Folketingsudvalg for det tyske mindretal

Folketingsformand Søren Gade og BDN’s formand Hinrich Jürgensen – grænselandet rummer en immateriel kulturarv til efterfølgelse. Foto: Fagpressen.eu

EU gør jeg selv en bjørnetjeneste ved at afvise de nationale mindretal, siger fremtrædende talsmand for de tyskkulturelle sønderjyder

Af Claus Djørup
Det tyske mindretals kontakt til politikerne flyttes fra et kontaktudvalg under Kulturministeriet til et decideret folketingsudvalg i form af et underudvalg under kulturudvalget.

Beslutningen er truffet, og det folketingsbetjente udvalg etableres i nær fremtid, bekræfter folketingsformand Søren Gade (V).

– Det er unikt, og så skal vi også behandle det unikt, siger Søren Gade om det tyske mindretals position.

Opgraderingen øgede den positive stemning omkring konferencen i Landstingssalen og receptionen torsdag 30. november i anledning af Bund Deutscher Nordschleswigers københavnske sekretariats 40 års jubilæum.

Et sønderjysk folketingsmedlem bliver formentlig formand for udvalget.

BDN’s formand, Hinrich Jürgensen, har store forhåbninger til større inddragelse af mindretallet: -Vi håber at kunne mødes mere end en gang om året,og vi er glade for, at Folketinget og regeirngne støtter os i den henseende.

Forholdet i grænselandet er forbilledligt fredeligt. Man kan mødes og synge sammen eksempelvis “frø af ugræs er føget over vildtsvinehegnet”, som Der Nordschleswiger tidligere chefredaktør og BDN’s tidligere sekretariatsleder Siegfried Matlok bemærkede vittigt og med en kritik af den grænsekontrol, som sønderjyder og sydslesvigere gerne var foruden.

Grænseregionens succeshistorie
I sin tid som forsvarsminister brugte Søren Gade ”fra fjendskab til venskab”, når han tog ministre fra det tidligere Jugoslavien med til Dybbøl og fortalte om grænseregionen, hvor den fælles historie indeholder syv krige, som ikke alle har udspillet sig i grænselandet

– Vi har vist, at man kan gå fra fjendskab til venskab. Med al respekt gungrer det ikke så meget uden for lokalet her, og det er trist, for vi er et foregangsland med en grænseregion, hvor der er frihed til forskellighed for det tyske mindretal og det danske mindretal, siger Søren Gade.

Immateriel kulturarv
Den fredelige sameksistens forsøges udråbt til en immateriel kulturarv, men UNESCO ansøgningen i 2021. Idéen er dog ikke forladt. Der arbejdes på, hvordan man kan vise denne form for forbillede frem og fortælle, hvordan man har fået det til at virke.

– Det er ikke sikkert, at man havde fået et afslag med de krige, der er i Europa – Ukrainekrigen, hvis man havde søgt i dag. Der er en stor opgave i Europa, og jeg tænker ikke kun på Ukraine-Rusland. Der er masser af steder i det tidligere Jugoslavien og andre steder, hvor man kunne have gavn agf det, opfordrer Søren Gade

EU svigter
Hvad værre er, når Siegfried Matlok spørges, er EU’s tøven for ikke at sige afvisning hvad angår en politik for de nationale mindretal, på trods af at den europæiske mindretalsorganisation FUEN i 2018 samlede mere end en million underskrifter for borgerinitiativet ”Minority Safe Pack” om sprog- og kulturrettigheder.

– EU gør jeg selv en bjørnetjeneste. Vesten og Europa ville stå stærkere politisk og moralsk, hvis man tog sine egne mindretals vilkår alvorligt, siger han med øje for mindretalskonflikter i Europa inkl. Ukraine og Rusland. 100 millioner mennesker tilhører et mindretal.

– Mindretalsspørgsmål har også international bevågenhed. Kissinger glædede sig over den nuværende mindretalsløsning, beretter Siegfried Matlok om en kort samtale i København med den netop afdøde Heinz Alfred Henrich Kissinger (som Henry Kissinger blev navngivet ved fødslen i Fürth i 1923), som indgående kendte de politiske forhold i Slesvig-Holsten fra sit videnskabelige arbejde med Bismarck.

Tilflyttere
Frode Sørensen – tidligere socialdemokratisk skatteminister – rejste spørgsmålet om betydningen for mindretallets dagligdag af tilflytning af tyskere til Sønderjylland.

– Det er en udfordring i mange henseender, men det er selvfølgelig også en chance, for man mangler arbejdskraft. Vi prøver at forklare folk, at de skal integrere sig, svarede Hinrich Jürgensen.

Så fulgte et aber dabei, der uudtalt gælder tilhængere af AfD og Reichsbürgerbevægelsen.

– Der vil være nogle, som kommer med forkerte forventninger til Danmark. De tror, at alt er frit i Danmark. De skal lige forstå, at vi har en tillidskultur i Danmark. Vi stoler på vores myndigheder, og det kan godt give nogle udfordringer for nogle. Når de opdager, at græsset ikke er så meget grønnere på den anden side, så flytter de nok hjem igen, sagde Hinrich Jürgensen. (Dj/011223)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.