EU slår tilbage med retsforholdet

Danmark afskæres fra udveksling af flypassageroplysninger

Af Claus Djørup
Hele EU risikerer, at forbrydere og terrorister kan snige sig ind via Kastrup på grund af EU-kommissionens og ministerrådets juridiske tjenestes fortolkning af retsforbeholdet.

Danmark stilles ringere i fremtiden end Norge og andre ikke-EU-lande, når det gælder udnyttelse af oplysninger om flyrejsende til bekæmpelse af kriminalitet.

Den tekniske kerne er en central router, som forbinder medlemslandene og luftfartsselskaberne, men den afskæres Danmark fra, fordi EU-kommissionen og ministerrådet ikke vil fravige retsforbeholdet, selv om Danmark tilslutter sig på mellemstatsligt grundlag.

Det ligger i to samhørende forslag om udnyttelse af API-oplysninger (Advanced Passenger Information) til grænsekontrol og retshåndhævelse, som er omfattet af retsforbeholdet.

Udbygning af Schengens grænsekontrol
Justitsminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) vil på forhånd meddele sine kolleger i ministerrådet, at Danmark vil gennemføre kontrolforordningen på mellemstatsligt niveau.

Så bliver det spændende at se, om det sker uden videre eller om Danmark skal møve sig ind eventuelt via en sag ved EU-domstolen om fortolkningen af det danske retsforbehold. Indtil videre nøjes justitsministeren med at forsikre, at han arbejder på, at Danmark ikke stilles ringere end de Schengen-tilknyttede landes samarbejde med EU.

Det første forordningsforslag er en udbygning af eksisterende Schengenreglerne, og derfor ræsonnerer regeringen, at der kan hentes mandat, da Danmark kan nøjes med at meddele sin efterfølgende tilslutning.

Derved bliver Danmark medlem af en ordning, som ikke kan udnyttes i praksis, hvis kommissionen og ministerrådet står fast på afskæringen fra den centrale router..

Europaudvalget gav onsdag 14. juni mandat til dette forslag om grænsekontrol, der vedrører grænsekontrol af flyvninger til EU. Alene Enhedslisten voterede imod.

Retshåndhævelse
Det andet forordningsforslag om retshåndhævelse, som kun blev fremlagt til orientering, gælder flyvninger både til EU og – som noget nyt – udvalgte flyvninger inden for EU.

Her ligger et paradoks, hvis Danmark modtager flypassageroplysninger som led i grænsekontrol, men de samme oplysninger må ikke anvendes til retshåndhævelse.

Da Danmark ikke kan deltage i denne forordning, vil Danmark ikke få adgang til centralt indsamlede API-oplysninger på flyvninger inden for EU, forklarede Peter Hummelgaard Thomsen. I stedet skal Danmark oprette en national ordning, der indsamler API-oplysninger til retshåndhævelsesformål.

International aftale blokeres for Danmark
Schengenassocierede lande får adgang til at anvende den centrale router via en international aftale.

Den mulighed omfatter ikke Danmark. Både EU-kommissionen og ministerrådets juridiske tjeneste afviser med henvisning til retsforbeholdet, at Danmark kan få en mulighed for at deltage i den internationale aftale.

– Den vurdering deler regeringen ikke, og generelt er det problematisk, hvis Danmark i enkelte situationer ikke bliver givet samme muligheder for samarbejde med EU som de Schengen-associerede lande eller andre tredjelande, erklærede Peter Hummelgaard Thomsen.

– Det er et klokkeklart eksempel på, hvordan retsforbeholdet kommer til at skabe gener for Danmark og dansk politi, kommenterede EU-ordfører Christian Friis Bach (R).

Det kunne Peter Hummelgaard Thomsen såmænd bekræfte, men tilføjede, at regeringen ikke har aktuelle planer om ny folkeafstemning om retsforbeholdet.

Nordisk pasunion
Kravet om et rejsedokument før flyvning gør, at den nordiske pasfrihed kun gælder, hvis API-oplysninger ‘uploades’ inden flyets afgang.

Det svenske EU-formandskab forsøger med denne mulighed at lade nordiske flyrejsende slippe for at fremvise pas i lufthavnen ved rejser mellem nordiske lande.

eu-LISA
Den centrale router skal udvikles og passes af agenturet ”eu-LISA”, hvis fulde navn på engelsk er ”European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice​”.

Fagpressebureauet kan for egen regning tilføje, at EU-institutionerne er trætte af at bruge ressourcer på at lempe og hjælpe Danmark ind i retsforbeholdsramte ordninger via en mellemstatslige aftaler. (Dj/160623)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.