der bliver ikke tale om, at en byret fælder dom over færdselsforseelsen i det land, som har frakendt førerretten.

Hvis den danske domstol lader bilisten eller chaufføren beholde kørekortet, så gælder frakendelsen kun i det land, hvor frakendelsen er sket.

Den omvendte situation kan ikke opstå, nemlig en dansk domstol kan idømme fortabelse af kørekortet for en forseelse, der ikke udløser frakendelse i det andet land. Sådanne sager vil simpelt hen ikke bliver oversendt til kørekortets ejermands hjemland.

Udlændinges frakendelse i Danmark
Danske frakendelser af udlændinges kørekort kun gælde i resten af EU, hvis udstedelseslandet er enig.

– Når udlændinge bliver frataget kørekortet i Danmark, er det mit indtryk, at ikke alle medlemsstater i lige aktiv grad laver en national frakendelse, som altså frakender førerretten i hele EU, siger Thomas Danielsen.

Der er heller ingen smutvej med at have flere kørekort. En person på kun være indehaver af ét førerbevis, bestemmer et EU-direktiv fra 2006.

Tillægsrevision af kørekortdirektivet
Det belgiske EU-formandskab foreslår at droppe EU-kommissionens forslag og i stedet indarbejde frakendelser i kørekortdirektivet.

Her er man imidlertid i gang med en revision, man nødig vil forsinke. I stedet laves lovgivningen om frakendelser som en separat, yderligere revision af kørekortdirektivet, fremgår det af Transportministeriets politikernotat.

Uafklarede punkter
Thomas Danielsen forsøger at forhandle sig til en længere reaktionstid for danske myndigheder end 15 dage, hvor Færdselsstyrelsen skal vurdere en udenlandsk frakendelse af førerret.

Det skal videre afklares, om det er overtrædelseslandets eller udstedelseslandets udmåling af form og længde af straf, der skal gælde, om straffen skal konverteres til kørekortlandets regler, eller om dommen følges, så den længe ikke overskrider kørekortlandets grænser for frakendelse.

De uafklarede punkter handler bl.a. om, hvorvidt varigheden af en frakendelse i udlandet skal have tilsvarende varighed i hjemlandet, om betingede frakendelser omfattes, hvordan man skal forholde sig til medlemslandenes forskellige point- eller klippekortsystemer samt frister for afgørelser.

Det nyvalgte EU-parlament venter på ministerrådets holdning. Derefter sætter EU-institutionerne sætter sig sammen i en trilog og forhandler om den endelige udformning.

Forslaget har en dansk forhistorie for 22 år siden. Under sit daværende EU-formandskab foreslog Danmark, at landene etablerede kontaktpunkter, som kunne modtage besked om personer, der blev – som det hedder på EUsk – diskvalificeret til at køre. (Dj/100724)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.