Klageorganer knopskyder i EU-forslag om forbrugertvister

Erhvervsminister Morten Bødskov slår ring om forbrugerombudsmanden i dobbeltmandat om forbrugertvister

Af Claus Djørup
Forbrugerombudsmanden er krumtappen i den danske regerings mandat til forhandlingerne om en nyordning af forbrugerklagesystemet.

Erhvervsminister Morten Bødskovs (S) største prioritet er bevarelse af det danske forbrugerklagesystem. Han vil undgå nye, fordyrende private eller offentlige klagenævn til bilæggelse af tvister, der i dag varetages af netop forbrugerombudsmanden eller ligger inden for forbrugerombudsmandens eller andre offentlige myndigheders ressort.

– Regeringen vil kæmpe for at kunne bevare det eksisterende danske forbrugerklagesystem så vidt muligt, og at medlemsstaterne selv kan tilrettelægge hvilke instanser, der behandler sagerne, erklærede Morten Bødskov i europaudvalget fredag 1. marts, da han forelagde sit mandat til to sammenhørende forslag om 1) alternativ tvistbilæggelse på forbrugerområdet (ATB) og 2) nedlæggelse af online tvistbilæggelsesplatformen (OTB).

Forslagene begrundes med den digitale udvikling og præsenteres som en styrkelse af forbrugerbeskyttelse.

Et parti voterede nej
Opbakningen var næsten enstemmig. EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) voterede som den eneste imod, da erhvervsministeren afviste at skærpe vægtningen i instruksen til de danske diplomater på repræsentationen i Rue d’Arlon/Aarlenstraat fra „stor vægt“ til „afgørende vægt“ angående bevarelse af det danske forbrugerklagesystem.

EU-kommissionens nedlæggelse af OTB skyldes, at platformen er dyr i drift med kun omkring 200 klager om året.

I stedet oprettes nye brugervenlige digitale værktøjer i ATB-direktivet, hvor forbrugerne kan få relevant information om klagemuligheder, hvilket særligt vil være gavnligt i situationer hvor en tvist går på tværs af grænser, fremgår det af politikernotatet.

Dansk Erhverv versus Forbrugerrådet
Truslen om knopskydning af klagenævn hertillands ligger i udvidelse af anvendelsesområdet, så det omfatter tvister f.eks. på markedsføringsområdet forud for aftaleindgåelsen. Her står Dansk Erhverv og Forbrugerrådet Tænk på hver sin side.

Sådanne tvister bør håndteres af forbrugerombudsmanden eller andre tilsynsmyndigheder, som ikke er ATB-myndigheder, da det ellers vil medføre en markant stigning i antallet af sager, som vil sætte sig i længere sagsbehandlingstid og øgede omkostninger for at holde sagstiderne nede, mener Dansk Erhverv.

”Forbrugerrådet Tænk støtter forslaget om at udvide ATB-direktivet til også at omfatte tvister vedrørende faser forud for aftaleindgåelsen, herunder om vildledende markedsføring eller tvister om lovbestemte rettigheder såsom beskyttelse mod geoblokering,” hedder det i politikernotatets gennemgang af høringssvar.

Morten Bødskov og flere af hans kolleger i ministerrådet lytter mest til Dansk Erhverv i det specifikke spørgsmål, mens EU-ordfører Christian Friis Bach (R) siger ja tak i lighed med forbrugerrådet.

Vil udvidelse kunne ignoreres i Danmark
EU-ordfører Alexander Ryle (LA) krævede en klar besked om, hvorvidt denne skepsis også er en afvisning af udvidelsen af anvendelsesområdet.

– Vi gerne have kortere sagsbehandlingstid, men stadig på vores måde. Det er pointen, svarede Morten Bødskov.

Skal der allokeres flere ressourcer for at undgå længere sagsbehandlingstider? fulgte Alexander Ryle op.

– Målet er ikke, at systemet skal sande til og sagerne trække ud. Det kommer vi til at følge, for bekymringen kan selvfølgelig være relevant, medgav Morten Bødskov.

Christian Friis Bach forsøgte også at få hold på den danske regerings position: Kan man støtte direktivet uden at anvende udvidelsen af anvendelsesområdet i dansk lovgivning?

– Ville det ikke være relativt alternativt at støtte noget, som vi ikke har tænkt os at implementere … eller hur¿¿¡¡ lød det fra erhvervsministeren.

-V ores tilgang handler om, at vores system fungerer udmærket og smidigt, og man kan kan ikke afvise den konsekvens, at man også giver mulighed for at klage på markedsføringsområdet inden aftalen er indgået, sluttede Morten Bødskov. (Dj/110324)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.