Mandat til mindre giftigt legetøj

Produktansvar for kinesiske platforme sejler mellem EU-reguleringer

Af Claus Djørup
Midt i europaudvalgets møde om legetøj fremdrog EU-ordfører og miljøingeniør Marianne Bigum (SF) en rekvisit fundet i hendes søns værelse: en squishy (eller squeezy) med ulækker form, farve og ikke mindst kemiske blødgørere.

Den slags produkter vil fortsat kunne importeres via platformsmarkeder trods opstramning i forslaget til en legetøjsforordning, der erstatter legetøjsdirektivet.

– Der er ingen grund til at skjule, at der her er håndhævelsesproblemer og konkurrenceforvridende aktiviteter, medgav erhvervsminister Morten Bødskov (S) i europaudvalget fredag 1. marts, da han forelagde og fik bred opbakning til sit lange, tungtvægtede mandat angående EU-kommissionens forslag til en forordning om sikkerhedskrav til legetøj.

Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti og løsgænger Theresa Scavenius voterede imod.

Hjemløst produktansvar
Det mislykkedes at få produktansvar ind i Digital Service Act (DSA). Morten Bødskov gør et nyt forsøg på at pålægge importerende platformsmarkeder et produktansvar i EU-kommissionens forslag.

Det handler mestendels om produkter fra Kina, som EU-ordfører Ahrendtsen (DF) – med henvisning til TV2’s omtale af den kinesiske webshop Temu – beskrev som „kinesiske affaldsprodukter, som de kalder legetøj“.

Forslagets formål er at beskytte børn mod skadelige kemikalier, mindske antallet af ulovlige legetøjsprodukter, indføre et digitalt produktpas for legetøj samt forbyde flere kemikalier herunder hormonforstyrrende stoffer, organskadende stoffer og stoffer, der kan fremkalde luftvejsallergi.

Videre skal forordningen højne kravene til sikkerhed, onlinesalg og teknisk dokumentation.

Den danske regering ønsker at forlænge forbudslisten med stoffer, der er allergifremkaldende ved hudkontakt eller som kan ophobes i mennesker og miljøet. Disse farlige legetøjskemikalier omfattes ikke af EU-kommissionens forslag.

Samtidig ønsker Morten Bødskov en grænse for utilsigtet tilstedeværelse – urenheder eller teknisk uundgåeligt – af stoffer, der omfattes af det generelle forbud, hvilket skulle holde omkostninger nede for virksomheder og myndigheder.

Ulovlige produkter
– Forslaget gør langtfra nok for at løse problemet med de ulovlige produkter, der sælges via onlinemarkedspladser. Det er en topprioritet for os at give onlinemarkedspladser mere ansvar, understregede erhvervsministeren.

– Det har vi kæmpet for gennem flere år særligt under forhandlingerne om forordningen om digitale tjenester (DSA, red.) og den generelle produktsikkerhedsforordning (GPSR, red.). Desværre har der ikke været opbakning i rådet. Det er dybt problematisk, og vi har ikke opgivet kampen, forsikrede han.

Danmark leder en gruppe af ligesindede lande, der ønsker at pålægge onlinemarkedspladser mere ansvar.

Optakt til skærpet pakkekontrol
Enhedslistens EU-ordfører formulerede nøglespørgsmålet, hvordan man kan modvirke import af giftigt legetøj via markedsplatforme og understøtte de producenter, der lever op til reglerne.

I dag scanner Sikkerhedsstyrelsen for ulovlige produkter. Morten Bødskov vil gerne drøfte, om man kan gøre mere: – Det kan vi vende tilbage til, når de har haft en dialog med dem.

Et ja i ministerrådet er ikke helt givet
Alligevel afstår regeringen fra at lægge „afgørende vægt“ på sin topprioritet, dvs. trussel om at stemme nej, fordi forslaget ifølge Morten Bødskov indeholder andre gode elementer i beskyttelse af børn og lige konkurrencevilkår. Et dansk nej ved den endelige afstemning i ministerrådet holdes dog åben.

– I sidste ende afhænger vores stemme af en samlet vurdering af den endelige aftaletekst og hvor høj grad, den lever op til vores samlede prioriteter, erklærede Morten Bødskov.

Det danske mandat omfatter bl.a. mærkning for tilsætning af parfume, deklarering af kemiske blandinger samt mulighed for nationale foranstaltninger over for specifikke kemikalier i bestemte typer legetøj, hvis der er risiko for børn.

Selvtalende dukker
Endelig lægger regeringen vægt på, at alt legetøj med kunstig intelligens underlægges højrisikokravene i AI-forordningen.

Det kunne være dukker, der kan tale selv med hjælp af kunstig intelligens og dermed påvirke børn, forklarede Morten Bødskov i et svar til EU- og it-ordfører Alexander Ryle (LA).

Grænseværdier
Regeringen ønsker om skærpelser kunne betyde, at der indføres migrationsgrænser for de mest anvendte monomerer, der anvendes til fremstillingen af plast.

Grænseværdier er lig måling, fastslog Karin Liltorp (M) og borede i, hvornår der skal måles for ikke-tilsatte kemikalier. Hun fik ministerbekræftelse på, at der ikke skal analyseres for regulerede stoffer, der dokumenteret ikke er tilsat.

Forslaget er totalharmonisering med en overgangsperiode på 42 måneder, bekræftede Morten Bødskov over for Søren Bo Søndergaard (EL).

DF kræver stop for kinesisk legetøj
EU-ordfører Alex Ahrendtsen (DF) anerkendte, at unionen og regeringen forsøger at gøre noget. Det er blot ikke skarpt nok, og i særdeleshed er DF utilfreds med, at der ikke gøres noget ved kinesisk dumping af produkter, lød nej-begrundelsen.

Ultimativ kontra pragmatisk
Theresa Scavenius mente, at regeringen er med til at udvande forslaget med erhvervsvenlige undtagelser: De produkter, der ikke kan undvære de problematiske stoffer, skal slet ikke produceres!

– Vi har fokus på, at det ikke må være disproportionalt, fordi det skal være til at implementere for erhvervslivet. På bundlinjen rykker forslaget tingende fremad, replicerede Morten Bødskov.

– Det er ikke byrder, men lempeligere vilkår med lange frister og undtagelser til de producenter, som producerer de produkter, som vi skal forbyde, sagde Theresa Scavenius i en duplik og anklagede regeringen for at udvande forslaget.

– Hvis man presser for hårdt på, så bliver det sværere at gennemføre. Det er et kompromis. Man kan ikke hele tiden være ultimativ. I min verden hedder det politik, riposterede Morten Bødskov.

Overrendes fortsat af ulovlige produkter
Hos Dansk Erhverv er chefkonsulent Betina Schiønning er glad for at høre, at regeringen fortsætter arbejdet for at sikre en ligestilling af onlinemarkedspladser, der formidler produkter fra sælgere i 3. lande og europæiske importører.

Imidlertid giver det ingen mening i Dansk Erhvervs optik at indføre de yderligere krav til europæiske producenter, så længe man ikke lukker det kæmpe hul, at sælgere fra tredjelande kan få adgang til EU- forbrugere gennem ansvarsfri onlinemarkedspladser, der endda er etableret i EU.

– De er ansvarsfri og kan nøjes med at fjerne produkterne fra salgsvinduet, hvis nogen fortæller dem, at de er ulovlige. Den ansvarsfrihed fik de i forbindelse med Digital Services Act, selv om EU-kommissær Margrethe Vestager ved fremsættelsen af DSA nævnte, at det nu ville blive lige så sikkert at købe et legetøj online som i en fysisk butik, siger Betina Schiønning.

– Det vil strømme ind med ulovlige produkter, så længe man ikke får styr på det her, og det er lidt tragisk, når formålet med legetøjsforordningen var, at der skulle komme færre ulovlige produkter på markedet, slutter Betina Schiønning. (Dj/110324)

www
Erhvervsministerkommentar til henvendelse fra Legebranchen om revisionen af legetøjsdirektivet
Europaudvalgsmødet 1 III 2024
© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.