Kongeriget udskyder udmeldelse af IWC

UDENRIGSMINISTERIET ÆNDRER HVALKURS

Af Claus Djørup
Kongeriget Danmark forbliver medlem af den internationale fangstorganisation i hvert fald indtil videre. Den bebudede udmeldelse per 1. januar 2014 er trukket tilbage.

En række positive reaktioner til støtte for oprindelige folks hvalfangst i Grønland og kongerigets fortsatte medlemskab af IWC giver forhåbning om, at en løsning kan findes inden for IWC, lyder Udenrigsministeriets begrundelse for at give mere tid til forhandlinger.

Udmeldelsen blev aktuel, da naalakkersuisut (Grønlands regering) forhøjede sin kvote for storhvaler med 10 dyr til i alt 221 på årets sidste dag i 2012.

Denne forhøjelse var i overensstemmelse med IWC’s egen videnskabelige anbefaling, men den blev ikke konfirmeret af IWC’s generalforsamling i Panama i sommeren 2012.

– IWC har længe haft vanskeligt ved at leve op til sit mandat om en bæredygtig udnyttelse af hvaler. Grønlands hvalfangst har været genstand for uproportional kritik og delegitimering fra en lang række IWC-lande, hvilket har gjort det meget vanskeligt at opnå tilfredsstillende resultater og været skadelig for Grønland, erklærede daværende udenrigsminister Villy Søvndal (SF) i en skarp kritik af IWC’s politiseren (folketingssvar 1. august 2013).

Han sigtede efter en halv udmeldelse, dvs. passivt medlemskab ligesom Canada. Imidlertid var Grønland imod udmeldelsen.

Villy Søvndal ræsonnerede, at der var tale om et konventionsbrud, og uanset dets berettigelse kunne kongeriget ikke fortsætte som medlem.

De grønlandske politikere mener derimod, at IWC med EU i spidsen begår konventionsbrud ved at blokere for Grønlands kvote, fordi IWC har udviklet sig til en hvalfredningsorganisation og ikke længere fungerer ordentlig som en hvalfangstkommission.

Samtidig med brevet til IWC gav naalakkersuisut besked om kvoterne for storhvaler i 2014. Det samlede antal i den officielle meddelelse er 207 og altså mindre end den oprindelige IWC-kvote på 211 hvaler. Det drejer sig om 176 sildepiskere (heraf 12 i Østgrønland), 19 finhvaler, 10 pukkelhvaler og to grønlandshvaler.

IWC’s næste toårige generalforsamling finder sted i Slovenien 11.-18. september. Forinden mødes IWC’s videnskabelige komité den 12.-14. maj. (Dj/311213)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.