Dansk oplæg om parlamenternes Europa

Eva Kjer Hansen i europaudvalgets formands-stol: Nationale parlamenter er tættest på vælgerne og kan bedst tage en debat med dem om EU-beslutninger. Foto: Fagpressen.eu

Eva Kjer Hansen: NATIONALE PARLAMENTER FORSØMMES

Af Claus Djørup
De nationale parlamenter skal tildeles en større rolle i EU’s beslutningsprocesser og have ret til at fremsætte forslag.

Det mener et enstemmigt europaudvalg, som har sendt 23 forslag i høring hos de 27 øvrige EU-lande og omkring 40 kamre. Tilbagemeldingerne ventes op til de nationale europaudvalgs møde (COSAC) i Athen i midten af juni, oplyser europaudvalgsformand Eva Kjer Hansen (V).

– De nationale politikere er tættest på befolkningerne og har bedst mulighed for at tage en debat med deres vælgere om beslutningen på europæisk plan, men man har forsømt de nationale parlamenters rolle, siger Eva Kjer Hansen.

– De skal håndtere tingene på nationalt niveau især hvad angår koordinering af den økonomiske politik og gennemføre dem i finanslovene. De skal også følge op på, at det indre marked fungerer, påpeger hun.

GIV NATIONALE PARLAMENTER EN POSITIV ROLLE
Nationale parlamenter kan kun udtale sig om nærhedsprincippet og rejse spørgsmål om EU-kommissionens kompetence, og det instrument bør udvides til en initiativret og almindelige politiske kommentarer til EU-forslag.

– Det er en mulighed for, at et nationalt parlament kan gå ind på en positiv måde og være med til at politikudvikle i EU og ikke bare påberåbe sig nærhedsprincippet og sige stop. Det handler om, at tilgangen bliver positiv frem for negativ for de nationale parlamenter, forklarer Eva Kjer Hansen.

– EU-parlamentet er styrket og er medlovgiver på alle områder, og det er godt, men de nationale parlamenter har kun vage redskaber. Eksempelvis har EU-kommissionen netop negligeret et såkaldt gult kort vendt mod forslaget om en fælleseuropæisk offentlig anklager, anfører Eva Kjer Hansen.

– Diskussionen om de nationale parlamenters rolle er blevet særlig påtrængende, fordi der er sket meget omkring den økonomisk-monetære politik med landespecifikke anbefalinger og beslutninger, der påvirker det enkelte lands finanslov. Det er vigtigt, at de nationale parlamenter er med ind over, understreger Eva Kjer Hansen.

NATIONALT SEMESTER
Eva Kjer Hansen fremhæver det danske forslag et såkaldt nationalt semester, der indarbejder det europæiske semester – EU-kommissionens årlige eksamination af de enkelte landes finanspolitik – i de nationale parlamenters arbejde, så de folkevalgte er med i diskussionen om de nationale reformprogrammer.

– Det forslag kigges der i den grad på i de andre lande. Her er vi inde i kernen ved national kompetence, som EU nu har fået indflydelse på. Det forstærker behovet for, at de nationale parlamenter medindflydelse og medejerskab til beslutningerne, siger europaudvalgsformanden.

FRA PALAVER TIL EFFEKT
Videre foreslår europaudvalget at forstærke samarbejdet med europaparlamentet eksempelvis ved en rapportør fra EP besøger de fagudvalg, der behandler sagen.

De interparlamentariske møder skal målrettes, så man kommer fra palaver til effekt, som europaudvalgsformanden siger: – Jeg kan ikke motivere mine folketingskolleger til at tage til Bryssel, hvis der ikke er et ordentligt program og gennemtænkt formål.

TVÆRNATIONALE EMNEKLYNGER
Eva Kjer Hansen fremhæver også forslaget om at skabe interesseklynger (”clusters of interest”), hvor parlamentarikere fra de 28 lande med fælles interesse om et emne mødes og koordinerer indsatsen.

COSAC er ikke fokuseret nok, tilføjer europaudvalgsformanden. COSAC er en overordnet ramme med halvårlige møder og dagsordenen er meget afhængig af arrangøren. Det danske europaudvalg foreslår en permanent ledelse af COSAC.

GENSKAB EU-TILLID UDEN TRAKTATÆNDRINGER

Her skal EU-topmødeformanden – p.t. Herman Van Rompuy – residere i Bryssel. Folketingets europaudvalg foreslår større kontakt til nationale parlamenter og ikke en ny bygning. Foto: Fagpressen.eu

– Udfordringen er, om de nationale parlamenter er i stand til at tage det ansvar på sig. For to år siden under det danske EU-formandskab fik jeg forhandlet på plads, at de nationale parlamenter kan stille spørgsmål til EU-kommissionen. Det var kommissionen meget betænkelig ved og snakkede ressourcer. Virkeligheden er, at der stilles meget få spørgsmål, siger Eva Kjer Hansen.

Det danske indspark er et forsøg på at skaffe praktiske parlamentariske værktøjer uden forkromede traktatændringer.

– Man kan virkelig styrke den folkelige opbakning – den demokratiske legitimitet – ved at iværksætte de 23 forslag.

– Hvis man ikke får etableret medejerskab i de nationale parlamenter, er jeg bekymret for, at det bliver svært at få vendt den stigende skepsis i befolkningerne og få genskabt mere tillid til EU, slutter Eva Kjer Hansen. (Dj/140414)

www
På dansk: http://www.eu-oplysningen.dk/upload/application/pdf/d767fe97/Nationaleparlamenter.pdf%3Fdownload%3D1
In English: http://renginiai.lrs.lt/renginiai/EventDocument/6fa11f98-fc15-4443-8f3f-9a9b26d34c97/Folketing_Twenty-three%20recommendations_EN.pdf

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.