PECH råber på handelskrig mod Færøerne og Island

EU-parlamentets fiskeriudvalg kræver hårde sanktioner mod den færøske fiskeindustri. Foto: Fagpressen.eu

Fiskerikommissær Maria Damanaki er klar senest onsdag 17. juli med sanktioner mod Færøerne i sildestriden. Det signalerede den græske EU-kommissær i EU-parlamentets fiskeriudvalg PECH onsdag 10. juli med ordene ”a week from now”. Desuden bebuder EU-kommissionen sanktionsvarsler mod Island og Færøerne i makrelstriden inden EU’s sommerferie i august.

Af Claus Djørup
– Mine tjenestegrene er ikke overbevist af Færøernes argumenter, så vi har intet andet alternativ end at fortsætte med at gennemføre dette handelsinstrument (sanktioner, red.), fastslog Maria Damanaki i EU-parlamentets fiskeriudvalg onsdag 10. juli.

Det er optakt til status for makrelsagen, som hun på Irlands opfordring giver EU’s fiskeriministre på deres rådsmøde mandag 15. juli.

– De danske ministre – udenrigsministeren og fødevareministeren – har besøgt mig og tilbudt at mægle og finde en forhandlet løsning. Det tilbud har jeg selvfølgelig taget imod med taknemmelighed, da handelsinstrumentet må være den sidste udvej, sagde Maria Damanaki og tilføjede beklagende, at hun ikke har modtaget et positivt svar fra Færøerne trods de danske myndigheders bestræbelser.

SANKTIONSVARSEL TIL ISLAND I SLUTNINGEN AF JULI
Maria Damanaki har heller ikke fået positive signaler fra den ny regering i Reykjavik i striden om makrelkvoter, så kommissionen forbereder en notifikation, som Island får en måned til at besvare. Hun håber at kunne afsende sanktionsvarslet til Island omkring 1. august.

– EU-kommissionen har fordoblet vores oprindelige tilbud til Island og Færøerne angående makrel for tre år siden i erkendelse af, at vi også må inddrage hvad vi har målt som følge af klimaændringer osv. og ikke kun historiske data. Hvad sker efter alle disse anstrengelser? De beslutter at fastsætte ensidige kvoter! konstaterede fiskerikommissæren.

DAMANAKI FORTØRNET OVER FÆRØSK TRUSSEL OM SAGSANLÆG VED HAVRETSDOMSTOL
Maria Damanaki hævder modsat Færøerne, at Færøerne forlod forhandlingerne om sild: – Jeg har ventet længe på et tilbud fra Færøerne, men det er aldrig kommet. Færøerne svarer, at de vil sagsøge os (ved havretsdomstolen i Hamborg, red.).

– Konflikten er politisk følsom og har politiske dimensioner angående Danmark og international politik, men hvad kan vi gøre? Vi var meget tøvende med at gennemføre dette handelsinstrument. Vi undersøger alle muligheder, og tilknyttede arter er også i spil. Vi ønsker at gøre noget inden afslutningen af den indeværende fiskeperiode inden fiskeressourcerne er tømt. Jeg kan ikke vente til den ny videnskabelige rådgivning i oktober, pointerede Maria Damanaki.

IRSK HARDLINER VIL UDFORDRE WTO
Den altovervejende stemning i EP-udvalget er hellere sanktioner i går end at vente til i morgen. Der er meget lidt plads til andre overvejelser end de fiskeripolitiske og dermed til EU-fiskeres snævre interesser. Eksempelvis falder Maria Damanakis efterlysning af idéer til at løse konflikterne på stengrund bl.a. hos ireren Pat the Cope Gallagher (Fianna Fáil)

Pádraigh Ó Gallchóir Cope, som han hedder på gælisk, er kritisk over for i hans øjne kommissionens sendrægtighed med at iværksætte sanktioner. Han forklarede indædt Maria Damanaki, at der skal handles hurtigt og hårdtslående mod Færøerne ved at medtage alle fiskeprodukter og ikke kun den atlantoskandiske sild.

Pat the Cope Gallagher anbefalede også en skarp kurs over for Island, for det vil være ørkesløst at forvente nogen form for bevægelse i Reykjavik.

– Island hævder, at WTO ikke ville tillade sanktioner. Lad os afprøve det, lød opfordringen fra den irske politiker fra Cork, som var rapportør på det såkaldt generelle sanktionsinstrument sidste år.

– De (Maria Damanaki, red.) efterlyser ideer. Vi er kommet over det punkt. Vi gav Dem et instrument. Den islandske og den færøske fiskeriminister prøver at være smartere end os. Det er Deres opgave at iværksætte en beslutning hurtigt. Selvfølgelig er det politisk følsomt, men Deres ansvar er over for den europæiske union og at beskytte den europæiske union. Hurtig handling er påkrævet. Gå efter de tilknyttede arter, erklærede Pat the Cope Gallagher.

FÆRINGER RØVER IRSKE FISKEJOB
Værdien af makrelfiskeriet er 125 millioner euro (godt 900 mio. kr.) for Irlands største fiskerihavn Kellybeg i det nordvestlige Donegal, understreger han på sin valgkreds netsted.

– Seks lokale virksomheder på Færøerne har søgt om licens for udenlandske fabriksskibe, der skal operere i færøske farvande. Dette indikerer manglende vilje hos Færøerne til at vende tilbage til forhandlingsbordet, skriver Pádraigh Ó Gallchóir Cope.

SKOTTE: FÆRINGERNE MÅ BRINGES TIL FORNUFT
Den skotske torykonservative Struan Stevenson, som er PECH’s næstformand, krævede omfattende sanktioner, der omfatter alle fisk, dvs. også laks, for kun en hård linie kan bringe færingerne til fornuft

– Vi har været igennem endeløse forhandlinger med Færøerne og Island. Jeg har været i Tórshavn og talt med premierministeren og fiskeriministeren. Deres argument om, at fiskene er i deres farvande i 16 uger, hvilket skulle give dem ret til at tre fjerdedele af ICES’ rådgivning. Det er latterligt. Tiden er forpasset til mere snak. De danske ministres forslag om forhandlinger lykkedes ikke, sagde Struan Stevenson.

Den tyske socialdemokrat Ulrike Rodust bemærkede, at implikationerne går langt videre end makrel i forholdet mellem Færøerne og Danmark. Hun var helt enig med Damanaki, men ønskede at få – og fik – bekræftet, at alle muligheder var udtømte.

Den franske socialist Isabelle Thomas mente, at truslen om sanktioner vil få alle EU’s nabolande til at tænke sig om inden partnerskabsaftalerne genforhandles i 2014.

SVENSKER: BEHOV FOR OMFORDELING AF FISKERESSOURCER
Den svenske miljøpartist Isabella Lövin var den eneste i dagens møde, som lød mere blød end Maria Damanaki, da hun viderebragte Nordisk Råds bekymring og ønske om at finde en løsning.

Den svenske politiker tog som den eneste fat i klimaskabte ændringer i fiskebestandene og deres flytning længere mod nord. Det vil man opleve i stadig højere grad verden over og skabe konflikter, der ikke er taget højde for i de eksisterende fiskeriaftaler baseret på historiske fangster.

– Vore kolleger i Nordisk Råd anbefaler, at vi forhandler nye parametre for fordeling af fisk. Det ville være et første skridt mod at finde en løsning, nemlig at diskutere hvordan vi deler fiskeressourcerne i fremtiden, sagde Isabella Lövin.

Hun udgav i 2007 bogen ”Tyst hav – jakten på den sista matfisken”. (Dj/140713)

Comments are closed.