Ungarn kalder på diplomatisk snilde

Løsningen med Ungarns veto over for Ukrainefonden er under udvikling, siger Lars Løkke Rasmussen. – – Regeringspartierne afviser deres egne EU-parlamentarikeres resolution om Ungarn

Af Claus Djørup
Hvis Viktor Orbán fra Ungarn ikke er en sten i skoen, så er der slovakken Robert Fico. Der vil altid være en, som er en sten i skoen.

EU-ordfører Kim Valentins (V) ræsonnement i europaudvalget fredag 19. januar afslørede et skisma mellem folketingsmedlemmer og EU-parlamentsmedlemmer fra regeringspartierne.

SVM-partiernes EU-parlamentarikere var med i flertallet bag en lang resolution, der blev vedtaget den 18. januar som en protest mod, at EU-topmødet i december frigav 10,2 mia. euro (76 mia. kr.) til Ungarn. Det ser ungarnskritiske EU-parlamentarikere som betaling for ministerpræsident Viktor Orbáns konstruktive afståelse ved at forlade EU-topmødelokalet i december, så der kunne træffes en enstemmig beslutning om at udpege Ukraine til kandidatland.

EU-parlamentarikere taler om fratagelse af stemmeret og udskydelse af Ungarns overtagelse af det roterende EU-formandskabet den 1. juli. Det udløste drillende spørgsmål i europaudvalget.

Det er vel regeringens politik at fratage Ungarn stemmeretten i ministerrådet, al den stund at samtlige EU-parlamentsmedlemmer fra regeringspartierne har skrevet under på den erklæring, påpegede sagde EU-ordfører Christian Friis Bach (R). Han mener, at man godt kan åbne herhjemme for den debat ligesom EU-parlamentet.

EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) citerede MEP Morten Løkkegaard (V/Renew) for, at det er Venstres holdning, at rådet udskyder Ungarns formandskab med et halvt år.

– Jeg håber, at andre partier har den holdning, for det er en rigtig holdning, tilføjede Søren Bo Søndergaard.

Det er imidlertid ikke tilfældet i hvert fald hos de tre regeringspartier og slet ikke hos udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og EU-ordfører Kim Valentin.

Valgkampsretorik
– Regeringen består af medlemmer, som statsministeren har udpeget, og ikke af europaparlamentsmedlemmer, så regeringens politik er ikke deponeret i europaparlamentet, fastslog Lars Løkke Rasmussen og forklarede, hvorfor EU-parlamentarikerne – herunder hans egen MEP, Bergur Løkke Rasmussen (M/Renew), som taler om Orbáns vetotyranni – har en forkert tilgang til løsning af problemet med Ungarn.

EU-parlamentarikernes slagfærdige valgkampsretorik ville nemlig stille Europa et uhensigtsmæssigt sted i forhold til at bevare sammenhængskraften. Det handler derimod om at opretholde et massivt pres på Ungarn for det samlede EU’s skyld. Ungarn skal ikke have lov at sno sig ud af det.

– I det hele taget må man nok sige, at tilgangen i rådet i forhold til at håndtere Ungarn nok er anderledes end et parlament, der er på vej ud i valgkamp. Vi (ministerrådet) er meget optaget af at finde en rigtig løsning og ikke bare stå og råbe af et medlemsland, bare fordi medlemslandet – jeg havde nær sagt – råber lidt af os, fortsatte Lars Løkke Rasmussen.

EU26 en del af løsning
– Fra dansk side er vi ekstremt optaget af at finde en løsning, der gør, at vi kan stille faciliteter til rådighed for Ukraine. Vi kan ikke acceptere en situation, hvor et enkelt medlemsland kommer til at blokere for det. Der foregår et arbejde med at afdække forskellige tilbagefaldsmuligheder, hvoraf en er at dele låne- og gavedel og lade noget køre i EU26 og resten i EU, erklærede Lars Løkke Rasmussen.

Skal Ungarns roterende EU-formandskab udskydes? Udenrigsministerens svar er nej.

– Jeg er bekymret over den position, som Ungarn har indtaget i forskellige sammenhænge, men man skal lige tænke sig om, hvordan man håndterer det, og hvilke interne slagsmål man påtager sig i en situation, hvor Europa er i krig og vi skal fastholde beslutningskraft, svarede Lars Løkke Rasmussen.

De store lande skal trykke på
Vi har ikke brug for at invitere konflikten med Orbán ind i ministerrådet. Vi har brug for at lave løsninger, der er politiske, og vise, at det man man gøre selv om uenighederne er store, fastslog Venstres EU-ordfører ligeledes.

Kim Valentin er bekymret for, at EU mister beslutningskraft i hele 2024 med EU-parlamentsvalgkamp og ny kommission.

Frankrigs præsident Emmanuel Macron er for nylig meldt ud, at Rusland må ikke vinde, og det brugte Kim Valentin som afsætning for at vurdere og håbe, at det bliver de store lande, der kommer til at trykke på i rådsprocessen (EU-topmødet).

– Det bliver en meget bedre løsning i denne sammenhæng at lade de store lande arbejde på det her. Det er meget bedre end at bringe konflikten ind i rådsmøder. Så kan det kan være, at Orbán igen finder ud af, at han skal drikke en masse vand inden han går ind til mødet – konstruktiv afståelse fra at lave noget, der er skidt for os alle sammen, sluttede Kim Valentin.

”Konstruktiv afståelse” er i øvrigt den formulering, som de otte partier bag den ny europapolitiske aftale anvender om at være påpasselig med anvendelse af vetoretten fra dansk side.

Øg presset for EU’s skyld
Løsgængeren Theresa Scavenius støttede udenrigsministeren: – Vi skal passe på med at træffe for hurtige beslutninger i denne situation, for det kan være med til at underminere hele EU som institution.

– Det er meget uheldigt, at Ungarn kan blokere for Ukrainefonden. Vi håber, at der ikke bliver givet indrømmelser til Orbán i den forbindelse, men tværtimod øger presset på ham, sagde EU-ordfører Christian Friis Bach. Han mener, at man godt kan begynde at diskutere med udgangspunkt i EP’s resolution.

Ukraine skal hjælpes
– Det er afgørende, at Ukraine vinder krigen. Det er afgørende, at russerne bliver slået tilbage. Dansk Folkeparti er med hele vejen, og det er det danske folkestyre også, erklærede EU-ordfører Alex Ahrendtsen (DF).

-Det er situationen i EU særligt med henblik på Ungarn, der bekymrer mig. Jeg har svært ved at gennemskue, hvad der foregår. Skyldes det, at Orbán-regeringen anlægger en Erdogan-tæppehandlerlogik? Skyldes det, at man er reelt allieret med Putinstyret? Eller skyldes det bare en selvovervurderet regering, som forsøger at presse flere kroner ud af EU? Jeg kan ikke gennemskue det, og det går mig på nerverne, for det er så afgørende for os i Vesten, at Ukraine vinder den krig, sagde Alex Ahrendtsen.

– Der skal findes en løsning; og der bliver fundet en løsning. Hvis den ikke kan findes i regi af EU, så må man forfølge et alternativt spor med en EU26-løsning, for vi kan ikke efterlade Ukraine i et vakuum, hvor der er tomme kasser. Det siger sig selv, replicerede Lars Løkke Rasmussen.

– Løsningerne er under udvikling, tilføjede han.

Russisk overskud til Ukraine
Bestræbelsen på at dirigere russiske aktiver til Ukraine er ligeledes under udvikling.

EU-kommissionen og udenrigskommissær Josep Borell fremsatte kort før jul forslag vedrørende immobiliserede russiske aktiver, som handler om at anvende det ekstraordinære overskud, som måtte blive genereret i værdipapircentraler i EU som konsekvens af, at russiske centralbankaktiver og -reserver er underlagt sanktioner.

– Det er – for at sige det mildt – et kompliceret spørgsmål, men det er positivt at der nu er fremsat et første forslag, sagde Lars Løkke Rasmussen i europaudvalget.

EP-høring – EU-topmøde
Onsdag 24. januar har to EU-parlamentsudvalg høring med tre EU-kommissærer kl. 16 i Bryssel om frigivelse af 10,2 mia. euro til Ungarn.

Fredag 26. februar mødes europaudvalget med statsminister Mette Frederiksen (S) om EU-topmødet torsdag 1. februar, hvor dagsordenen er frigivelse af en flerårig fond på 50 mia. euro til Ukraine, som det retsstatsprincipsanktionsramte Ungarn blokerer.

Et andet emne på endagstopmødet kunne være EU-topmødeformand Charles Michels fratræden i juni, h vis han vælges til EU-parlamentet. (Dj/230124)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.


Comments are closed.