Klimakrav til vinduer tilpasses EU

BR15-kompromis om undersøgelse af fjernet krav til vinduer

Af Claus Djørup
Det nye bygningsreglement BR15 træder i kraft omkring 1. august og bliver obligatorisk per 31. december 2015, medmindre der kommer indsigelser fra EU-kommissionen og den såkaldte stand still-periode forlænges.

Det oplyser klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R) i en orientering til Folketinget om resultatet af høringen over BR15.

Det fjernede komponentkrav om vinduers overfladetemperatur genindindsættes kun, hvis en undersøgelse næste år bekræfter bekymringer om, at dårligere vinduer trænger ind på det danske marked.

Undersøgelsen er et kompromis i arbejdsgruppen om BR15.

Dansk særkrav fjernes
– Det er min vurdering, at vi ikke kommer til at se en stigning i tilfælde af råd og svamp i vinduesrammerne, hvis vi fjerner kravet til overfladetemperatur, konkluderede Rasmus Helveg Petersen i energiudvalgets samråd 26. februar om kravet til vinduers isolation, som var indkaldt af Per Clausen (EL).

Samrådet drejede sig om Dansk Byggeris ønske om et skærpet krav om en indvending vinduestemperatur, der ville forøge kravet fra 9,3°C til 11°C, som branchen har stilet imod på grundlag af Energistyrelsens udmelding i forbindelse med BR10 om den næste BR-revision.

– Venstre er imod nationale særkrav, understregede energi- og klimaordfører Lars Chr. Lilleholt (V) i samrådet.

Dermed støttede Venstre klima-, energi- og bygningsministerens nej til at bevare og skærpe et minimumskrav til overfladetemperaturen på vinduers inderside.

Samtidig kritiserede Venstre sammen med SF og Enhedslisten Energistyrelsens håndtering. Der er investeret i produktionsændringer, fremførte Lars Chr. Lilleholt.

Klimavenlig standardforenkling
BR15 skal både bidrage til de langsigtede klimamål og gøre op med nationale særkrav, der fordyrer byggeriet. BR15-udkastet skærper krav til komponenter og energirammen, der øger kravet til vinduers energiklasse fra C til B, oplyste Rasmus Helveg Petersen. Hans vision er A-vinduer i 2020.

Kravet til overfladetemperatur har haft betydning for at mindske problemet med råd, pointerede Per Clausen: – Det har medvirket til at højne standarden og dermed medvirket til, at danske vinduer har større muligheder for at blive afsat på udenlandske markeder.

Kondens løses ved udluftning
– Kondens udgør ingen sundhedsmæssig fare i sig selv. Det er alene en brugsmæssig gene. Løsningen på indeklimaproblemer er ventilation – mere udluftning. Det er ikke nationale særkrav om højere overfladetemperatur, replicerede Rasmus Helveg Petersen.

Desuden rummer bygningsreglementet allerede krav, der skal sikre mod skadelig kondens for at undgå skimmelsvamp og råd i vinduesrammerne uanset overfladetemperaturkrav.

Der findes faktisk ikke vinduer på det danske marked i dag, som ikke lever op til B-mærket, og i praksis vil kun blive markedsført vinduer med en overfladetemperatur på niveau med Dansk Byggeris ønske, tilføjede Rasmus Helveg Petersen. Hans vision er A-vinduer i 2020.

ABC mindsker problem med kuldebroer
Klima- og energimedarbejder Søren Dyck-Madsen, Det økologiske Råd og medlem af BR15-arbejdsgruppen, opfordrede efter samrådet til et kompromis, så vinduesproducenterne ikke følte sig snydt.

Han forklarer kravet til vinduers overfladetemperatur som “fravær af kuldebroer”.

Problemet er ikke så stort efter ændringerne i ABC-mærkningen, hvor både vinduesrammen og vindueskanten skal være gode og ikke blot det samlede vindue, oplyste Søren Dyck-Madsen i forbindelse med samrådet. (Dj/050515)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.