Miljøudvalget returnerer sjasket notat om julelys

Næsten hele folketinget uden om regeringen kræver flere oplysninger om nikkel, bly og NOx fra stearinlys. Foto: Jerry Bergman

Syv partier: For lidt information om farlig kemi i stearinlys

Af Claus Djørup
Syv partier er så utilfredse med informationsindholdet i et grundnotat fra miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens (V) ministerium, at de indtil videre afviser at forholde sig til forslaget vedrørende sikkerhedskrav for levende lys, lysestager og andet tilbehør. Det handler om indførelse af standarder for bly og nikkel.

EU-kommissionens forslag fra 9. oktober var ellers til skriftlig afstemning i en EU-komité den 28. oktober. Få dage før meddelte udenrigsminister Kristian Jensen (V), at regeringen stemmer for forslaget.

Konservative og regeringspartiet Venstre undlader at kritisere Eva Kjer Hansens notat, der ifølge S, DF, EL, LA, AL, R og SF “ikke indeholder tilstrækkelig information”.

“Flertallet finder, at notatet burde forholde sig til forskellen på beskyttelsen i dag og som konsekvens af det nye forslag. Herunder burde notatet indeholde information om de konkrete grænseværdier, bidrag til indtag i kroppen, miljøspredning og lignende, samt grænseværdier vedr. partikler og kvælstofforbindelser (NOx),” skriver udvalgsformand René Christensen (DF).

Udvalgsspørgsmål om indeluft
Behandlingen kan først genoptages, når et spørgsmål fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) er besvaret.

For det første skal Eva Kjer Hansen redegøre gældende danske grænseværdier for relevante stoffer i forhold til indeluft og produkternes indhold.

Videre afæskes hun en kommentar til en artikel om stearinlys på Cancer.dk sammenholdt med det beslutningsgrundlag, som regeringen har henholdsvis vurderet og udleveret til folketinget.

Styksalg hæmmes af beskyttelseskrav
I grundnotatet til europa- samt miljø- og fødevareudvalget fremhæver regeringen, at der fastsættes en maksimal grænseværdi for indhold af nikkel og bly i levende lys.

Dansk Industri opfordrer i sit høringssvar til at lempe kravet om vejledning for brug i nærheden af børn og kæledyr lempes, da det vil føre til, at lys ikke kan sælges uden emballage.

De syv partiers brev er afsendt samme dag (29. oktober), som Eva Kjer Hansen offentliggjorde, at hun afsætter 45 millioner kroner til skrotning af stærkt partikelforurenende brændeovne fra før 1990. (Dj/301015)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.