Fransk gourmetkrig mod Norge

Hyggelig eller uhyggelig laksefarm – det afhænger om øjnene er norske eller franske. Foto: Skærmdump fra France 2

Fransk tv-udsendelse er det seneste træk i et årelangt kulinarisk angreb på norsk opdrætslaks, der udråbes til at være uegnet til at komme på franske tallerkener

Af Tine Kortenbach, gæsteskribent
Fisken på vores tallerken kan være en farlig cocktail af kemi. Det er konklusionen i en timelang reportage på den franske tv-kanal ”France 2” om opdræt af fisk.

Udsendelsen med titlen “Poisson: élevage en eaux troubles” (Fiskeopdræt i oprørte og grumsede vande) er en del af serien “Envoyé Spécial”, som blev sendt i den bedste sendetid den 7. november. Den satte fokus på, om fisk stadig er så sundt, som vi får at vide af sundhedsmyndighederne.

“Jeg spiser ikke længere opdrætsfisk”, fortalte den franske toksikolog Jerome Ruzzin, der er forsker ved Bergens Universitet, efter at han har undersøgt indholdet af giftstoffer i forskellige typer af mad fra et typisk supermarked. Opdrætslaksen fra Norge er en klar topscorer med op til fem gange så høj koncentration af giftige stoffer som f.eks. mælk og æg.

Foder af forgiftede Østersøfisk
En af årsagerne til det høje indhold af skadelige stoffer er, at foderet bl.a. fremstilles af fisk fra Østersøen. De er nemlig forurenede af dioxin, tungmetaller, DDT og PCB. I Sverige er anbefalingen derfor, at man højst må spise fisk herfra én gang om ugen, og gravide skal helt holde sig fra Østersøfisk.

Når disse fisk bruges til laksefoder, bliver de ekstremt farlige miljøgifte opkoncentreret i laksen. Ifølge udsendelsen fremstilles dette foder i Thyborøn, hvor industrifisk pumpes direkte fra kutterne over i fabrikken og forvandles de til fiskeolie og fiskemel. Dette tilsættes bl.a. kemikaliet ethoxyquin, inden det indgår i fabrikationen af de færdige piller, som laksene fodres med.

Norske miljøforkæmpere har sendt en undervandsrobot ind under havbrug og afsløret 15 meter høje bjerge af affald, lakseafføring og foderrester blandet med kemikalier. Foto: Skærmdump fra France 2

Pesticid i opdrætsfisk
Ethoxyquin er et stof, som kemi-giganten Monsanto registrerede i 1950′erne som et pesticid til sprøjtning af frugt og grønt. Fødevarekontrollen i Svejts er blevet opmærksom på dette stof, fordi ”Laboratoriet for fødevarer og veterinære anliggender” i Genève i de sidste to år har konstateret dramatisk forhøjede koncentrationer af stoffet i opdrætsfisk. Det findes ikke i vilde fisk.

“Der er tale om koncentrationer langt over de sædvanlige grænseværdier,” udtaler lederen af laboratoriet dr. Patrick Edder og konstaterer: “Der findes inden grænseværdier for fisk. Desuden er stoffets toksiske effekt på menneskers sundhed aldrig blevet vurderet af EFSA, den europæiske fødevaremyndighed.”

Parasitter og epidemier
Ifølge udsendelsen foregår produktionen af laks i Norge under særdeles kritisable forhold både for fisk og miljø. I kæmpemæssige industrialiserede havbrug i de norske fjorde bliver laksene stuvet så tæt sammen, at parasitter og epidemier er meget udbredt. Opdræt af laks er Norges næststørste erhverv efter olieindustrien.

“Omverdenen får ikke at vide, hvor syge laksene i virkeligheden er,” hævder Kurt Oddekalv fra den norske miljøorganisation Green Warriors og fortsætter: “I øjeblikket florerer epidemier blandt fiskene, så opdrætterne er nødt til at bruge store mængder af medicin og kemikalier i foderet og vandet. Forholdene er afskyelige.”

Undervandsbjerg af lakselort
En undervandsrobot, der blev sendt ind under et af havbrugene, afslørede stærk forurening. Store områder nede på fjordens bund var tilsyneladende dækket af 15 meter høje bjerge af affald, lakselort og foderrester blandet med forskellige giftstoffer, som dagligt bliver hældt ned til fiskene.

“Norsk opdrætslaks er det mest giftige mad i hele verden,” hævder Kurt Oddekalv og fremviser vanskabte fisk, der efter hans mening er uegnet til menneskeføde. Foruden store mængder af skadelige stoffer indeholder de 30-40 procent fedt, hvilket er væsentlig mere end i en vild laks.

Udsendelsen satte også fokus på den såkaldte laksemafia. Den daværende norske fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen og hendes familie har store økonomiske interesser i opdrætsindustrien, hvor hun også har været ansat.

Franskmænd spiser mange fisk
Udsendelsen i France 2 er seneste træk i fiskekrigen mellem Frankrig og Norge. I 2010 konkluderede en udsendelse på en af de andre offentlige og landsdækkende kanaler, France 3, at norsk opdrætslaks ikke var egnet til at komme på franske tallerkener på grund af indholdet af skadelige stoffer.

Dengang var fokus, at fiskene tilsyneladende fik sprøjtegifte for at bekæmpe udbrud af parasitten lakselus. Fødevare-, landbrug- og fiskeriminister Bruno Le Maire var oppe i det røde felt og annoncerede, at han ville tage sagen om de pesticidfodrede laks op over for de norske myndigheder.

I de sidste 50 år er forbruget af fisk fordoblet i Frankrig. Det årlige forbrug er 27 kg pr. person, hvilket overstiger forbruget af oksekød og kylling. Halvdelen af fisken på de franske middagsborde er opdrættede – det er let og billig mad. En stor del kommer fra Norge.

Norsk uenighed om sundhed
Internt i Norge har bølgerne også gået højt i debatten om opdrætslaks.

“Jeg fraråder gravide, børn eller unge at spise opdrætslaks. Det er for usikkert, hvor mange giftstoffer laksen indeholder og hvordan disse stoffer påvirker børn, unge og gravide,” siger speciallæge Anne-Lise Bjørke Monsen ved klinisk institut på Haukeland Universitetssjukehus til Verdens Gang.

Hun peger på, at den type miljøgift, som er påvist i opdrætslaks, har en negativ effekt på hjerneudviklingen og er associeret med autisme, ADHD og reduceret IQ.

Fiskeopdrætternes organisation fastholder, at laks fortsat er en sund spise. Til Verdens Gang siger direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Henrik Stenwig: “På baggrund af den foreliggende viden har myndighederne draget den konklusion, at det er sundt for alle at spise opdrætslaks.”

Tine Kortenbach er journalist. Artiklen er oprindelig fra Fooduniverse.dk

Comments are closed.