Ni mandater fra GNSS-agentur til kønskvoter


Af Claus Djørup
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) var eneste minister, som blev mødt med nej fra de tre EU-negative partier i europaudvalget fredag 7. juni, da hun fik mandat til et direktivforslag om pensionsrettigheder for vandrende arbejdstagere.

Regeringen fik i alt ni mandater og har udsigt til at få revideret et tidligere mandat til tobaksdirektivet, som ikke-regeringspartierne har påtvunget regeringen på grund af snusforbudet.

Enhedslisten sagde nej fire gange, Liberal Alliance tre gange og Dansk Folkeparti en enkelt gang.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) har enstemmig opbakning angående prisregulering af medicin og til at bevare den danske model for aftaler om priser.

Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) fik nej fra Enhedslisten og Liberal Alliance til forslaget vedrørende kompensation til flypassagerer og nej fra Enhedslisten til forslagene om glidende banegrænsekrydsninger og lastbilstørrelser. Alle otte partier sagde ja til et ændringsforslag om satellitnavigationsmyndigheden Det europæiske GNSS-agentur.

Fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF) fik nej fra Liberal Alliance til forordningsforslaget om genetiske ressourcer, mens alle sagde ja til forordningsforslaget om F-gasser.

Kirke-, nordens- og ligestillingsminister Manu Sareen (R) har enstemmig opbakning til at sige nej – hverken ”Nej!” eller ”nej, men”, men bare nej – til EU-kommissionens direktivforslag om kønskvoter i børsselskabers bestyrelser.

EU-ordfører Pia Adelsteen (DF) spurgte til Manu Sareens kalender resten af juni, fordi den endnu ikke var lagt ud på den såkaldte åbenhedsordning. Det vidste han ikke ud over at skulle være i europaudvalget.

Mette Frederiksen har udskudt forelæggelsen af forhandlingsmandatet til forslaget håndhævelse af udstationeringsdirektivet. (Dj/080613)

Comments are closed.