WTO tvinger Danmark til boykot af grønlandske sælprodukter

Grønlandske tasker af sælskind forbydes i Danmark og det øvrige EU, hvis WTO’s kendelse står ved magt. Foto: Arktis Media

Grønland taber mest ved WTO-sag om canadisk sælfangst

Af Claus Djørup
Danmark risikerer at skulle boykotte grønlandske jakker, luffer og støvler som følge af WTO’s underkendelse af EU’s inuit-undtagelse for sælprodukter.

Canada og Norge står som vindere af en WTO-sag om EU’s sælforbud og inuitundtagelse, som de to lande anlagde i 2011. Alligevel vil den canadiske regering appellere afgørelsen, fordi den ikke fjerner EU’s almindelige forbud fra 2009 mod import af sælprodukter, skriver Nunatsiaq Online (Nunavut Times).

”Grønlands Selvstyre er af den opfattelse at der er anvendt svagt funderede argumenter fra WTO’s side,” erklærer naalakkersuisut (Grønlands regering) i en pressemeddelelse om den 184 sider lange kendelse mandag 25. november.

EU’s undtagelser i forhold til oprindelige folks sælfangst og forvaltning af marine ressourcer er tekniske handelshindringer, som er i strid med verdenshandelsorganisationen WTO’s regler, konstaterer naalakkersuisut.

WTO-STRIDIG SÆRBEHANDLING AF GRØNLAND
Grønland favoriseres på Canadas bekostning og til en vis grad også Norges, der begge driver kommerciel sælfangst. Grønlandsk sælfangst er nemlig kommercielt præget, fordi Great Greenland drives som forretning. Dermed stilles forskellige lande ulige, fastslår kendelsen i naalakkersuisuts gengivelse.

Selv om WTO anerkender, at Inuit-sælfangst markant adskiller sig fra kommerciel fangst, lægger WTO vægt på den samlede organisering og på, at Grønland modsat Canada har søgt og opnået særstatus som godkendende myndighed for udstedelse af certifikater i forbindelse med indførsel af sælskind til EU-lande, forklarer naalakkersuisut.

Canada har endnu ikke har ansøgt om at blive certificerende myndighed, mens EU godkendte Grønland som certificerende myndighed 25. april 2013.

HANDELSHINDRING GODKENDES AF MORALSK HENSYN
WTO-kendelsen i sag DS400 siger, at importforbuddet strider mod ’fair trade’, men det er retfærdiggjort af hensyn til den offentlige moral – ’public moral concerns’.

Den canadiske inuitorganisation the Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) er fortørnet over, at sælfangst udråbes til noget umoralsk. Han spørger retorisk hvad med køer, grise og kyllinger?!

ITK’s formand, Terry Audla, øjner dog en mulighed for en fornyet inuitundtagelse, der denne gang forhandles og udformes med ”Inuit of Canada” i modsætning EU’s ensidigt formulerede undtagelse.

Sæler må holdes i fangenskab som her i Københavns Zoo, men de må ikke udnyttes ligesom køer, grise og kyllinger. WTO underkender EU’s undtagelse for grønlandske sælprodukter. Foto: Fagpressen.eu

EU HOLDES PÅ AFSTAND AF ARKTISK RÅD
EU forhandler med Arktisk Råds formandsland Canada om fuld status som observatør. Det handler i virkeligheden om sæler, hvor canadierne siger ”No Seal, No Deal”.

EU blev placeret i entréen, mens seks andre lande bl.a. Kina og Sydkorea fik fuld observatørstatus den 15. maj.

EU er inddraget i endnu en WTO-sag vedrørende rigsfællesskabet, idet Færøerne per 4. november anlagde en såkaldt tvistbilæggelsessag i WTO mod EU om sanktionerne. (Dj/271113)

www http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds400_e.htm

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og bilelder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.