Halekupering forbydes på jagthunde

Jægere og hundekenneler vil bevare dispensation til haleklip

Af Claus Djørup
Forbuddet mod halekupering fjernes for de fem jagthunderacer, der hidtil har været undtaget for indgrebet i Danmark, nemlig ruhåret hønsehund, korthåret hønsehund, weimaraner, vizla og breton.

Det er en konsekvens af EU-kommissionens forslag til forordning om hundes og kattes velfærd og sporbarhed. Hunde og katte i virksomheder såsom hundekenneler og internater må ikke underkastes en række operative indgreb, herunder hale- og ørekupering.

Forbuddet bør dog gælde for alle hunde og katte og ikke kun i virksomheder, der er omfattet af forordningen, anbefaler Den Danske Dyrlægeforening.

Derimod ønsker Danmarks Jægerforbund og Dansk Kennel Klub at opretholde dispensation for hvalpe efter stambogsførte forældredyr af de fem jagthunderacer og spanielracerne.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) ofrede ikke et ord på halekuperinger, da han forelagde sin forhandlingsmandat i europaudvalget fredag 26. april, og der tages heller politisk stilling til dette element i politikernotatet.

Afsenderlands ansvar
Regeringens mest kritiske indspark, som dog ikke er med i det mundtligt fremlagte forhandlingsmandat, er ønsket om, at ved handel med hunde og katte på tværs af lande skal afsenderlandet garantere, at dyrevelfærdsstandarderne er overholdt.

Jacob Jensen bekræftede over for EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) og dyrlægerne, at strengere danske dyrevelfærdskrav kan opretholdes.

Søren Bo Søndergaard glædede sig over, at der nu gennemføres den kontrol, som Enhedslisten tidligere har foreslået forgæves bl.a. i forbindelse med rumænske gadehunde med alskens sygdomme, fordi området var totalharmoniseret

Aflivning
Dyrlæger er i princippet ene om ret til at aflive dyr, men kompetente såsom slagtere og jægere kan gøre det, hvis det ville tage for lang tid at vente på en dyrlæge for at aflive misdannede hvalpe og killinger eller tæver og hunkatte, der ikke længere anvendes i avlen.

EU- og naturordfører Marianne Bigum (SF) ønskede skrevet ind i forordningen, at dels må aflivning kun foretages med anerkendte metoder, dels udtjente avlshunde og -katte ikke må aflives. Jacob Jensen vender tilbage med et skriftligt svar.

EU-og fødevareordfører og fritidslandmand Christian Friis Bach (R) ønskede ikke store begrænsninger for landmænd og jægere til at foretage aflivninger.

Godkendte bure
Forslaget indfører et forbud mod at holde hunde og katte i bure permanent. Her vil den danske regering gerne sikre, at internater kan holde hunde og katte i godkendte bure i en begrænset periode, før de videregives til nye ejere.

Erhvervet for opdræt og omsætning af selskabsdyr må tilpasse sig, da hensynet til dyrene må veje tungest, anfører Den Danske Dyrlægeforening.

MANDATET med frirum til strengere regler i medlemslandene
Jacob Jensen fik bred støtte til mandatet, idet alene Dansk Folkeparti voterede nej.

Udover en erklæret opbakning til forslaget indeholder mandatet, at Danmark:
1) støtter krav til indretning, uddannelse, management og hold af hunde og katte,
2) lægger vægt på, at disse krav er proportionale i forhold til de dyrevelfærdsmæssige gevinster,
3) lægger vægt på, at alle virksomheder – også internater og dyrehandler – skal være underlagt kontrol med deres aktiviteter dels inden aktiviteten påbegyndes, dels inden virksomheden afsender dyr til andre medlemslande, og
4) støtter at forslaget fortsat muliggør indførelse af strengere nationale regler på området.
(Dj/040524)

www
Fødevarestyrelsens vejledning om hund fra udlandet
SVM-regeringens aftale fra 2. februar 2024 med SF, Liberal Alliance, Det konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om 31 dyrevelfærdsinitiativer
© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.