Lagmanden: Sild og Krim skal ikke rodes sammen

Færøerne holder sig ude af EU’s sanktioner mod Rusland

Af Claus Djørup og Kaj Joensen
Lagmand Kaj Leo Johannesen (Sambandspartiet) afviser at sammenligne EU’s sildeboykot af Færøerne med EU’s sanktioner mod Rusland. Samtidig lægger han ikke op til, at Færøerne deltager i en eventuel handelsboykot af Rusland, som er et stort marked for færøske fisk.

Det sker i en række svar til lagtinget på såkaldte § 52-spørgsmål (§ 20-spørgsmål i folketinget), som er stillet af Høgni Hoydal (Republikanerne).

– Den danske regering er vidende om, hvor hårdt EU’s tiltag kan ramme Færøerne. Men situationen mellem Færøerne og EU kan bestemt på ingen måde sammenlignes med situationen på Krimhalvøen. Jeg synes, at det er forkert at blande disse to sager sammen, erklærer den færøske regeringschef.

– De initiativer, som EU har taget, bygger ikke på FN’s sikkerhedsråds vedtagelser. Der er tale om et EU-instrument, der kun har gyldighed for EU, understreger Kaj Leo Johannesen.

Ingen møder mellem Tórshavn og København om Krimkrisen
– Der har ikke været møder mellem landstyret og regeringen om denne sag. Landstyret har vurderet, at situationen ikke har sådan en betydning, at det har foranlediget politisk behandling af sagen sammen med den danske regering. De politiske tiltag, som Danmark hidtil har taget, bliver styret og koordineret i Bryssel, og de har ikke retsvirkning for Færøerne, fortsætter han.

Kaj Leo Johannesen forsikrer, at landsstyret nøje følger situationen i Rusland og Ukraine, men han afstår fra spå om konfliktens konsekvenser for Færøerne, fordi sagen hele tiden forandrer sig.

Han udtrykker optimisme med hensyn til en snarlig ophævelse af EU’s sanktioner mod Færøerne og henviser til de to internationale voldgiftssager om EU-sanktionernes folkeretlige (u)lovlighed. (Dj+KJ/050414)

Kaj Joensen er journalist ved Det Færøske Nyhedsbureau på Christiansborg

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.