Henrik Sass Larsen vil luge objektivt ansvar ud af konkurrenceret

Henrik Sass Lasrsen – danske domstoile skal kunne prøve andre EU-landes konkurrenceretlige afgørelser. Foto: Fagpressen.eu

18 mandater – de 11 enstemmige

Af Claus Djørup
Udsigten til amerikanske tilstande med kæmpe erstatninger og gensidig anerkendelse af andre landes administrative afgørelser og domme i erstatningssager gør, at de fem EU-aftalepartier er alene om forhandlingsmandatet til forslaget om ”søgsmål angående erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne”.

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance sagde nej, og det var i øvrigt deres eneste fælles nej til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) i europaudvalget fredag 29. november med samlet 18 mandater.

Claus Hjort Frederiksen (V) understregede, at Venstres støtte gives på den betingelse, at der ikke indføres objektivt ansvar, hvilket Henrik Sass Larsen er enig i.

Den danske regering lægger ”afgørende vægt” (dvs. bagdør til at stemme nej) på, at domstolene får mulighed for ikke at lægge andre landes afgørelser uprøvet til grund i tilfælde, hvor der er sket fejl i sagsbehandlingen.

Videre skal de nye EU-regler lige tæt på danske erstatningsregler.

Endelig skal forslagets begrænsning af solidarisk hæftelse udgå, det skal overlades til de nationale domstole at vurdere om bevisbyrden er løftet i spørgsmål om overpriser samt at forældelsesfristen sættes til tre år og nationale regler om absolutte forældelsesfrister kan opretholdes.

– Vi er nervøse for, om forslaget reelt indfører erstatningsansvar på objektivt grundlag, og om der i virkeligheden gøres op med det almindelige erstatningsretlige princip i Danmark, hvorefter en skadelidt som udgangspunkt må bevise et tab for at være berettiget til erstatning, sagde EU-ordfører Mette Bock (LA).

DIGITAL FAKTURERING MED PAPIRPLIGT
Henrik Sass Larsen fik til gengæld enstemmig opbakning til forslaget om e-fakturering, selv om det ikke indeholder krav om digitaliserede regninger over landegrænser.

Der er tale om fælles regler for digital fakturering, men offentlige virksomheder vil fortsat være forpligtede til at modtage fakturaer på papir fra udenlandske leverandører, bekræftede han over for EU-ordfører Pia Adelsteen (DF).

BUREAUKRATISK OG OMKOSTNINGSTUNG DATABESKYTTELSE
Folketinget og regeringen har store betænkeligheder ved dele af EU-kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse, som vil dels medføre øget bureaukrati og pålægger virksomheder og myndigheder udgifter, dels kræve udlugning i den danske lovgivning om beskyttelse af personfølsomme oplysninger.

Det sidste betyder, at Danmark nok ønsker forslaget ændret til et direktiv, så det skal gennemføres efter nationale procedurer og ikke have umiddelbar retsvirkning.

Justitsminister Morten Bødskov (S) fik ja fra seks partier til sit detaljerede forhandlingsoplæg, mens Dansk Folkeparti og Liberal Alliance sagde nej. Spørgsmålet om direktiv eller forordning er ikke indeholdt i mandatet.

Videnskaben er repræsenteret på Christiansborg med bl.a. nobelprisvinderen Niels Rydberg Finsen. Foto: Fagpressen.eu

13 FORSKNINGSMANDATER
Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) stod for 13 forhandlingsoplag:
1. Finansiering og drift af EU-programmet for jordovervågning kaldet Kopernikus.
2. Støtteprogram for overvågning og sporing i rummet.
3. Atomforsknings- og uddannelsesprogram 2014-18, hvor Enhedslisten sagde nej.
4. Et metrologiprogram, hvor Liberal Alliance sagde nej.
5. Program for forskningsintensive mindre virksomheder, hvor Liberal Alliance sagde nej.
6. Et program vedrørende kliniske forsøg.
7. Programmet ”Et aktivt liv længst muligt i eget hjem”.
8. ITER fortsat, hvor Enhedslisten og Liberal Alliance sagde nej.
9. Fællesforetagende for biobaserede industrier.
10. Fællesforetagendet Clean Sky 2.
11. Program for elektronikkomponenter og –systemer inkl. nano.
12. Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2.
13. Innovative lægemidler.

LUFTFART
Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) fik nej fra Enhedslistens til forslaget om et fælleseuropæisk luftrum. Hendes mandat er temmelig kritisk, men det var ikke nok EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL), som frygter markedsgørelse af en række statslige tjenester bl.a. vejrudsigter.

Pia Olsen Dyhr fik enstemmig opbakning til det andet luftfartsforskel angående lufthavne, lufttrafikstyring og luftfarttjenester.

LA SAGDE MEST NEJ
På bundlinien kom der nej fra Dansk Folkeparti til to mandater. Enhedslisten afviste fire mandater. Liberal Alliance toppede med fem dissenser. I alt 11 af de 18 mandater blev godkendt enstemmigt. (Dj/021213)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.