100 danske EP-kandidater

Bendt Bendtsen kæmper for at holde Konservative i EU-parla-mentet. Foto: Fagpressen.eu

Fire MF’ere opstiller
 
Af Claus Djørup
De otte partier eller lister ved EU-parlamentsvalget 25. maj opstiller i alt 100 kandidater til de 13 danske pladser, viser indenrigsministeriets opgørelse efter fristens udløb for indlevering af kandidatlister.

Det giver gennemsnitlig 12½ kandidat per liste. Færrest har Det radikale Venstre med syv, mens SF og Folkebevægelsen mod EU har en snes hver.
 
Fire nuværende folketingsmedlemmer opstiller. Det er Continue reading

Danes visions a Europe of Parliaments (Parlements de l’Europe)

SOMMAIRE Les parlements nationaux devraient être donné un rôle plus important dans la prise de décision de l’UE et ont le droit de proposer, suggérer des affaires européennes du parlement danois. “Les politiciens nationaux sont les plus proches des gens et avoir la meilleure occasion d’engager des discussions avec leurs électeurs au sujet de les décisions au niveau européen, mais vous négliger le rôle des parlements nationaux», dit le président du comité Eva Kjer Hansen. Les propositions danoise est envoyé aux parlements des 27 autres pays de l’UE. (Photo: Fagpressen.eu)

Eva Kjer Hansen: National politicians are closer to the voters. Foto: Fagpressen.eu

‘THE ROLE OF THE NATIONAL PARLIAMENTS IS NEGLECTED’
SUMMARY: The Europe Committee of The Danish Parliament proposes, that the national parliaments ought to be given a greater role in the decision-making proces and a right to put forward motions. Continue reading

Dansk oplæg om parlamenternes Europa

Eva Kjer Hansen i europaudvalgets formands-stol: Nationale parlamenter er tættest på vælgerne og kan bedst tage en debat med dem om EU-beslutninger. Foto: Fagpressen.eu

Eva Kjer Hansen: NATIONALE PARLAMENTER FORSØMMES

Af Claus Djørup
De nationale parlamenter skal tildeles en større rolle i EU’s beslutningsprocesser og have ret til at fremsætte forslag.

Det mener et enstemmigt europaudvalg, som har sendt 23 forslag i høring hos de 27 øvrige EU-lande og omkring 40 kamre. Tilbagemeldingerne ventes op til de nationale europaudvalgs møde (COSAC) i Athen i midten af juni, oplyser europaudvalgsformand Eva Kjer Hansen (V). Continue reading

Folketingsudvalg afviser bunkemandat

Folketinget holder tøjr i anprisninger. Foto: Fagpressen.eu

FØDEVAREUDVALGET HOLDER FAST I DETALJERET PARLAMENTARISK KONTROL

Af Claus Djørup
Folketingets fødevareudvalg afviser at udstyre fødevareminister Dan Jørgensen (S) med såkaldte standardmandater angående de mange forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger, der afgøres i EU-komitésystemet.

Udvalget ønsker fortsat at behandle de enkelte konkrete komitésager Continue reading

Putin truer med gasstop gennem Ukraine

Undgå optrapning. Foto: Fagpressen.eu

Lidegaard: Rusland positionerer sig inden mødet i kontaktgruppen

Af Claus Djørup
Ruslands præsident Vladimir Putin meddeler i et brev til 18 lande, som aftager russisk gas via Ukraine, at gasleverancer kunne blive helt eller delvis afbrudt på grund af Ukraines manglende betalinger for leveret gas siden august. Continue reading

Unge foretrækker egen side af Femer Bælt

Mogens Jensen: Behov for mere udveksling af unge i Femerregionen. Foto: Fagpressen.eu

MOGENS JENSEN: FLERE UNGE BØR TILBYDES PRAKTIK PÅ DEN ANDEN SIDE

Af C. Djørup
Interessen hos unge på begge sider af Femer Bælt for den anden side er ringe. Det opdagede handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) under et møde i Burg på Femarn sammen med Slesvig-Holstens ministerpræsident Torsten Albig (SPD).

De to socialdemokrater er enige om, at en fast Femerforbindelse vil være til gavn for både Danmark og Tyskland. Det er imidlertid ikke det fremherskende synspunkt i Østholsten, hvor Femertunnelen sættes lig med nederen. De omkring 200 unge fra handelsskoler og gymnasier koncentrerede sig om de negative sider ved den faste forbindelse. Continue reading

Plakatvinder

Signe Stubager med sin vinder-plakat. Foto: Fagpressen.eu

Af Claus Djørup
Signe Stubager fra Rødding Højskole vandt oplysningsforbundet DEO’s konkurrence blandt dag- og højskoler om en plakat, der opfordrer til at deltage i EU-parlamentsvalget 25. maj.

De tre øvrige nominerede er lavet af henholdsvis Jesper Klær-Galle fra Vallekilde Højskole med ”Du kan” med billede af USA’s præsident Barack Obama, Lotte Djørup Hansen fra Rødding Højskole med ”Har du mistet din stemme” samt ”Hver fugl stemmer med sit næb” af Ditte Marie Tygesen fra Akademiet For Utæmmet Kreativitet.
Continue reading