Syv partier vil opruste EU-debatter

Tre vedtagelsesforslag fra DF’s forespørgsel om EU-scenarier

Af Claus Djørup
Der er behov for mere folkelig europadebat. Det er konklusionen i syv partiers vedtagelsesforslag (tidligere ‘dagsordensforslag’, men egentlig blot resolution) i Folketingets forespørgselsdebat fredag 1. december.

Den vedtages formelt ved afstemningen tirsdag 5. december.

Claus Larsen-Jensen (S), som fremsatte flertallets vedtagelse, opfordrede i sin ordførertale til at afsætte en pulje til Europanævnet, der kan understøtte den folkelige debat om fremtidens EU.

Europa-Nævnet (https://www.europa-naevnet.dk) har fem medlemmer udpeget af de fem største partier (S, DF, V, LA og EL), dvs. nævnet har flertal af EU-skeptiske partier, der i år fordeler 18,6 millioner kroner.

Forespørgslen handlede om scenarier for EU’s videre udvikling og var stillet af Dansk Folkeparti.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) afviste Frankrigs præsident Emmanuel Macrons vision om demokratiske konventer, fordi de har Bryssel som centrum og ikke den danske debatkultur såsom folkemødet i Allinge.

Find Rasmus …
Et særskilt indslag var EU-ordfører Kenneth Kristensen Berths (DF) kritik af EU-ordfører Rasmus Jarlovs (K) fravær i denne og andre debatter.

DF’s ordfører undlod at kritisere SF for ikke at være repræsenteret i den aktuelle folketingsdebat.

Regeringen plus EU-positive partier
Flertalsvedtagelsen fra de tre regeringspartier (Venstre, Liberal Alliance og Konservative) samt Socialdemokratiet, Alternativet, Radikale Venstre og SF:

”Folketinget finder debatten om fremtidens EU vigtig oven på UK’s beslutning om at forlade EU. Folketinget finder derfor, at det er vigtigt og nødvendigt, at der både i Folketinget og i befolkningen er en debat om EU’s fremtid.

EU er en vigtig platform for at varetage danske interesser. De valg, der træffes i fællesskab i EU om formen for fremtidens EU-samarbejde, har også konsekvenser for Danmark.

Folketinget mener, at disse forslag og udfordringer skal mødes offensivt i debatten herom i Danmark. Folketinget finder, at der er brug for en bred politisk debat med den danske befolkning om fremtidens EU og Danmarks placering deri.

Folketinget finder generelt, at debatten om Danmarks rolle i fremtidens EU bør tilrettelægges i Danmark, og at løbende inddragelse af Folketinget og offentligheden fortsat bør ske i overensstemmelse med dansk debatkultur og den danske EU-beslutningsprocedure og via Folketingets EU-Oplysning.”

Dansk Folkeparti: Tilbageførsel af suverænitet og mere debat
Kenneth Kristensen Berth fremsatte forespørgerpartiets vedtagelsesforslag:

”Folketinget pålægger regeringen at arbejde for, at mere magt flyttes fra EU og tilbage til nationalstaterne, hvor den demokratiske legitimitet til at træffe beslutninger først og fremmest findes.

Folketinget pålægger regeringen at arbejde for, at der sættes hegnspæle for, hvad EU kan og ikke kan blande sig i.

Folketinget opfordrer regeringen til at benytte lanceringen af Jean-Claude Junckers fem visioner til at arbejde for en grundlæggende reform af EU i retning af et mere demokratisk, slankt, gennemsigtigt, åbent og økonomisk transparent samarbejde.

Folketinget understreger vigtigheden af, at befolkningen inddrages i overvejelser omkring den fremtidige udvikling af EU-samarbejdet.”

Enhedslisten: Europa i flere rum og folkeafstemning
EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) lagde op til en folkeafstemning om en Danxit-aftale.

”Med Storbritanniens udmeldelse af EU og EU’s manglende vilje til at optage nye medlemslande er illusionen om, at ”Den Europæiske Union” skulle komme til at omfatte hele Europa definitivt bristet.

Derfor opfordres regeringen til at arbejde for et europæisk samarbejde i flere rum, hvor der er plads til alle Europas lande, herunder EU.

Samtidig opfordrer Folketinget regeringen til at indlede forhandlingerne med EU om en ny dansk relation til EU baseret på retten til at stoppe social dumping og muligheden for at gå foran inden for områder som bl.a. fødevaresikkerhed, kemikalielovgivning, miljø, arbejdsmiljø, dyrevelfærd.

På baggrund af resultatet af en sådan forhandling bør der udskrives en folkeafstemning, hvor den danske befolkning får mulighed for at træffe afgørelse om Danmarks fremtidige relation til EU.” (Dj/031217)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.