Finansovervågning udvides til onlinespil

ENSTEMMIGT MANDAT TIL SKRAPPERE HVIDVASKKONTROL

Af Claus Djørup
Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) fik på den åbne del af europaudvalgsmødet fredag 8. november et enstemmigt mandat til forslaget om revision af direktivet angående hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Udbydere af onlinespil inddrages. I spillesektoren er det kun kasinoer, der i dag er pålagt et krav om, at kunderne skal legitimere sig.

FÆRRE SORTE PENGE
Blandt de øvrige stramninger er krav om betalingsmodtagerens identitet ved pengeoverførsler på over 10.000 euro (74.500 kr.). Det skal altså være muligt at se, hvem der ejer virksomhederne i en kæde af transaktioner.


Dette krav gælder også eksempelvis bilforhandlere og supermarkeder, der handler med varer eller tjenesteydelser i denne størrelse. De skal kræve legitimation af kunden, opbevare registreringer samt indberette mistænkelige transaktioner. Den nuværende beløbsgrænse er 15.000 euro (112.000 kr.).

– Det er et stort gode, at man skal vide, hvem der er i den anden ende af en transaktion. Det gør det muligt at følge op, hvis der senere bliver en efterforskning af hvidvask eller terrorfinansiering, sagde Margrethe Vestager.

34 lande forsøger at gøre pengeoverførsel vanskeligere for forbrydere, terrorister og våbensmuglere. Foto: Fagpressen.eu

FATF
Danmark er medlem af det mellemstatslige samarbejde ’Financial Action Task Force’ (FATF), der blev etableret af G7-landene i 1989 og i dag har 34 medlemmer samt EU-kommissionen og Golfstaternes samarbejdsråd. Formålet er bekæmpelse af pengehvidvask, terrorfinansiering og spredning af masseødelæggelsesvåben.

Danmark er som medlem politisk forpligtet til at følge FATF’s anbefalinger, hedder det i økonomiministeriets politikernotat. FATF vedtog i februar 2012 et nyt sæt anbefalinger. (Dj/101113)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets depecher er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.