Sidste mandat før exit: Helhjertet bekæmpelse af postkasseselskaber

Udvandet EU-direktiv sparer Skatteministeriet for endnu et it-projekt

Af Claus Djørup
Placering af tomme filialer i et andet land er det næste mål for EU’s bekæmpelse af skatteomgåelse og skattely, men effekten af EU-kommissionens direktivforslag vedrørende misbrug af postkasseselskaber er svækket i det seneste kompromisforslag.

Forslaget bliver næsten uden betydning for Danmark, mens det trods alt kan være mere nyttigt for lande, som ikke i samme grad bekæmper denne form for skatteunddragelse.

– Hovedparten af EU-landene har arbejdet for at reducere omfanget af omfattede selskaber og mere fleksible substanskriterier. Hovedparten af EU-landene har af forskellige årsager arbejdet for at udvande direktivets skattekonsekvenser for de pågældende selskaber, erklærede økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V), da han fik mandat fredag 13. oktober. Det viste sig 10 dage senere at være hans sidste fremmøde i europaudvalget.

Multinationales brug af postkasseselskaber for at omgå eller undgå skat er et centralt, grænseoverskridende problem, understregede den daværende økonomiminister.

– Det seneste kompromisforslag vil ikke medføre en markant styrkelse af mulighederne for at imødegå skatteundgåelse eller skatteunddragelse ved brug af postkasseselskaber i Danmark. Det skyldes, at Danmark allerede har et effektivt værn mod skatteundgåelse ved brug af postkasseselskaber, tilføjede Jakob Ellemann-Jensen med henvisning til domsafgørelser i ”beneficial owner”-sager om beløbets reelle ejer.

Barberet ned til ingenting
– Er realiteten ikke, at det spanske EU-formandskab barberer forslaget ned til det rene ingenting? Danmark skal ikke støtte den spanske tilgang om ”two step approach”, sagde EU-ordfører Marianne Bigum (SF).

Hun er bekymret for, at yderligere udvanding resulterer i, at EU-kommissionen trækker forslaget tilbage. Det rygte har økonomiministeren også hørt, men det har ikke kunnet valideres. Han afviste, at udvandingen har nået et punkt, hvor forslaget ikke længere giver mening.

– Det går den rigtige vej, men jeg deler utålmodigheden i forhold til, at det skal gå hurtigere. Derfor skal vi fra dansk side skubbe på og have et højt ambitionsniveau. Ulykkeligvis er det ikke tilstrækkeligt at have ret for at få ret, svarede Jakob Ellemann-Jensen.

Afkrydsning i åbenhed
Omfanget af undtagne enheder er efter ønske fra hovedparten af EU-landene væsentligt udvidet, hedder det i politikernotatet. Navnlig enheder, der ikke hovedsageligt er engageret i grænseoverskridende transaktioner, er undtaget fra kravene til rapportering.

EU-ordfører Christian Friis Bach (R) foreslog et alternativ – administrativ lettelse – til afkrydsningskriterier for omfattede selskaber, hvor selskaber selv oplyste f.eks. i CVR, om det var et postkasse- eller skuffeselskab. Så behøver selskabet ikke at indsende dokumentation, mens det er åbent for alle at kontrollere, om det passer.

– Der er desværre ikke den åbenhed, som tingene ser ud, replicerede Jakob Ellemann-Jensen.

Udvanding skåner skat-it
De nye regler træder formentlig i kraft 1. januar 2026.

Udvandingen sikrer, at skattevæsenet slipper for store udgifter og et nyt it-projekt.

”Som følge af Skatteforvaltningens begrænsede kapacitet i forhold til it-udvikling er det et vigtigt hensyn, at omkostningerne til systemtilretning under alle omstændigheder holdes så langt nede som muligt,” betoner økonomi- og skatteministerierne i politikernotatet.

Alene løsgængeren Theresa Scavenius voterede via en forhåndsbesked imod. (Dj/291023)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.