Miljøzonebøder kan inddrives i andre lande

Danmark får stærkere redskab mod lastbilparkeringer ved rastepladser


Af Claus Djørup
En almindelig p-bøde til en tysker eller svensker i Danmark kan indkræves med hjælp af de stedlige myndigheder i Tyskland og Sverige, mens en bøde for lastbilparkering på en motorvejsrampe ikke indgår i forslaget til opdatering af færdselsovertrædelser, som EU-lande kan udveksle oplysninger o

Transportmagasinet: Forstår du logikken i, at almindelig parkeringsovertrædelse er værre end irregulær parkering?

Nej, svarer justitsminister Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Med hele Folketingets opbakning forsøger han at få generelle parkeringsforseelser og ikke kun farlig parkering med i et nyt direktiv om udveksling mellem EU-landene af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovovertrædelser.

Hvert land definerer selv ”farlig parkering”, og der tegner sig ikke opbakning i ministerrådet til at udvide rækkevidden af CBE-direktivet (Cross Border Enforcement) yderligere.

Dansk definition på vej
Justitsministerens forhåbning er, at bøder for parkering tæt ved rastepladser alligevel kan falde inde under direktivets retlige ramme. Det spanske EU-formandskabs seneste kompromisforslag lægger nemlig op til, at at medlemslandene selv kan definere farlig parkering

Derfor arbejder Justitsministeriet på en dansk definition af begrebet ”farlig parkering”.

-Vi vil sikre os den bedst tænkelige mulighed for med hjemmel i det kommende CBE-direktiv at kunne gøre krav på de ubetalte bøder og afgifter, som udenlandske chauffører ikke betaler, og som vi har svært ved at hente hjem i dag, siger Peter Hummelgaard Thomsen.

Miljøzoner inkluderes
Revisionen udvider listen med farlig overhaling, farlig parkering, kørsel mod køreretningen, brug af et overlæsset køretøj og flugt fra et færdselsuheld.

Kompromisforslaget efterkommer tillige det danske ønske om, at ulovlig kørsel i miljøzoner inkluderes, oplyste Peter Hummelgaard Thomsen i europaudvalget 13. oktober, da han fik et enstemmigt forhandlingsmandat.

I et svar til EU- og transportordfører Niels Fl. Hansen (K) forklarede Peter Hummelgaard Thomsen, at han ikke lægger større forhandlingsvægt på spørgsmålet om farlig parkering, da Danmark selv får mulighed for at definere begreber.

Danmark formaner om, at der skal være tid til at omstille it-systemer. Den foreslåede frist på to år anser justitsministeren for tilstrækkelig. EU-kommissionen opretter en it-portal, der gør det lettere for landene at hjælpe hinanden med at komme efter trafiksyndere.

17 forseelser
CBE er et elektronisk informationssystem, der giver medlemslandene online adgang til hinandens køretøjsregistre til brug for efterforskning og håndhævelse af grænseoverskridende sager om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovovertrædelser.

CBE-direktivet tegner til at indeholde 17 kategorier, når justitsministeriets oplysninger om kompromisforslaget tilføjes EU-kommissionens liste over eksisterende og nye overtrædelser:

Hastighed
Spirituskørsel
Manglende sikkerhedsbælte
Køre over for rødt lys
Køre i forbudt bane
Narkokørsel
Manglende sikkerhedshjelm
Mobiltelefoni under kørsel
For kort afstand til forankørende
Farlig overhaling
Farlig parkering
Køre over hvide vejspærrestriber
Køre i forkert retning
Ignorere regler om nødkorridorer
Overvægt
Flugt fra færdselsuheld
Ulovlig kørsel i miljøzone

(Dj/291023)
© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.