Optakt til mandater om Brexit, lobbyister og biler

Udenrigsminister Anders Samuelsen er klar med den danske position i forhandlingerne om Storbritanniens EU-udmeldelse – bag lukkede døre. Foto: Fagpressen.eu

Michel Barnier skal varetage danske fiskeinteresser over for UK

Af Claus Djørup
Europaudvalget udstikker tre mandater på mødet fredag 21. april kl. 10 vedrørende Brexit, kontrol med lobbyister samt kontrol med nye bilers overholdelse af grænser for udstødning.

MANDAT 1: Brexit
Bag lukkede døre får udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) politisk fuldmagt til det ekstraordinære udenrigsministermøde den 27. april, som er den sidste forberedelse på ministerniveau af EU27-topmødet den 29. april om igangsætning af forhandlinger med Storbritannien om udmeldelsen (Brexit, artikel 50-proceduren).

De egentlige forhandlingsmøder ventes i gang i slutningen af maj, vurderede konkurrencekommissær Margrethe Vestager ved en pressekomsammen før påske.

Her optegnede den danske EU-kommissær en række principper for brexitforhandlingerne:

1) Michel Barnier bliver forhandleren på baggrund af mandat fra de 27 lande. Han er unionens forhandler og samtidig forhandler på vegne af de enkelte landes særinteresser.

2) En fremtidig aftale skal bygge på rettigheder og pligter.

3) Det indre marked bliver fastholdt og der forhandles ikke sektor for sektor.

4) Som ikke-medlem af fællesskabet kan man ikke få det bedre end medlemmer. De fire friheder hænger sammen.

5) Hensynet til både de europæiske borgere i England og de britiske borgere i andre europæiske lande.

– Jeg ved godt, at det er at fastslå noget, som er næsten utilgiveligt banalt og kunne stå på flappen af en gajolæske. Ikke desto mindre virker det som om nogle godt kunne komme i tvivl engang imellem, om man kunne få flere fordele ved at være ikke-medlem end ved at være medlem, sagde Margrethe Vestager.

MANDAT 2: Åbenhedsregister et bøvlerigt slag i luften
Dernæst ønsker Anders Samuelsen for åbne døre et skeptisk mandat til EU-kommissionens forslag til revision af åbenhedsregisteret og lobbyregler.

Anders Samuelsens mandat omfatter fjernelse af unødvendige unødvendige byrder for interesserepræsentanterne, og almindelige retsstatsprincipper skal gælde i behandlingen af brud på adfærdskodekset.

Regeringen tvivler på, at et obligatorisk åbenhedsregister reelt vil bidrage til yderligere gennemsigtighed i EU-systemet. Anders Samuelsen vil dog ikke stå i vejen for et flertal blandt sine kolleger.

Den skepsis underbygges afspejler høringen blandt hjemlige lobbyorganisationer. Dansk Erhverv er eksempelvis bekymret for, at obligatorisk registrering vil virke som en barriere og forfordele mindre, ikke-professionaliserede og ikke-EU-tilvante repræsentanter.

Samme erhvervsorganisations undrer sig tillige over, at trossamfund tiltænkes en særstilling.

Danske Medier protesterer mod, at nyhedsbreve falder ind under registreringspligten.

Eksperter og bevillingsansøgere kan også have interesser, synes ræsonnementet at være i DI’s forslag om automatisk kobling og links mellem åbenhedsregistret og andre EU-hjemmesider og -informationskilder, som vedrører deltagere i ekspertgrupper og udvalg samt modtagere af fondsmidler, EU-bevillinger osv.

MANDAT 3: Kontrol med nye biler

Endelig skal transportminister Ole Birk Olesen (LA) have mandat til forslaget om en forordning om markedsovervågning og typegodkendelse af køretøjer. Dette forslag får ekstra opmærksomhed takket VW-skandalen om kunstigt lave emissionstal.

Hans notat til europaudvalget fra 11. april undlader at forholde sig til EU-parlamentets vedtagelse ved førstebehandlingen 4. april, som indeholder flere svært fordøjelige elementer for Danmark og endnu flere for store billande angående EU-kommissionens kompetence.

EU-parlamentets flertal på 585 og 77 imod står bag udpegningen af en kommissær med ansvar for alle initiativer og lovgivning vedrørende biludstødning og luftkvalitet.

For nemheds skyld betegne Motor-magasinet vedkommende som en autozar, som får overladt beføjelser på områderne for typegodkendelse og markedsovervågning, som er nationale opgaver.

Uafhængige test
Samtidig vedtog parlamentet ændringsforslag til EU-forslaget om typegodkendelser, der skal gøre miljø- og sikkerhedstests mere uafhængige samt forebygge en ny dieselgate, skriver Motor-magasinet.

Videre skal der indføres skrappere kontrol med eksisterende biler.

Endelig skal der gennemføres national kontrol af hver femte ny bilmodel. Her takseres overtrædelser til bøder på 30.000 euro (223.500 kroner) per køretøj, hvis det står til EU-parlamentet.

Danmark kommer måske ned på én stikprøve hver anden måned
Indførelse af en ny national kontrol giver løftede øjenbryn hos de budgetansvarlige i trafik- og finansministerierne. Det vil koste 10 millioner kroner årligt, hvis der foretages 100 stikprøver, som dog helt eller delvis kan pålægges bilimportørerne, fremgår det af politikernotatet.

Det maltesiske formandskab arbejder med et kompromisforslag, hvor Danmark skal foretage stikprøvekontrol på 4-6 køretøjer om året, hvoraf 2 kan foretages som dokumentationskontrol, dvs. en samlet udgift på 600.000 kroner foruden afledte omkostninger på op til halvanden million kroner.

Der er stor modstand blandt medlemslandene mod, at deres typegodkendelsesmyndigheder underkastes peer-review i form af kontrolbesøg af andre landes typegodkendelsesmyndigheder, fremgår det af politikernotatet. (Dj/150417)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.