Økologi tvinges væk fra absolut pesticidnul

Opgivelse af nul tolerance for sprøjtemidler i økologiske produkter kan udløse dansk nej til EU’s nye økologiregler. Foto: Fagpressen.eu

Tre landbrugsmandater – Dan Jørgensen kæmper mod accept af pesticidforurening

Af Claus Djørup
Fødevareminister Dan Jørgensen (S) deltager i landbrugs- og fiskeriministerrådet mandag 11. maj med enstemmig opbakning i europaudvalget til sin fleksible forhandlingsposition angående nye regler for økologi. De er ikke helt efter dansk smag.

Det mest ømme element set med danske regeringsøjne er indførelse af pesticidgrænser på bekostning af den nugældende nultolerance for økologi.

Det kan få den danske regering til at stemme nej, uanset om kontamineringen måtte skyldes vindbårne pesticidrester.

Imidlertid er der ikke et blokerende mindretal, oplyste Dan Jørgensen i europaudvalget fredag 8. maj.

”Det skal ud!”
– Jeg vil nødig bruge udtrykket ‘red line’, men det med pesticiderne er meget, meget vigtigt. Vi skal ikke fastsætte pesticidgrænseværdier for økologiske produkter, for det ville være et opgør med et grundprincip om ikke at sprøjte, sagde Dan Jørgensen.

Han afviste at bringe kildesporing og kompensation til økologiske landmænd for pesticidforurening ind i debatten på det aktuelle ministerrådsmøde, da det kunne opfattes som et kompromisforslag. Han er enig i, at i givet fald må emnet tages op efterfølgende

– Jeg er ikke interesseret i et kompromis. Jeg er interesseret i, at det skal ud! Hvis det ender med, at vi taber den kamp, må man se på, hvordan man kan gøre det tåleligt for producenterne, erklærede Dan Jørgensen i et svar til Holger K. Nielsen (SF).

Butikker og transportører slipper for særlig økologikontrol
Det ser ud til, at konventionelle køer får lov at afgræsse økologiske græsmarker, noterede Dan Jørgensen på positivsiden.

Detailhandel og transportører undtages fra faglig økologikontrol, dvs. den procesorienterede kontrol bevares, bekræftede han over for bl.a. Jan E. Jørgensen (V).

De nye økologiregler vil ikke længere gøre økologi dyrere og mindre tilgængelig, efter at de værste tidsler er pillet ud af det oprindelig forslag, vurderede Dan Jørgensen i et svar til Lars Barfoed (K).

De øvrige lande er kølige over for den danske regerings ønske om større fokus på miljø og klimatryk i forbindelse med økologi. I europaudvalget 17. april satsede Dan Jørgensen på, at EU-parlamentet fremsætter ændringsforslag herom.

To tidligmandater med dissenser
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance sagde nej til dagens andet mandat – tidligmandatet vedrørende fødevare- og foderstofkontrol.

Dansk Folkeparti var ene om nej til tidligmandatet vedrørende beskyttelse mod plantesygdomme, hvor det er tilladt private at importere planter fra andre EU-lande. Forslaget rummer mulighed for midlertidige importforbud for nye typer planter til plantning, indtil en EU-risikoanalyse er gennemført. Videre lægges op til et overnationalt samarbejde om it-systemer. (Dj/090515)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.