Optakt til grumsegrønt topmøde om industripolitik

Mette Frederiksen på vej til EU-topmøde om industripolitik: Det grønne skal stå stærkere i EU

Af Claus Djørup
Børsen brænder, Verden brænder, EU skal have en industripolitik og Ukraine skal have mere ammunition.

EU’s stats- og regeringschefer mødes onsdag og torsdag (17. og 18. april) til et ekstraordinært topmøde i Bryssel, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) vil slås for en grøn søjle i det næste femårige arbejdsprogram og slås endnu mere flere militære leverancer til Ukraine.

Umiddelbart før topmødet mødes den danske regeringschef med kollegerne fra Tjekkiet og Holland samt NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg for at drøfte, hvordan man bedst sikrer, at Ukraine får styrket sit luftforsvar.

Danmark kommer til det uofficielle topmøde med sin donationspakke nr. 17. Den er på 2,2 milliarder kroner, som udenrigsnævnet godkendte samtidig med Mette Frederiksens forelæggelse i europaudvalget tirsdag 16. april.

– Jeg håber, at alle har hørt kaldet fra præsident Zelenskyj om, at russerne er ved at bombe dem sønder og sammen. Det går ikke, at alle os allierede ikke tilvejebringer det, de har behov for, sagde Mette Frederiksen og roste den tyske beslutning om at levere endnu et Patriot-luftforsvarssystem.

– Der er behov for mere, så vi fortsætter vores meget stærke engagement fra dansk side hvad angår indkøb af ammunition herunder i tredjelande, tilskud til hvad der måtte ligge på lager i resten af Europa kommer til Ukraine, og vi skal øge produktionskapaciteten i den europæiske forsvarsindustri, fortsatte statsministeren.

Mandat 17. maj
Topmødets hovedemne er strategisk autonomi, det indre marked og industripolitik, som vedtages på et topmøde i juni.

Undervejs lægges op til rådskonklusioner om det indre marked og industripolitik, når erhvervsministrene mødes den 24. maj i ministerrådet for konkurrenceevne, hvortil erhvervsminister Morten Bødskov (S) vil hente et eventuelt mandat i europaudvalget den 17. maj.

Letta-rapport med mere EU-statsstøtte
Grundlaget for diskussionen på topmødet bliver en rapport fra den tidligere italienske premierminister Enrico Letta.

Ifølge nyhedstjenesten Euractiv vil Enrico Letta anbefale en EU-dækkende statsstøttemekanisme, der kan konkurrere med den amerikanske IRA (Inflation Reduction Act).

Konkret betyder det strengere håndhævelse af af statsstøtte på nationalt plan samtidig med en gradis udvidelse af EU-støtte. Endnu mere konkret forestiller Enrico Letta sig at en del af medlemslandenes nuværende statsstøtte overføres til paneuropæiske initiativer og investeringer.”

EU skal integrere sine finans-, energi- og telekommunikationsmarkeder eller stå over for at miste sin økonomiske sikkerhed og komme længere bagud i forhold til USA og Kina, siger Enrico Letta til The Financial Times.

– Problemet er, at i denne nye verden er vi for små. Det betyder tilbagegang, hvis vi ikke integrerer os, vil vi, siger han til den britiske finansavis.

DI-kampagne
Dansk Industri varmede op til statsministerens optaktforelæggelse ved at orientere europaudvalgets medlemmer om kampagnen ”Time is running out”. Kun følgebrevet er på dansk, hvor det oversættes til ”Tid til at vende Europas fremtid”.

”På dagsordenen for mødet mellem stats- og regeringscheferne er Europas konkurrencekraft. Dette er et emne, som optager og bekymrer dansk erhvervsliv. Kampagnen er derfor en opfordring til handling. Ellers vil Europa sakke bagud i forhold til andre regioner og miste sin position i verden,” skriver DI.

Den statistisk fremstilling viser en lille overvægt af negative svar hos europæiske virksomheder om konkurrencesituationen. Med 8 % overvægt er fordelingen mellem negative og positive vurderinger 54-46.

Uafhængighed af mindre gode venner
Mette Frederiksen præsenteres først for indholdet på selve topmødet.

Inden da erklærer hun sig enig i, at der er behov for en ambitiøs industripolitik.

– I det hele taget kommer den geopolitiske virksomhed til at kræve ganske meget af os europæere. Vi har behov for en robust økonomi, vores virksomheder har behov for at kunne konkurrere, og vi skal selvfølgelig selv være den nødvendige stærke globale stemme, sagde Mette Frederiksen.

Det betyder behov for et endnu tættere samarbejde om reduktion af strategiske afhængigheder, som Mette Frederiksen oversætter til ”ikke være afhængig af nogen, vi ikke er enige med.”

– Det er vigtigt, at vores virksomheder i Europa har de bedste rammevilkår, at der er færre byrder, god adgang til privat finansiering og ikke mindst hurtigere tilladelser. Det siger jeg ikke mindst i sammenhæng med behovet for den grønne omstilling, hvor vi bevæger os langsomt i Europa og opstiller mange forhindringer og barrierer for det, vil gerne vil f.eks. mere vedvarende energi, fortsatte statsministeren.

Grønt underskud i EU-oplæg
Miljø, biomangfoldighed og klima ser ud til at være fraværende i oplægget til topmødediskussionen om den strategiske dagsorden 2024-2029, anførte EU-ordfører Christian Friis Bach (R): Deler statsministeren bekymringen for, at miljø, natur, biodiversitet og klima?

– Vi kommer til at arbejde for, at den strategiske dagsorden også har en grøn søjle. I de (næste) fem år har vi ikke behov for, at klimaet eller den grønne energi fylder mindre, svarede Mette Frederiksen.

Hun tilføjer et aber dabei. Der skal være social balance.

– Vi har vundet meget lidt, hvis vi i iver for at løse klimakrisen eller biodiversitetskrisen går så langt frem, at prisen er galopperende ulighed eller at mennesker mister deres arbejde, eller at der ikke længere er sammenhæng mellem land og by eller hvad mange af os ellers kan være bekymret for, sagde Mette Frederiksen.

– Det grønne skal stå stærkere. Europa er afhængigt af et sundt og ordentligt miljø, pointerede hun i et opfølgende svar til Christian Friis Bach. Kontinentet skal leverer videre til næste generation i en bedste stand end den forrige selv overtog.

Hvis man bliver bedre til at genbruge og får den cirkulære økonomi til at fylde mere, så mindskes afhængigheden af kritiske råstoffer og materialer, medgav Mette Frederiksen over for EU-ordfører Marianne Bigum (SF).

Medicinsk autonomi
EU-ordfører Karin Liltorp (M) er bekymret for medicinforsyningens afhængighed af Kina og Indien.

– Der er mange gode grunde til at have et tæt samarbejde med Indien, men det ændrer ikke på, at afhængighed er farligere i dag, sagde Mette Frederiksen og refererede til manglen på hjælpemidler under koronaen.

EU-beslutninger gennemføres langsomt
Implementeringen af den grønne omstilling går for langsomt i nogle lande, sagde Karin Gaardsted (S), som derved viderebragte en appel fra Grundfos om hurtigere gennemføre af EU-beslutninger.

– Det går generelt for langsomt i Europa med at gøre det, man gerne vil gøre. Noget skyldes, at vi selv opsætter en hulens masse barrierer, og det andet er, at mange europæiske lande kommer til at kigge ind i energieffektivisering, svarede Mette Frederiksen forhåbningsfuldt på vegne af danske virksomheder, der producerer energieffektivere udstyr.

Statsministeren forventer tillige en diskussion om landbrugets udfordringer.

Forberedelse af optagelse af nye medlemslande, Mellemøsten herunder Irans angreb på Israel samt genoptagelse af dialogen med Tyrkiet på nogle områder. Et tyrkisk EU-medlemskab er ikke på bordet, understregede statsministeren. (Dj/170424)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.