Minister: Direktiv om EU-gæstearbejdere uden betydning

Mette Frederiksen – ingen nye rettigheder i direktivforslag om vandrende arbejdstagere. Foto: Fagpressen.eu

VAGTSOMT MANDAT OM BESKYTTELSE AF VANDRENDE ARBEJDSTAGERE

EU-kommissionens direktivforslag om fremme af vandrende arbejdstageres rettigheder modtages med hovedrysten af danske politikere over en bred bank. Det er overflødigt i hvert fald i en dansk sammenhæng. Continue reading

Forkert minister med forkert budskab til Europas mindretal

Sydslesvigsk Forenings Jens A. Christiansen, undervisningsminister Christine Antorini og Bund Deutscher Nordschleswigers Jan Diedrichsen – ministeren er sendt ud på den forkerte boldbane. Foto: Fagpressen.eu

EUROPAS NATIONALE MINDRETAL ANLÆGGER SAG MOD EU-KOMMISSIONEN

FUEV (Föderative Union Europäische Völker) verklagt die EU-Kommission beim EU-Gerichtshof in Luxembourg. FUEV ist nicht damit einverstanden, dass die Kommission nicht die vom FUEV veranlasste Bürgerinitiative durch Sammeln von einer Million Unterschriften zulassen will.

The European Commission is being dragged before The EU Court of Justice by FUEN (Federal Union of Nationalities), because the commis-sion does not recognize, that FUEN may arrange an ECI (European Citizen Initiative) by collecting one million signatures on a petition.

De Europese Kommissie wordt gesleept voor de Europeese Hof van Justitsie van FUEN (Federal Union of European Nationalities), omdat de Kommissie niet erkennt, dat FUEN een zogenaamd ECI gaat regelen door het verzamelen van een million handtekeningen op een petitie.

EU-kommissionen slæbes for EU-domstolen i Luxembourg af de europæiske nationale mindretals organisation FUEN, fordi kommissionen ikke anerkender et borgerinitiativ med indsamling af en million underskrifter for ”Minority Safepack Initiative”. Continue reading

Nick Hækkerup: Nej til magtkatalog

Mette Bock og Pia Adelsteen: Kompetence-fordelingen er lige så uklar for danskere som hollændere og briter. Foto: Fagpressen.eu

Nej-partier ønsker oversigt over EU’s beføjelser efter hollandsk-britisk skabelon

Af Claus Djørup
Den danske regering kopierer ikke Hollands eller Storbritanniens arbejde med EU’s kompetencer over for medlemslandene. Det fastslog handels- og europaminister Nick Hækkerup (S) Continue reading

Nemmere adgang til klinisk forskning

Astrid Krag: EU taber kliniske projekter til Indien, Kina og USA. Foto: Fagpressen.eu

ASTRID KRAG AFVISER NYTTEKRITERIUM FOR DEN ENKELTE FORSØGSPERSON

Af Claus Djørup
Kliniske forsøg behøver ikke at være til umiddelbar nytte for forsøgspersonen selv, fastslår sundhedsminister Astrid Krag (SF). Den umiddelbare kliniske nytte ”clinically relevant benefit” er et nyt begreb, som en række medlemslande har fået indføjet i EU-kommissionens forslag til fælles regler for kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler. Continue reading

Fransk gourmetkrig mod Norge

Hyggelig eller uhyggelig laksefarm – det afhænger om øjnene er norske eller franske. Foto: Skærmdump fra France 2

Fransk tv-udsendelse er det seneste træk i et årelangt kulinarisk angreb på norsk opdrætslaks, der udråbes til at være uegnet til at komme på franske tallerkener

Af Tine Kortenbach, gæsteskribent
Fisken på vores tallerken kan være en farlig cocktail af kemi. Det er konklusionen i en timelang reportage på den franske tv-kanal ”France 2” Continue reading

Gult kort godkendt til forslag om anklagemyndighed (opdateret)

Dansk politi og dommere skal stadig være suveræne også i sager om EU-svindel, mener regeringen. Foto: Fagpressen.eu

EU-kommissionen vil kun tildele Sloveniens parlament én stemme

Af Claus Djørup
EU-kommissionen accepterer modtagelsen af et såkaldt gult kort angående EU-kommissionens forslag om en anklagemyndighed. Det fremgår af en bekræftelse fra EU-kommissionens generalsekretariat til folketingsformand Mogens Lykketoft (S).

Kommissionen vil tage det pågældende forslag op til fornyet overvejelse og beslutte, om det skal opretholdes, ændres eller trækkes tilbage, meddeler direktør Jordi Ayet Puigarneu.

Der er ifølge kommissionen 18 stemmer fra i alt 14 nationale parlamentskamre bag indsigelserne, hvilket er mere end det krævede minimum. Hvert land har to stemmer. Continue reading

VE-græsrødder imod nye el-motorveje

VE-forening ønsker at dirigere investeringer over i lokal VE frem for udlandsforbindelser til Europa – SmartGrid versus SuperGrid. Foto: Fagpressen.eu

Alle danske udlandsprojekter er på EU-kommissionens energiliste

Af Claus Djørup
Foreningen Vedvarende Energi (tidligere OVE) afviser en dansk-hollandsk elforbindelse, en udvidet elforbindelse mellem Danmark og Tyskland og andre af EU-kommissionens forslag til el- og gasinfrastrukturprojekter.

Disse projekter støtter udbygning med fossil energi, og Danmarks omstilling til 100 procent vedvarende energi kan med større fordele gennemføres uden de ekstra forbindelser, mener (O)VE, der har Kristendemokraternes tidligere energiordfører Bodil Kornbek som formand. Continue reading

EU’s havnelukning indklages for WTO

Kaj Leo Johannesen: EU bryder WTO-regler med lukning af havne for færøske skibe. Foto: Fagpressen.eu

Færøerne kører to retssager mod EU i silde- og makrelstriden

Af Claus Djørup
Færøerne klager til WTO over EU’s sanktioner i silde- og makrelstriden, meddeler lagmand Kaj Leo Johannesen i en presseerklæring. I forvejen er de indledende procedurer i gang i en voldgiftssag i FN-regi ved havretsdomstolen i Hamborg, hvor begge parter har udpeget deres voldgiftsmænd. Continue reading