Retsgrundlag for typegodkendelser genoprettes

Mandat til strammere krav til tilladte overskridelser i målinger

Af Claus Djørup/Motormagasinet
Miljøminister Lea Wermelin (S) er blandt de ministre, som har travlt med at få bragt orden i reglerne for typegodkendelser af person- og varebilers emissioner, som EU-domstolen annullerede i december 2018.

Hun tager til miljøministerrådsmøde den 4. oktober i Luxembourg med mandat til at genvedtage reglerne for tilladt afvigelse ved måling af bilers udstødning ved virkelighedstro kørsel (RDE, Real Driving Emission) i forhold til laboratoriemålinger.

EU-dommen handler alene om EU-kommissionens beføjelser i forordningen om typegodkendelse af motorkøretøjer.

– EU-domstolen har annulleret den gældende lovgivning med virkning fra 2020 med henvisning til, at kun lovgiver kan fastsætte regler, dr anses som væsentlige, forklarede Lea Wermelin i europaudvalget fredag 27. september.

Overensstemmelsesfaktorerne var vedtaget efter udvalgsproceduren og ikke som almindelig lovgivning.

Disse faktorer vedrørende faktisk kørsel blev besluttet i kølvandet på Dieselgate – skandalen med snydechip. De fastsætter den tilladte afvigelse mellem emissioner, som prøves under laboratorieforhold, og RDE-procedurens værdier, når bilen betjenes af et menneske på veje.

Måleusikkerhed indsnævres
Lea Wermelin lægger vægt på, at de tilladte måleafvigelser strammes yderligere og kun baseres på måleusikkerheden mellem stationære måleinstrumenter i laboratoriet og bærbare instrumenter ude på vejene.

Videre ønsker hun en fremrykning af datoer for ikrafttrædelse og er selvsagt imod en udskydelse.

110 % margin for NOx
Forslagets endelige overensstemmelsesfaktorer er 1,43 for nitrogenoxider (NOx) og 1,5 for partikelantal, mens de midlertidige er 2,1 for NOx og 1,5 for partikelantal, fremgår det af politikernotatet.

Der er ikke overensstemmelsesfaktorer for carbonmonoxid (CO), carbonhydrider i alt (THC) og carbonhydrider og nitrogenoxider kombineret (HC + NOx). 

De Danske Bilimportører henviser i høringssvaret til den europæiske forening for bilfabrikanter, ACEA, som opfordrer til en hurtig vedtagelse.

ACER anfører, at variationen på 43 % relaterer sig til usikkerheden ved målingen. Den er nødvendig af hensyn til den fejlmargin, måleinstrumenterne indebærer, hvilket bilfabrikanterne ikke har kontrol over.

Uafhængige værksteders adgang til data
Dansk Bilbrancheråd støtter, at EU-kommissionen tillægges beføjelser til at udstede delegerede retsakter om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformation.

Der er et massivt efterslæb på lovgivningen i forhold til rettigheder for de uafhængige værksteder, påpeger Dansk Bilbrancheråd.

Enhedslistens nej til delegerede retsakter
To tidligere EU-parlamentsmedlemmer og nuværende EU-ordførere, Søren Bo Søndergaard (EL) og Jens Rohde (R), er enige om, at der skal tages hårdt fat om bilindustrien. De kommer imidlertid til forskellige konklusioner angående valg af politisk-juridisk tilgang.

Enhedslisten var ene om at sige nej til forhandlingsmandatet. Det skete med henvisning til, at EU-kommissionen får beføjelser i to delegerede retsakter, som giver EU-kommissionen større indflydelse på bekostning af medlemslandene.

Søren Bo Søndergaard (EL) ønsker gennemførelsesretsakter, hvor medlemslandene har større indflydelse. Han frygter, at autoindustriens lobbyister vil få stor indflydelse på kommissionens udformning af standarder, hvis bekendtgørelserne udstedes i delegerede retsakter.

Videre ønsker han mulighed for, at de enkelte lande kan fastsætte skærpede krav til målestandarder, dvs. mindre afvigelser mellem målinger i laboratorium og under faktisk kørsel.

Radikales værn mod store billande
Jens Rohde (R) foretrækker derimod delegerede retsakter. Han frygter, at enkelte, autoproducerende medlemslande kunne bruge proceduren med gennemførelsesretsakt til at blokere for stramninger.

-Med delegerede retsakter er der større sandsynlighed for, at der i takt med den teknologiske udvikling kan blive truffet de nødvendige beslutninger, der skal til for at beskytte forbrugerne og borgerne mod overlast f.eks. gennem NOx-udledning, sagde Jens Rohde.

– De (bilfabrikanter, red.) har snydt og bedraget os alle de steder, hvor de kunne komme til det i forhold til CO2-udledning, NOx-udledning osv. Jeg støtter ministerens kontante linje.

Danmark lancerer ønske om fossilstop i 2030
Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) vil som det sidste på EU-miljø- og klimaministerrådsmødet den 4. oktober orientere om Danmarks plan for markedsføringsstop for fossilbiler i 2030.

-Personbiler står for 12 procent af de samlede CO2-udledninger i EU. Klimaudfordringerne i transportsektoren skal håndteres, hvis vi skal være klimaneutrale senest i 2050. Det betyder konkret, at vi skal udfase de biler, der udleder CO2.

-En række andre EU-lande har ligesom Danmark mål for at udfase nye benzin- og dieselbiler. Jeg vil derfor sætte mig i spidsen for arbejdet og danne en alliance med de andre lande, sagde han.

Dan Jørgensens plan A er at få EU-kommissionen til at præsentere en plan for udfasning af nye benzin- og dieselbiler. Hans plan B er mulighed for, at Danmark og andre lande kan indføre et stop for salg af nye benzin- og dieselbiler.

Holland, Sverige og Finland har lignende mål om udfasning af fossildrevne køretøjer, oplyste han i europaudvalget fredag.

Dan Jørgensens orientering vil ikke komme som en overraskelse. Transportminister Benny Engelbrecht (S) varslede det danske ønske på EU-transportministerrådet den 20. september under debatten om reduktion af landtransportens drivhusgasudledning..

Rasmus Nordqvist (AL) slog på ny et slag for, at miniserierne hører bredere end “den gamle garde af store industrier“. (Dj/031019)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.