Vægtgrænse forhøjes for grønne lastbiler

Transportminister Thomas Danielsen sidder bag rattet i denne el-lastbiltrækker. Vognmandsbranchen opfordrer ham til at arbejde for, at modullastbiler kan køre på hele TEN-T-vejnettet for klimaets skyld. Foto: Fagpressen.eu

Vognmandsbranchen: EU-udspil gør for lidt for modullastbiler

Af Claus Djørup
EU-kommissionen foreslår at forhøje vægtgrænsen for el-drevne og andre lastbiler på fossilfri brændstof med yderligere 2 ton til 4 ton.

Den forhøjede vægtgrænse, der kompenserer for tyngden af batterier og dermed øger køretøjets rækkevidde, indgår i grøntransportpakken, som EU-kommissionen fremsatte tirsdag 11. juli.

Det modtages positivt hos både klima- og branchelobbyister.

”El-lastbiler der kan køre langtur, er på vej på markedet fra alle producenter næste år. Med muligheden for øget vægt kan udrulningen ske endnu hurtigere uden frygt for tab af lasteevne,” skriver rådgiver Daria Rivin, Rådet for Grøn Omstilling.

Det drejer sig ikke om de tungere batterier, men også at gøre selve lastbilkonstruktionen lettere og mere ressourceeffektiv, tilføjer hun.

– Generelt er det meget positivt, at man nu åbner for længere og tungere køretøjer internt i fællesskabet. For de nordiske vognmænd er det dog helt centralt, at man fra EU’s side ikke blander sig i muligheden for at fastholde de nuværende særlige regler i Norden, erklærer DTL’s adm. dir. Erik Østergaard, som tillige er formand for Nordic Logistics Association.

– Vi har i de nordiske lande en bred tradition for at udnytte køretøjernes tekniske muligheder maksimalt og dermed tilgodese både effektivitet og klimahensyn. Det skulle vi gerne bevare, og det er helt afgørende for den grønne omstilling, at de tunge køretøjer kan komme mere på ladet pr. tur, understreger han.

Sikkerhed og energieffektivitet
Udspillet fra EU-omstillingskommissær Frans Timmermans og transportkommissær Adina Vălean tilskynder også til mere aerodynamiske førerhuse og andre energibesparende elementer, der både forbedrer sikkerhed og energieffektivitet, oplyser kommissionen.

Forslaget ligger i forlængelse af forslaget om reduktion af lastbilernes CO2-udledning med 90 % i 2040.

Det ligner også den forhøjelse af vægtgrænsen for 7-akslede vogntog med fire ton til 60 ton og et højere loft på 10 cm for dyre- og autotransporter, som transportminister Thomas Danielsen (V) har stillet den danske branche i udsigt i forbindelse med skatteminister Jeppe Bruus’ (S) nu vedtagne lovforlsag om en km-afgift på lastbiler over 12 ton fra 2025

Modullastbiler
Efter sommerferien underskriver Tyskland og Danmark en aftale om grænseoverskridende kørsel med modullastbiler mellem landegrænse og Hamborg, skriver Der Nordschleswiger.

Sådanne aftaler forsøger EU-kommissionen at institutionalisere ved at foreslå lempeligere regler (kaldet ‘klarhed’) for modullastbiler i grænseoverskridende trafik mellem lande, der tillader Gigaliner, Monster Trucks eller hvad de ellers kaldes, og som udmærker sig ved ikke passe ind i EU’s direktiv for højst tilladte dimensioner og vægt.

Med årtiers debat in mente kan dette vise sig at være det mest kontroversielle element i den grønne transportpakke. Der er heller ikke tale om, at modullastbiler bliver en del af det indre transportmarked, men blot tålt.

Det er trods alt en imødekommelse i forhold til dagens EU-retlige situation, hvor denne type vogntog ikke indgår i direktivet om lastbilers dimensioner og vægt. I stedet lægges op til et princip om, at ved passage mellem to lande gælder den mindste dimension og vægt, som de to lande tillader.

Dette vil betyde, at den samme mængde gods kan transporteres på færre ture, erklærer kommissionen som et ekko af det nordiske brancheargument i mere end en snes år.

Udvid til hele TEN-T
Den nordiske vognmandsbranche opfordrer følgelig til at gå videre, så modulvogntog kan køre på hele det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T).

– Det vil nemlig reducere energiforbrug og CO2-emission, vejslid, trafiktæthed, chaufførmangel og forbedre trafiksikkerheden, påpeger Erik Østergaard.

Han advarer indirekte imod, at EU-kommissionens udvidelser fører til begrænsning af de nationale muligheder. Der skal ikke pilles ved, at Danmark kan vedblive med at køre med 56 ton på 7-akslede vogntog og 60 ton på modulvogntog med 8 aksler, 74 ton i Sverige og 76 ton i Finland på op til 11 aksler.

Går glip af brændstofbesparelser
– Desværre byder revisionen af vægt- og dimensionsdirektivet ikke på de løsninger, som branchen længe har efterspurgt, skriver adm. dir. Stefan K. Schou, International Transport Danmark (ITD), i sin første reakrtion.

– Det længe ventede vægt- og dimensionsdirektiv er et skridt på vejen, men vognmændene har brug for højere vægtgrænser i hele EU. Man kan spare helt op til 35 % brændstof, hvis man kører med de største lastbiler, fortsætter han.

Stefan K. Schou opfordrer transportminister Thomas Danielsen til at arbejde for mere ambitiøse regler, end EU-kommissionen lægger op til.

Kombicontainer
Medlemslande, der tillader europæiske modulære systemer (EMS), vil være i stand til at bruge dem i internationale operationer mellem disse nabolande uden behov for en bilateral aftale og uden en begrænsning af kun at krydse én grænse, fremgår det af forslaget

I intermodel transport (kombitransport) med en standardiseret lastenhed såsom en containertrailer vil lastbiler, trailere og sættevogne få lov til at bære ekstra vægt.

Der bliver også tale om ekstra højde ved lastbiltransport af de ca. 30 cm højere ‘high cube’ containere.

Sammenlagt vil initiativerne reducere vejgodstransportens CO2-udledning med 1,2 pct. i perioden 2025-2050, skønner EU-kommissionen.

Klimaaftryk
Videre foreslår EU-kommissionen en ensartet metode til at beregne drivhusgasemissioner fra varetransport, hvad enten det til brug i markedsføring eller i kontrakter.

Metoden baseres på ISO/CEN-standarden 14083:2023 for kvantificering og rapportering af drivhusgasemissioner ved driften af transportkæder af passagerer og gods.

”Pålidelige data om dør-til-dør-emissioner vil gøre det muligt for operatører at benchmarke deres tjenester og give forbrugerne mulighed for at træffe informerede valg om transport- og leveringsmuligheder,” påpeger kommissionen.

Smidigere jernbane
”Grønnere fragt, mere økonomisk og mindre miljøskade” er søjle fire af fem i mobilitetsstrategien ”Sustainable and Smart Mobility Strategy”.

Foruden bæredygtigere gods- og passagertransport og beregning af klimatryk indeholder det aktuelle forslag tillige endnu en jernbanepakke, der som mål har bedre udnyttelse af sporene.

Det skal være muligt at bestille tid til et tog med kort varsel og ikke være afhængig af årlig tildeling af kanaler. Konkret fokuseres på stabile køreplaner, tidlig reservation af togbilletter samt fleksibel togkørsel tilpasset industriens og forsyningskædernes behov for ”just in time”, som ligger i projektet ”Timetable Redesign Project” (TTR) .

Ladestandere på vej
Samtidig er forordningsforslaget ”AFIR” (Alternative Fuel Infrastructure Regulation) om ladeinfrastruktur til lastbiler på vej til stadfæstelse og kundgørelse i EU-tidende. (Dj/130723)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.