Eva Kjer Hansen kritiserer EU-parlamentets lukkethed

Europaudvalgets formand opfordrer EU-parlamentet til at opgive de mange førstebehandlingsaftaler og vende tilbage til normal parlamentarisk praksis

Eva Kjer Hansen: EU-parlamentet kobler Folketinget ud. Foto: Fagpressebureauet

SOMMAIRE Le Parlement européen ne parvient pas sa valeur en engageant le nombre accord en première lecture avec le Conseil des ministres et la Commission européenne derrière des portails ferme, dit le président des affaires européennes du Parlement danois, Eva Kjer Hansen. Elle-même, elle a été membre du Parlement de l’UE dans les années 1990. Mme Kjer Hansen appelle le Parlement européen à abandonner les premiers accords de trilogues et s’en tenir à trois lectures des propositions de directive et de règlement.

ZUSAMMENFASSUNG Durch die viele Vereinbarungen hinter verschlossenen Türen mit dem Ministerrat und der EU-Kommission schon beim ersten Lesung vernachlässigt das Europäisches Parlament seine Werte, sagt Eva Kjer Hansen, Vorsitzende des Ausschusses im dänischen Parlament für europïsche Angelegenheiten. Sie war in den 1990er Jahren selber Mitglied des EU-Parlaments. Frau Eva Kjer Hansen drängt das EU-Parlament die Vereinbarungen schon während der ersten Lesung fallen zu lassen und statt dessen an drei Lesungen der Vorschläge zur Richtlinien Verordnungen festzuhalten.

SUMMARY By entering into the numerous first reading agreements with the Council and the Commission behind closed doors, The EU Parliament betrays it’s basic values, says Eva Kjer-Hansen, chairman of the Danish select committee for European affairs. She used to be a member of The EU Parliament in the 1990ies. Mrs. Eva Kjer Hansen calls for The EU Parliament to skip the first reading agreements in the so-called trialogues, and stick to three readings for directives and regulations.

Eva Kjer Hansen: Drop de hurtige forlig bag lukkede døre

Af Claus Djørup
EU-parlamentet svigter sit værdigrundlag ved at indgå de mange førstebehandlingsaftaler med ministerrådet og EU-kommissionen bag lukkede døre, der afskærer fra en anden og trediebehandling.

Kritikken kommer fra en ledende europapolitiker fra et EU-venligt parti, som er tidligere medlem af EU-parlamentet 1994-99 og i dag er formand for Folketingets europaudvalg, nemlig Eva Kjer Hansen (V).

– I 1990’erne kæmpede vi for åbenhed i komiteerne. Nu sælger man sin gamle bedstemor for at få mere indflydelse og giver køb på alle principper, siger Eva Kjer Hansen.

HOLD FAST I TRE BEHANDLINGER
Hun opfordrer EU-parlamentet til at droppe førstebehandlingsaftalerne i de såkaldte triloger/trialoger (forligsforhandlinger mellem EU-parlamentet, ministerrådet og kommissionen) og holde fast i tre behandlinger af direktiv- og forordningsforslag som normale parlamenter.

Førstebehandlingsaftaler udelukker interessenter – organisationer og aktører – fra at deltage i den videre europaparlamentariske behandling.

– Det strider mod alt hvad vi står for. I folketinget kunne vi ikke drømme om at droppe de tre behandlinger af et lovforslag, siger Eva Kjer Hansen.

Eva Kjer Hansen: EU-parlamentet sælger ud af principper for at få mere indflydelse. Foto: Fagpressebureauet


NATIONALE PARLAMENTER FRARØVES INDFLYDELSE
Førstebehandlingsaftalerne kobler også de nationale parlamenter ud på et tidspunkt, hvor de netop er tiltænkt en større rolle.

– Vores mulighed for at komme tilbage er ikke til stede, når der ikke er den åbne behandling. I en politisk proces udvikler tingene sig, anfører Eva Kjer Hansen

UNDTAGELSE ER BLEVET TIL RUTINE
Førstebehandlingsaftaler blev indført ved en traktatændring som en mulighed i undtagelsestilfælde, når der var behov for en hurtig beslutning. Det har udviklet sig til en hovedregel. Det mindsker Folketingets parlamentariske opfølgning med forhandlingsmandaterne. De forholdsvis nye tidligmandater bliver i stigende omfang også det endelige mandat.

– Det er 95 procent, der bliver vedtaget efter én behandling, konstaterer Eva Kjer Hansen.

– Det rækker langt videre i forhold til EU-systemet og opbakningen til EU. Man diskuterer direkte valg af præsident … Forget it. Det handler om, at beslutningsprocessen er til at forstå. (Dj/090713)

Comments are closed.