Mandater til bilemission og politidata

Mere komitologijura end motorteknik i forhandlingsposition

Af Claus Djørup
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) fik enstemmig opbakning uden debat i europaudvalget fredag 2. oktober til forhandlingsmandatet om skærpede normer for afprøvning af bilers emissioner og brændstoføkonomi.  

Forslaget er tæt på endelig vedtagelse i EU-systemet. Det er ikke affødt af den aktuelle VW-skandale, men er i høj grad et instrument mod den eksisterendce metodepraksis.

Forhandlingsoplægget beskæftiger sig mest med den danske skepsis over for delegerede retsakter, dvs. EU-kommissionens enerådende beføjelser, og mindre med de motortekniske skærpelser.

Til gengæld blev VW-skandalen endevendt i transportminister Hans Chr. Schmidts (V) forelæggelse af transportrådsmødet torsdag 8. oktober, hvor Tyskland ventes at fremlægge en plan.

Politiarbejde falder uden for retsforbehold
Justitsminister Søren Pind (V) fik bred opbakning – Dansk Folkeparti og Enhedslisten sagde nej – til et opblødt forslag om databeskyttelse i forbindelse med politiets arbejde.

Forslaget er ikke omfattet af det danske retsforbehold. Det er et eksempel på, at den anvendte EU-hjemmel og ikke indholdet afgør, om et forslag falder inden eller uden for retsforbeholdet.

Menneskerettighedsdomstolen
Søren Bo Søndergaard (EL) frygter, at EU’s tilslutning til den europæiske menneskerettighedsdomstol, som er indskrevet i Lissabontraktaten, er opgivet på grund af EU-domstolens indsigelser.

– Vi afventer, hvad EU-kommissionen gør. Det luxembourgske formandskab vil drive denne sag, sagde Søren Pind

Våben
Regeringen har endnu ikke taget stilling til PNR (passagerlisteoplysninger) i færge- og jernbanetrafik ligesom i luftfarten.

Forslaget om opstramning af våbenlovgivning i forbindelse med skærpet terrorbekæmelse udløste en ordveksling, der mest kendes fra USA:

– Det er ikke våbene som sådan der slår folk ihjel. Det er dem, der står bag våbnene, sagde EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF) og påpegede den svage terrorsikkerhed ved tog.

– Jeg kommer til at tænke på “National Rifle Association” – ‘guns don’t kill people’ siger du. Det er måske en lidt pudsig dag at gøre det, replicerede Søren Pind med henvisning til skolemassakren dagen før i Roseburg i Oregon. (Dj/051015)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.