Enhedslisten skifter tobaksstrategi

Astrid Krag: Danmark isoleret i Bryssel

Af Claus Djørup
Flertallet er skiftet mod regeringen angående forhandlingerne om et nyt tobaksvaredirektiv. Der er ikke længere et flertal uden om regeringen for at insistere på en national undtagelse for EU’s snusforbud.

Gruppeformand Per Clausen (EL) opfordrer sundhedsminister Astrid Krag (SF) til at komme tilbage til europaudvalget med et nyt oplæg til et nyt forhandlingsmandat, hvor der ikke længere lægges “afgørende vægt” på snusundtagelsen.

Det var netop det, som sundhedsordfører Stine Brix (EL) og EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL) gennemtvang sammen med de borgerlige oppositionspartier i maj.

ENHEDSLISTEN OFRER SNUS FOR SUNDHEDSFORBEDRINGER
Prisen er for høj for at stå fast på snusundtagelsen, hvis det ender med et dårligere tobaksvaredirektiver eller slet intet, forklarer Per Clausen her to uger senere.

– Det er nok værd at acceptere, at snusproblemet ikke løses tilfredsstillende, hvis tobaksvaredirektivet indeholder sundhedsmæssige forbedringer og forbedringer i bekæmpelse af tilsætningsstoffer, erklærer Per Clausen.

Konstitueret EU-ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) konstaterer, at Astrid Krag endnu ikke har givet op. Han lader sin holdning til et ændret mandat afhænge af forhandlingssituationen, når og hvis Astrid Krag vender tilbage.

Astrid Krag bekræfter over for Fagpressebureauet, at hun vil komme tilbage med et nyt mandat så snart det er praktisk muligt og helst inden det næste ministerrådsmøde den 21. juni.

DANMARK STÅR ALENE MED SNUSUNDTAGELSE– Danmark er fuldstændig isoleret i sit ønske om en landeundtagelse for snus, og det ultimative danske krav om snus står i vejen for at løfte andre danske prioriteter. Der er ingen lydhørhed for danske ønsker, opridser Astrid Krag forhandlingssituationen inden EU-sundhedsministermødet den 21. juni.

Uden et revideret mandat må Danmark stemme nej til det irske EU-formandskabs kompromisforslag.

DANSK FOLKEPARTI: LATTERLIGT AT FORBYDE SNUS
– Dansk Folkeparti trækker ikke i land på mandatet. Jeg kan ikke forstå, at Enhedslisten frivilligt tilbyder et andet mandat, siger EU-ordfører Pia Adelsteen (DF).

Sverige, hvor snus er temmelig udbredt, har færre kræfttilfælde end Danmark, anfører hun.

– Derfor undrer det mig, når hele formålet med tobaksdirektivet skulle være at fremme sundhed, at man som kommissionen kan være så latterlig og foreslå, at vi ikke må sælge snus, men vi må godt sætter plaster på armene og spise nikotintyggegummi. Principielt må folk vælge den last, de har lyst til. Må vi godt have lov at leve?! sagde Pia Adelsteen.

LOVFORSLAG
Forhandlingsmandatet fra 24. maj kræver en lovliggørelse af det snussalg, som ved en fejltolkning har været praktiseret i Danmark i en snes år.

EU-kommissionen har taget de indledende skridt til en traktatkrænkelsessag, som skal afværges med et lovforslag (L189), der forbyder detailsalg af snus i løs vægt om godt et halvt år fra den 1. januar 2014. Ifølge sundhedsudvalgets tidsplan skrives betænkning over lovforslaget den 18. juni. (Dj/080613)

Comments are closed.