To EU- og klimaskeptiske partier imod EU-minimumsafgift på biogas


Af Claus Djørup
Lovforslaget om havnestrøm, kraftvarmeværkers afgiftsberegning på timebasis og andre forhold glider igennem Folketinget uden problemer på nær et enkelt punkt vedrørende en EU-bestemt minimumsafgift på biogas.

De to EU- og klimaskeptiske partier, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, hælder til at stemme nej. Energiordfører Mikkel Dencker (DF) og skatteordfører Ole Birk Olesen (LA) sætter spørgsmålstegn ved, om biogas overhovedet er omfattet af energibeskatningsdirektivet.

– Biogas, som i dag er afgiftsfri, pålægges EU’s minimumsafgifter på gas. Det sker af hensyn til overholdelse af energibeskatningsdirektivet, og det er artikel 2, nr. 1, litra b, eller position 2.711 i EU’s kombinerede nomenklatur, replicerede skatteminister Morten Østergaard (R) ved førstebehandlingen 10. april.

Undtagelsen i form af en lempelse for afgiftspligtigt brændsel til anvendelse i pilotprojekter vedrørende brændsel fra vedvarende energikilder kan ikke benyttes til at videreføre den nuværende afgiftssituation for biogas, fastslog Morten Østergaard. (Dj/120414)

© Ophavsretsklausul Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.