Kuupik Kleist: Svær balance for Danmark mellem riget og EU

Danmark og Grønland er enige om den grønlandske hvalfangstpolitik. Grønland gik enegang nytårsaftensdag ved selv at fastsætte fangstkvoter på storhvaler, som EU stemte imod på den internationale hvalfangstkommission IWC’s møde i Panama i midten af 2012.

Af Claus Djørup
Striden om Grønlands ret til at fange hvaler er endnu en sag, hvor Danmark er i klemme mellem rigsfællesskab og EU.

Grønlands selvstyre (naalakkersuisut) har forhøjet kvoten fra 211 til 221 storhvaler i henholdsvis 2013 og 2014. Dette var blåstemplet af den internationale hvalfangstkommission IWC’s videnskabelige komite, men alligevel valgte et flertal inklusive EU med undtagelse af Danmark at nedstemme kvotetildelingen i Panama.

– Der er en iboende konflikt, i og med at Danmark som EU-medlem forpligtes af EU’s beslutninger og den fælles stemmeafgivning, siger selvstyreformand Kuupik Kleist (IA) til Fagpressebureauet.

– Det andet hensyn er selvfølgelig, at Grønland som en del af rigsfællesskabet har interesser som hvalfangstnation, som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med EU’s interesser. Danmark og Grønland har en gensidig forståelse og en stående aftale om, at vi i fællesskab prøver at fremme forståelsen for de grønlandske beslutninger.

– Danmark har som EU-medlem en særskilt opgave i at balancere mellem hensynet til sit EU-medlemskab og Grønland som en del af rigsfællesskabet. Det kan ind imellem være en svær balancegang, siger Kuupik Kleist efter det dansk-grønlandske topmøde i Statsministeriet torsdag 10. januar.

FÆLLES BREV TIL IWC
Naalakkersuisut og Udenrigsministeriet er ved at formulere et fælles brev til IWC om Grønlands fastsættelse af en storhvalkvote, der givetvis vil fremhæve, at Grønland arbejder på grundlag af bæredygtighed og videnskabelig rådgivning.

Grønlands hvalkvote er under bæredygtighedsgrænsen, understreger Ane Hansen (IA), som er Grønlands minister for fiskeri, fangst og landbrug.

– Vi arbejder ikke på at komme ud af IWC. Vi arbejder for, at hvalfangstkommissionen skal arbejde efter sine egne regler og ikke bliver en fredningskommission, som den ellers er ved at udvikle sig til. Den skal være en fangstkommission, som forvalter hvaler og kvoter på et bæredygtigt grundlag, siger naturerhvervsministeren. (Dj/140113)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *