Speditører: Fælles jura giver smidigere logistik


Danske Speditørers chefjurist: Det blive nemmere at inddrive gæld og undgå dårligere betalere i udlandet, hvis forbeholdet fjernes for konkursforordningen

Af Claus Djørup /Transportmagasinet
Der bliver færre juridiske uklarheder og større sikkerhed for pengestrømmen, hvis retsforbeholdet fjernes for fem retsakter, der indgår i folkeafstemningen den 3. december om retsforbeholdet.

Derfor kaster Danske Speditørers juridiske chef, advokat Rasmus Køie, sine øje på fem EU-love, som er relevante for alle speditører i dagligdagen, hvor pengene skal ind fra kunderne og underleverandørerne skal betales i et “cashflow” med lille overskudsgrad.

De er alle forordninger, dvs. de virker direkte og behøver ikke Folketingets vedtagelse:

1. Betalingspåkrav
2. Småkrav
3. Tvangsfuldbyrdelsedokument
4. Kontosikring
5. Konkurs

Nemmere kreditvurdering
Der er en eksisterende, velfungerende parallelaftale om tvangsfuldbyrdelse samt en dansk lov om smidig behandling af krav under 50.000 kroner.

Alligevel foretrækker Rasmus Køie en direkte tilslutning til disse retsakter, for det vil afspejle sig på bundlinjen i form af rationalisering: – Det er smidigere, når det kører i samme system, og man skal ikke bruge de samme ressourcer til kreditvurdering.

Kontosikringen giver mulighed for at indefryse bankindeståender ved hjælp af en såkaldt europæisk kendelse.

EU-nej til særaftale
Parallelaftaler er en vej uden om det omfattende retsforbehold, men den slags aftaler kan tage lang tid at forhandle hjem. Imidlertid er det ikke givet, at EU-kommissionen vil bruge kræfter på at forhandle en sådan mellemstatslig aftale med Danmark.

Konkursforordningen er et eksempel for en EU-lov, hvor EU har afvist en parallelaftale, dvs. Danmark kan ikke tilslutte sig det retlige samarbejde på området.

– Det bliver det nemmere for danske kreditorer at blive bekendt med insolvensbehandlinger og inddrive krav i andre EU-lande, men det går selvfølgelig begge veje, siger Rasmus Køie om konkursforordningen.

Forsikringssager
De fem ovenstående forordninger er selskabs- eller civilretlige.

Straffesager om tyveri, røveri og overfald på chauffører i forbindelse med internationale transporter kan også udvikle sig til erstatnings- og forsikringssager, når parter strides om ansvaret.

Derfor fremhæver Rasmus Køie et par retsakter inden for strafferet angående efterforskning og fremskaffelse af beviser, som hænger sammen med politisamarbejdet i Europol.

– Speditører er interesseret i et velfungerende europæisk politisamarbejde til opklaring og finde stjålne effekter ved at iværksætte en efterforskning hurtigt, siger Rasmus Køie.

– Speditører er kendetegnet ved at arbejde på tværs af grænser, og de har mange kunder og underleverandører i andre EU-lande. Derfor er det selvfølgelig interessant, når man bygger effektive logistikkæder til gavn for kunderne, at man har tilsvarende smidige juridiske adgangsveje, slutter Rasmus Køie. (Dj/230915)

Artiklen er en forkortet version fra Transportmagasinet nr. 16/2015

Tidligere artikel: Hvad 3. december betyder for vognmandsbranchen

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.