EU-fiskere: Damanaki klar med færøsanktioner inden august

Maria Damanaki – sanktioner mod Færøerne uanset FN-mægling. Foto: Arktis Media

SUMMARY In the herring dispute the EU Commission wishes to impose sanctions on The Faroe Islands before EU summer break in August, says Esben Sverdrup-Jensen, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, after a meeting with Maria Damanaki, Commissioner of Fisheries. The EU Commisssion has no wish for UN mediation under the auspices of The Sea Law Treaty, while it is the opinion of the Danish Government, that negotiations are far from exhausted. Further, Maria Damanakis prepares sanctions against Iceland and The Faroe Islands in the matter of the mackerel dispute.

EU-KOMMISSIONEN KAPPER HANDELS-BÅND MELLEM FÆRØERNE OG DANMARK
Af Claus Djørup
EU-fiskerikommissær Maria Damanaki vil sætte de varslede sanktioner i værk mod Færøerne i anden halvdel af juli før EU’s sommerferie, oplyser direktør Esben Sverdrup-Jensen fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Han var blandt deltagerne, da The Northern Pelagic Working Group (NPWG), der hører under The European Association of Fish Producers Organisations (EAPO), mødtes med fiskerikommissæren i Bryssel torsdag 27. juni.

EU’s sanktioner skyldes uenighed med Færøerne om sildekvoter. Sanktionerne vil omfatte sild, makrel og muligvis laks samt køb og salg af skibe og grej.

Udenrigsminister Villy Søvndal (SF) og fødevareminister Mette Gjerskov (S) mødtes med Maria Damanaki i Bryssel onsdag (26. juni). Ministrene opfordrede givetvis den græske EU-kommissær til at udnytte de endnu ikke udtømte muligheder for en forhandlingsløsning, men åbenbart uden lydhørhed.

– Vi mødte en beslutsom Maria Damanaki, som fortalte, at hun havde gjort det klart for de danske ministre, at hun ikke vil standse processen, siger Esben Sverdrup-Jensen. Den danske havfiskerorganisation – hvoraf en del er færinger – ønsker sanktioner mod Færøerne og Island i silde- og makrelstridighederne.

NPWG/EAPO er også særdeles tilfreds med, at ”fiskerikommissæren har indledt proceduren med at indføre makrelsanktioner mod Island og Færøerne”.

LAKSEOPDRÆTTERE HAR SKIFTET FODER
EU-havfiskerne opfordrer Maria Damanaki til at medtage laks på sanktionslisten ud fra formodningen om, at sild og makrel anvendes til laksefoder.

Det afvises imidlertid på Færøerne. Lakseopdrætterne har undgået dette i flere år for ikke at blive ramt af eventuelle sanktioner. Eksempelvis siger direktør Odd Eliasen fra laksefoderproducenten Havsbrún til Dimmalætting (25. juni), at nordhavssild (atlantoskandisk sild) og makrel bliver sat til side og alene bruges til mel og tran, der bliver eksporteret.

I det tilfælde slipper de færøske fiskeopdrættere, bekræfter deres danske modpart.

– Princippet er stadig det samme. Der er intet problem, hvis man kan dokumentere, at man ikke fodrer laks eller andre opdrætsarter med foder fra sild og makrel. Så skal de ikke omfattes af sanktioner, siger Esben Sverdrup-Jensen om juraen.

– Der er en stor fiskemelsproduktion på Færøerne baseret på sild og makrel, så det er oplagt at have et skærpet tilsyn med produkterne, tilføjer han.

EU-FISKERE: LAKS BURDE OMFATTES
– Sanktionerne burde omfatte alle fiskeproduktioner for at være virkningsfulde, men det instrument har man ikke til rådighed. Det handler kun om sild og makrel, beklager Esben Sverdrup-Jensen.

Den sidste konstatering skyldes, at det såkaldte generelle sanktionsinstrument indeholder et kriterium om proportionalitet, dvs. straffeforanstaltninger skal stå mål med overtrædelsen.

EU har cirka 6 procent af den samlede sildekvote, hvoraf fem dansk registrerede skibe har 35 procent. Imidlertid har striden om sildekvoter sammenhæng med striden om makrel, hvor EU er en langt større aktør.

FÆRØERNE MISTER HAVØKOLOGISK MÆRKE
EU-fiskerne har vundet det første slag. Færøerne er nemlig blevet midlertidigt frataget sin godkendelse som fiskende bæredygtigt på grund af striden om den atlanto-skandiske sild, oplyser Norsk Veritas, som administrerer de såkaldte MSC-certifikater (Marine Stewardship Council). Suspensionen skete den 21. juni.

Færøernes pelagiske organisation har 90 dage til at fremlægge en plan flor genopretning af bæredygtigheden af sit sildefiskeri. Suspensionen konverteres til en egentlig frakendelse, hvis planen ikke tilfredsstiller Norsk Veritas.

FÆRØERNE KRÆVER FN-MÆGLING
Ved udløbet af EU’s svarfrist den 17. juni offentliggjorde lagmand Kaj Leo Johannesen det færøske landsstyres svar, som indeholder krav om mægling i regi af FN’s havretskonvention.

– EU’s fremgangsmåde går imod international lov, idet man efter UNCLOS har mulighed for at forhandle med grundlag i folkeretten, sagde Kaj Leo Johannesen.

Danmark stemmer nej, fastslog statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) under sit besøg på Færøerne 18.-20. juni.

Det nej afleveres i komitologien, dvs. i den EU-komité under EU-kommissionen med landenes repræsentanter, der forelægges de konkrete sanktioner inden ikrafttrædelsen.

SVENSK STØTTE TIL FÆRØERNE
Den pågældende forvaltnings- og kontrolkomité mødes 2. juli for at drøfte sagen og altså ikke træffe beslutning på dette møde, oplyser Esben Sverdrup-Jensen, som forventer, at der er kvalificeret flertal for sanktioner.

Nej- og blanke stemmer vil udelukkende komme fra nordisk-baltiske lande bl.a. på grund af islandsk og dansk lobbyisme, vurderer Esben Sverdrup-Jensen. Sverige menes at sige nej, muligvis også Estland, mens Finland er uafklaret. Selv en samlet nordisk-baltisk blok vil ikke kunne forhindre sanktionerne.

EU-SANKTIONER UDEN OPSÆTTENDE VIRKNING UNDER FN-MÆGLING
EU-kommissionen påtænker at iværksætte sanktioner uden at vente.

– Maria Damanakis budskab til os var, at hun vil iværksætte sanktionerne uanset hvad, og de kan sagtens implementeres samtidig med en eventuel mæglingsproces i FN-regi. Hun meddelte også, at hun ikke vil initiere den mæglingsproces, og vil ikke være opsættende for sanktionerne, oplyser Esben Sverdrup-Jensen.

ISLAND STÅR FOR TUR EFTER EU-KURSÆNDRING
EU’s generelle sanktionsinstrument blev vedtaget sidste år med sigte på makrelstriden med Island og Færøerne, om end danske EU-parlamentsmedlemmer holder sig til det formelle i udtrykket ”generelt”.

Maria Damanaki har dog holdt sig tilbage med begrundelsen, at EU og Norge selv overfiskede og derfor ikke sanktionere andre for det samme.

Efter det islandske regeringsskifte og landets indstilling af medlemskabsforhandlinger har EU-kommissionen genoptaget forberedelser til sanktioner mod Island til Danmarks Pelagiske Producentorganisations tilfredshed.

Esben Sverdrup-Jensen anerkender ikke, at EU og Norge overfisker makrel, selv om bl.a. fødevareminister Mette Gjerskov har citeret Maria Damanaki for dette.

– Det er rigtigt, at man har vurderet de juridiske elementer i, at man ikke i højere grad har reduceret kvoterne fra EU og norsk side. Man konkluderer, at det er juridisk holdbart, og derfor kan man arbejde videre med sanktionsinstrumentet. Hvis der har været tøven i systemet, er man nu kommet videre og gjort det klart, at der ikke er juridiske hindringer på makrelområdet, forklarer Esben Sverdrup-Jensen.

– Det bliver vel til efteråret – hvis det bliver. Vi ønsker, at man skal finde tilbage til en bæredygtig måde at fiske på. Vi ønsker ikke sanktioner. Det er en absurd situation, men Færøerne har bragt os i den situation ved den måde, de forvalter fiskeressourcerne ved ensidigt at femdoble makrelkvoten og tredoble sildekvoten uden videnskabeligt grundlag, slutter Esben Sverdrup-Jensen.

DEN DANSKE REGERING TILBYDER GOD VILJE OG ADVOKATBISTAND
Villy Søvndal og Mette Gjerskov vendte hjem fra mødet med Maria Damanaki uden en liste over konkrete sanktioner, fremgår det af fødevareministerens svar til Martin Henriksen (DF). Hidtil videre får man gætte på grundlag af en omfattende liste i 9 hovedpunkter.

Udenrigsminister Villy Søvndal har officielt opfordret EU-kommissionen til at søge dialog med Færøerne, da ”man fra dansk side ikke finder, at mulighederne for en forhandlingsløsning i sagen er udtømte”.

Samtidig opfordrer regeringen Færøerne til at udvise reel forhandlingsvilje for at undgå sanktioner og en optrapning af konflikten med EU, fremgår det af ministersvaret.

Regeringen viger tilbage fra at meddele, at Danmark vil ignorere sanktioner mod en del af kongeriget. Den lover til gengæld ”om nødvendigt (at) overveje retslige skridt på Færøernes vegne”. (Dj/300613)

Comments are closed.