Virksomhedsadfærdsråds kritik af stenuldskoncern vendt til ros

Rockwool blev modtaget med protester, som dette billede fra en demonstration den 2. august 2018 viser. Fabrikken er en realitet, og parterne forsøger at finde hinanden. (Med tilladelse: Liz McCormick/West Virginia Public Broadcasting)

Naboer og Rockwool forsøger at finde hinanden i Jefferson County
EU-direktiv om bæredygtige regnskaber

Af Claus Djørup
Modstanderne af Rockwools fabrik i Ranson i Jefferson County i West Virginia foreslår et fælles råd kaldet ”Community Engagement Board”, der kan være rammen om kommunikation og initiativer, som kan betrygge naboerne.

Forslaget kommer fra ”West Virginians for Sustainable Development”, WVSD, i kølvandet på det danske OECD-organ angående virksomhedsadfærd, NCP Denmarks opfølgning af sin kritik sidste år.

Den opfølgning er en ros til den danske koncern for efterarbejdet med kritikken.

– Vi er skuffede over begrænsningerne i OECD-processen, men vi er glade for, at vores klage har resulteret i ændringer i Rockwool, skriver Robert Kuska i en kommentar til Fagpressebureauet på vegne af WVSD.

Han oversætter ”community partnership” og “engagement board” som et kommunalt fællesskab, dvs. et sammenhold mellem Rockwool og egnen, hvor begge parter har en vis samhørighed og kunne udveksle nyt, forslag, behov for eksempelvis luftmålinger og vejledning om problemer, der tegner sig i horisonten.

To-vejs råd
WVSD har kontaktet Rockwool med forslaget om, at de parter danner et to-vejs råd for det lokale samfundsengagement. Det råd skal bestå af selskabets repræsentanter og repræsentative medlemmer fra lokalsamfundet, der har holdt dialogen kørende om problemstillinger, der giver anledning til bekymring.

”Vi mener, at dette er i overensstemmelse med Rockwools opdaterede tilgang til samfundsengagement, og en sådan bestyrelse er en praksis anbefalet af OECD-vejledningen og anbefalet til Rockwool af NCP Danmark. Vi håber, at Rockwool accepterer denne sunde fornuft næste skridt, og vi håber, at alle, der kan påvirke virksomheden, vil opmuntre det til at gøre det,” slutter Robert Kuska.

Kommunikerer om møde
Der er i hvert fald grundlag for et møde, kan det udledes af kommentaren fra vicekommunikationsdirektør Michael Zarin, Rockwool International A/S

”Rockwool foreslog allerede i starten af 2020 at nedsætte et lokalråd for naboer og interessenter, men dengang valgte WVSD ikke at gå videre med ideen. Vi har for nylig været i kontakt med WVSD og foreslået, at vi mødes efter sommerferien for at diskutere mulighederne. Det ser vi frem til,” skriver Michael Zarin til Fagpressebureauet.

Anbefalinger i kritik er fulgt
Den 3. juni sidste år konkluderede NCP Denmark, at Rockwool ikke har fuldt levet op til OECD’s frivillige retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd i forbindelse med etableringen af en fabrik i Jefferson County i West Virginia.

Godt et år senere den 19. juli udtrykker NCP Denmark tilfredshed med koncernens initiativer i en opfølgende udtalelse.

“Vi er meget glade for, at NCP Danmark anerkender den omfattende indsats, Rockwool har gjort for at forbedre risikobaseret due diligence og for samfundsengagement i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer,” skriver Michael Zarin.

”Vi glæder os over NCPs konklusion om, at vi ”i tilstrækkelig grad” har overholdt de anbefalinger, de fremsatte i deres konklusion sidste år. Som NCP Danmark i forbindelse med samfundsengagement bemærker, har vi fokuseret meget på at give rettidig og transparent information for at skabe tillid og respekt fra naboer og interessenter,” slutter koncernens repræsentant.

EU-direktiv om CSRD
NCP Denmarks udtalelser har ingen juridiske konsekvenser. Man kan sige, at Rockwools opfølgning er en forberedelse til kravene i den ny EU-lovgivning om bæredygtig selskabsledelse og undersøgelse af virksomheder (‘due diligence’).

På engelsk hedder det ”The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)”.

EU-parlamentet, ministerrådet og EU-kommissionen indgik en trilogaftale den 21. juni om rapporteringsreglerne, der gælder fra 2024. Ambitionen er intet mindre end at gøre kål på grønvaskning og være globalt forbillede for bæredygtighedsrapporteringsstandader.

Der vil blive udarbejdet specifikke standarder for højrisikoområder, oplyste EU-parlamentets forhandlingsleder (rapportør), franskmanden Pascal Durand (Renew), på pressemødet den 22. juni i EU-parlamentet.

EU-parlamentet og ministerrådet vedtager formelt trilogaftalen til efteråret.

Ligestilling med traditionelt årsregnskab
Bæredygtighedsregnskab er for første gang ligestillet med det finansielle regnskab, fastslog finanskommissær Mairead McGuinness. Det betyder, at investorer kan sammenligne virksomhederne på et ensartet grundlag.

Der er et grundlæggelse dobbelt perspektiv i direktivet, som den irske EU-kommissær betegner ‘double materiality’. Bæredygtighedsregnskabet gælder både de forskellige faktorers indvirkning på virksomheden og virksomhedens aftryk på klima, miljø og samfund.

De generelle standarder ventes klar i juni 2023.

Omsætningsgrænse 300 mio. kr.
De nye EU-krav vil gælde for alle store virksomheder med over 250 ansatte og en omsætning på 40 millioner euro (ca. 298 mio. kr.), der skal rapportere om deres indvirkning på bl.a. miljø, biomangfoldighed, menneskerettigheder og arbejdsetik.

CSRD bliver frivilligt for de fleste små og mellemstore virksomheder.

Ikke-EU virksomheder, der har en årlig omsætning i EU på 150 mio. euro (ca. 1,1 mia. kr.) på det europæiske marked, skal også følge reglerne, fremhæver EU-parlamentet i en pressemeddelelse.

Ca. 2.150 store danske ikke-finansielle vil blive omfattet, hvoraf ca. 850 er datterselskaber, som vil kunne bruge undtagelsesbestemmelsen og henvise til den samlende bæredygtighedsrapportering for koncernen som helhed, vurderede erhvervsminister Simon Kollerup (S) et år før trilogaftalen i et notat til europaudvalget.

Erhvervsministeren fik forhandlingsmandat den 18. november 2021 til EU-kommissionens forslag om bæredygtige regnskabsstandarder. Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige voterede nej. (Dj/080822)

Tidligere artikler
Amerikanere ridser i Rockwools image
Linda Nielsen-udvalg undersøger dansk stenuldsfabrik i USA
Rockwool sagsøger skolemyndighed i West Virginia

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.