Ukraine, Moldova og Georgien optages i transporttraktat

Enstemmigt mandat til politisk transportsamarbejde med Ukraine

Af Claus Djørup
Det bliver lettere at fragte korn, brændstof og fødevarer mellem Ukraine og EU. Europaudvalget bakker enstemmigt op om tættere samarbejde med Ukraine om transport. Desuden udvides EU-Vestbalkan-samarbejdet eller bare ”transportfællesskabet” til Moldova og Georgien, altså tre lande i krig eller konflikt med Rusland.

De tre lande tildeles observatørstatus i EU-Vestbalkan-samarbejdet med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Nordmakedonien, Kosovo, Montenegro og Serbien, der er et fællesskab inden for vej-, bane- samt flod- og søtransport.

Ukraine og Moldova har fået status for EU-kandidatland, mens Georgien er et muligt kandidatland.

”Krigen i Ukraine understreger vigtigheden af at integrere EU’s nabolandes transportmarkeder med EU’s transportmarked,” hedder det i Transportministeriets politikernotat.

Budgetbetingelse
Forhandlingsmandatet berører alene budgettet. Regeringen ”lægger stor vægt” på, at øgede omkostninger ved tildelingen af systematisk observatørstatus og et senere eventuelt permanent medlemskab skal findes inden for budgettet.

Det er/var transportminister Trine Bramsens (S) sidste EU-mandat inden folketingsvalget og regeringens næstsidste overhovedet. Det sidste mandat er til erhvervsminister Simon Kollerup om bæredygtig selskabsledelse (CSRD), der forventes afgjort og klart dagen før folketingsvalget.

Siden valgudskrivelsen er alle forhandlingsmandater indhentet via skriftlige forelæggelser.

Moderaterne, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne er ikke repræsenteret i udvalget.

International køretilladelse ikke nødig
Samtidig er EU-institutionerne i færd med at vedtage to vejgodsaftaler med henholdsvis Ukraine og Modova om alternative transitruter gennem EU, efter at Ruslands invasion har lukket for maritim og flytransport. Vedtagelsen sker med tilbagevirkende kraft, for de har fungeret siden 29. juni.

Enhedslisten og Dansk Folkeparti voterede nej, da transportminister Trine Bramsen forelagde sit mandat til disse forslag i europaudvalget den 22. maj i år.

”Aftalen mellem EU og Ukraine giver ukrainske chauffører mulighed for at fortsætte med at bruge deres eksisterende ukrainske kørekort og certifikater for faglige kompetencer til at køre i EU, uden at de behøver at have en international køretilladelse,” oplyser EU-parlamentets transportudvalg TRAN efter den enstemmige tilslutning i udvalget.

– Takket være disse aftaler kan vi øge eksport- og importniveauet ad landevejen uden at skabe grænseoverskridende flaskehalse. Dette reducerer ikke kun risikoen for en global fødevarekrise, det er også et skridt i retning af yderligere udvidelse af transportforholdet mellem EU og disse lande, erklærer den rumænske EP-ordfører Marian-Jean Marinescu (EPP) i en pressemeddelelse.

EU-parlamentets plenum stemmer om aftalen den 10. november i Bryssel.

Kontaktplatform
For fire måneder siden opfordrede transportminister Trine Bramsen danske transportvirksomheder til at bruge den platform, som EU-kommissionen lancerede den 3. juni 2022.

Platformen formidler kontakt mellem ukrainske fødevareeksportører og europæiske transportvirksomheder. Det kan blive endnu mere påtrængende, efter at Rusland lørdag 29. oktober suspenderede aftalen om eksport af ukrainsk korn med henvisning til ukrainske angreb på flådebasen Sevastopol på Krim. (Dj/301022)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.