Juridisk turbulens om fly-CO2-afgift

Martin Lidegaard har en udfordring – den danske kvotelov kan først vedtages næste efterår, men CO2-flyafgiften skal gælde fra 1. januar 2014. Foto: Fagpressen.eu

Fem mandater i europaudvalget 6. december

Af Claus Djørup
Implementeringsudfordring. Så graciøst beskrives opkrævning af CO2-afgift hos luftfartsbranchen med tilbagevirkende kraft.

– Der er udfordringer med vedtagelse af direktivet og hvornår det skal gælde fra, erklærede klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) i europaudvalget fredag 6. december.

– Der er udfordringer med vedtagelse af direktivet og hvornår det skal gælde fra. Eksempelvis skal kvoteloven sandsynligvis ændres i slutningen af 2014, og så skal den træde i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2014. Det giver en udfordring i forhold til fristen for implementering på tre måneder, som der er lagt op til, fordi direktivet ventes vedtaget i foråret, påpegede Martin Lidegaard.

– Et simpelt spørgsmål: Kan man det? spurgte EU-ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V).

Her overlod Martin Lidegaard det til en embedsmand at svare: – Det er et godt spørgsmål. Derfor har vi rejst det skriftligt over for kommissionen, fordi vi og stort set alle lande vil være i samme situation – hvordan skal det rent praktisk være muligt at få det til at gælde? Der er en implementeringsudfordring, som vil være gældende for hele Europa.

Martin Lidegaard fik opbakning fra alle bortset DF til sit tidligmandat (mandat ved begyndelsen af en ministerrådets behandling) angående luftfartens CO2-emissioner som følge af ICAO’s principbeslutning om at få et internationalt virkemiddel i 2016, der skal træde i kraft i 2020.

Samtlige ruter til og fra tredielande undtages i 2013, og i perioden 2014-20 omfattes alle flyvninger inden for det europæisk-økonomiske samarbejdes områdes luftrum, dvs. inkl. bl.a. Norge.

MEDICINSK UDSTYR
Sundhedsminister Astrid Krag (SF) fik nej fra DF og LA til et forordningsforslag vedrørende medicinsk udstyr. Hun er skeptisk over for at udvide det nuværende direktivs anvendelsesområde til at omfatte bl.a. kosmetiske produkter uden et medicinsk formål, da det er ulogisk at lave kliniske forsøg med noget, der ikke har en klinisk funktion.

EU-ordfører Mette Bock (LA) endte med et nej på grund af dels den økonomiske byrde i EU-parlamentets mange ændringsforslag, dels at regeringen ikke lægger afgørende vægt på noget punkt.

– Forordningen bevæger sig samlet set i den rigtige retning, replicerede Astrid Krag og tilføjede, at hun har nedsat et udvalg for medicinsk udstyr, UMU.

EU-ordfører Pia Adelsteen (DF) har det ikke godt med forordninger, der har umiddelbar retskraft uden at skulle over folketinget, så hun ønskede ikke at medvirke til at omdanne tre direktiver til to forordninger.

CSR
Også erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) fik nej fra DF og LA til sit forhandlingsmandat vedrørende store virksomheders CSR-rapportering.

– Drivkraften skal være virksomhedernes egen motivation. Det er ubegribeligt, at det skulle være en motivationsfaktor at fastlægge det på EU-niveau, hvad virksomhederne skal afrapportere. Det er endnu et eksempel på, hvordan man undergraver tilliden til, at EU beskæftiger sig med noget fornuftigt, sagde Mette Bock (LA), da hun begrundede sin afvisning af direktivforslaget.

– CSR har vel været drivkraften for bæredygtig vækst de steder, hvor man har taget CSR-spørgsmålet op og diskuteret sociale forhold, miljø, økologi og andet. Det har betydet noget for bevidstheden om, hvor virksomheden opfører sig og investerer i, svarede Henrik Sass Larsen.

HAVZONEPLANLÆGNING MÅSKE UDEN KYSTZONEFORVALTNING
Dansk Folkeparti var ene om et nej til miljøminister Ida Aukens tidligmandat til forslaget til rammedirektiv om maritim fysisk planlægning, som er et nyt begreb hertillands. Pia Adelsteen (DF) mener, at nærhedsprincippet ikke er overholdt.

– I modsætning til mange andre EU-lande har Danmark ikke en tværgående planlægning for havet, anførte Ida Auken.

Hun tilhører den fløj i ministerrådet, der er imod at fjerne kystzoneforvaltning og alene lade forslaget dreje sig om havplanlægning, men det er ikke et afgørende punkt for regeringen.

Til gengæld var enstemmig opbakning til mandatet om ændringer i transportaffalds-forordningen angående farligt og illegalt affald. Det var DF’s eneste ja den fredag, så det blev til fire nej fra DF, to fra Liberal Alliance og ingen hos Enhedslisten. (Dj/101213)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.