S-ordfører: Færøerne sætter selv kursen

Færøerne strammer havneadgang for russiske fiskefartøjer

Af Claus Djørup
Færøerne indfører yderligere restriktive foranstaltninger over for russiske fiskerfartøjers havneadgang, oplyser det færøske landsstyre i en pressemeddelelse.

Kun fiskerfartøjer, der udelukkende udøver fiskeri i henhold til den bilaterale aftale mellem Færøerne og Rusland, vil få lov til at anløbe færøske havne. Russiske fiskerfartøjers aktiviteter i havn vil være begrænset til besætningsskifte, bunkring, proviantering, landing og omladning.

Tjenester relateret til vedligeholdelse vil være forbudt og køb af varer begrænset.

S-ordfører: Færingerne sætter selv tempoet
Fagpressebureauet: Er det er godt nok?

– Det vil jeg slet ikke forholde mig til, for det er et hjemtaget område, svarer statsministerpartiets færøordfører, Anders Kronborg (S).

Han noterer, at der er en proces i gang på Færøerne i sagen.

– Vi kan ikke sige, at vi har et rigsfællesskab med tre ligeværdige partnere, hvis vi fra det danske folketing gang på gang skal løfte pegefingeren. Jeg hæfter mig ved, at der er en debat i gang, og jeg er positiv over for alle tiltag, der strammer grebet i forhold til Rusland. Den fart, det skal have på, er op til færingerne, pointerer Anders Kronborg i respekt for rigsfælleskab og hjemtagede områder.

Fagpressebureauet: Forventer du, at Færøerne lukker helt af for russiske fiskeskibe på et tidspunkt?

– Man skal være afbalanceret i forhold til forventninger. Jeg har en forventning om, at færingerne – som konstruktivt drøfter dette med hinanden – tager de beslutninger, som de finder nødvendige. Det skal jeg hverken have den ene eller den anden forventning til som dansk parlamentariker. Jeg skal respektere, at området er hjemtaget, og Færøerne er selv i stand til at træffe den nødvendige beslutning, svarer Anders Kronborg.

Fagpressebureauet: Hvordan vurderer du dette skridt i forhold til Færøernes chancer for at lukke døren op til en bedre handelsaftale med EU?

– Jeg har noteret mig et ønske på Færøerne om, at man gerne vil tættere på Europa, siger Anders Kronborg og tilbyder at være behjælpelig, hvis det er hensigtsmæssigt.

Fagpressebureauet: Hvad kommer først: Færøerne lukker helt af for russiske skibe eller at EU inviterer til nye handelsforhandlinger, så færingerne kan se, at det kan betale sig at lukke russerne ude?

– Jeg observerer, at de åbne arme fra EU allerede er til stede. Jeg sendte det signal i salen (åbningsdebatten onsdag) fra det store regeringsparti Socialdemokratiet, at vi er meget lyttende og imødekommende og behjælpelige, hvis færingerne vil have yderligere hjælp til at komme tættere på EU.

– Ingen er i tvivl om, hvad Socialdemokratiet mener i forhold til Rusland og situationen omkring Ukraine. Vi har fra dansk side strammet op på både indsatserne, der hjælper det ukrainske med militær bistand, og sanktionerne over for Rusland, slutter Anders Kronborg

Færøerne ønsker tættere EU-samarbejde
I afslutningsdebatten onsdag (31. maj) bød Anna Falkenberg fra Sambandspartiet enhver mulighed kærkommen for at tale den færøske sag og det færøske ønske om et tættere samarbejde med EU op.

Det er et mangeårigt ønske på Færøerne at få en ny handelsaftale med EU, der ville muliggøre eksport af bearbejdede fødevarer og ikke kun råvarer.

– Der er lavet et stort arbejde af både den nuværende og den tidligere regering i forhold til at løfte det færøske ønske. Vi er i en særlig situation – vi er en del af rigsfælleskabet, men ikke en del af EU, men Danmark er en del af EU, sagde Anna Falkenberg.

Færøsk lovforslag
Lagtinget tog torsdag 1. juni hul på behandlingen af et lforslag om at udstyre udenrigsstyremanden – Høgni Hoydal fra Tjóðveldi/Republikanerne – med en hjemmel til eventuelt at opsige fiskeriaftalen med Rusland ti efteråret.

Den hjemmel blev frataget Jenis av Rana fra Midterpartier/Miðflokkurin i den forrige koalitionsregering.

75 % reduktion
Den umiddelbare konsekvens af det færøske skridt er 75 pct. reduktion i russiske landinger, hvis lagtinget godkender foranstaltningen, skriver Kringvarp.

– I det seneste års tid har russiske fartøjer omladet eller flyttet omkring 400.000 ton fisk i færøske havne, selv om deres bundfiskekvote i færøske farvande kun udgør 100.000 ton siger lagmand Aksel V. Johannesen (Javnaðarflokkurin/Socialdemokraterne) til Kringvarp.

Færøerne holder fast i fiskeriaftalen for 2023, men en opsigelse kan komme på tale til efteråret.

“Regeringen vil også øge støtten til Ukraine væsentligt, specielt rettet mod indsatsen med fokus på strategisk genopbygning,” erklærer Aksel V. Johannesen.

Rummeligt ministersvar
Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) forsikrer i et svar til folketingsmedlem Sjúrður Skaale (Javnaðarflokkurin), at man fra dansk side støtter Færøernes ønske om en forbedret markedsadgang for færøske produkter til det europæiske marked.

“Vi gør, hvad vi kan – på alle niveauer – for at fremme Færøernes sag i Bruxelles. I forhold til en eventuel partnerskabsaftale mellem Færøerne og EU har vi også et særdeles tæt samarbejde med Færøerne. Det er min opfattelse, at der er fremdrift hen mod et styrket samarbejde mellem Færøerne og EU,” erklærer Lars Løkke Rasmussen.

Lille land skal være forsigtigere
“Som i alle internationale forhandlinger om samhandel vil nogle lande i kraft af størrelsen af deres økonomi være mere interessante end andre,” tilføjer han.

Udenrigsministeren formaner, at det er “et vilkår for alle lande, at i denne usikre tid med krig i Europa, så er handel ikke blot handel, men også forbundet med svære valg og fravalg.”

“I den forbindelse skal ethvert land overveje, hvilke signaler ens ageren sender til omverdenen generelt og samarbejdspartnere i særdeleshed,” skriver Lars Løkke Rasmussen.

Han glæder sig over, at færøske eksportører i vidt omfang har haft succes med at finde alternative markeder.

Rigsmøde
Den 6.-7. juni mødes rigsfællesskabets tre regeringschefer til rigsmøde i Nuuk, hvor man ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) vil fokusere på den rolle, som Arktis og Nordatlanten har i den geopolitiske virkelighed efter Ruslands invasion af Ukraine, det næste NATO-topmøde i Vilnius og det kommende forsvarsforlig.

Rigsmødet omfatter møde i Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarspolitisk Kontaktudvalg sammen med de relevante ministre. (Dj/020623)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.