Liberal Alliance imod regulering af bankfolks bonusordninger

Mandat til ”danske” EU-stramninger for investeringsforeninger
Af Claus Djørup
Liberal Alliance afleverede det eneste nej, da økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) fik fredag 18. januar europaudvalgets tilslutning til tidligmandatet vedrørende revisionen af direktivet om investeringsforeninger.

– Liberal Alliance har alvorlige betænkeligheder ved de dele af forslaget, der handler om lønninger og administrative sanktioner. Vi mener, at markedet selv skal lønregulere og at sanktioner ikke skal idømmes administrativt, sagde Merete Riisager (LA).

Revisionen af UCITS-direktivet (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) handler om pligter og regler for dem, der opbevarer værdipapirer, ledende medarbejderes løn og bonus samt sanktioner.

Det bliver ikke længere lovligt for depositaren at bortdelegere ansvaret for opbevaring af værdipapirer, og depositaren må heller ikke disponerer over værdipapirer til egne formål, hvilket allerede gælder i Danmark.

Danske pengeinstitutter vil fortsat kunne fungere som depositar for investeringsforeninger, oplyste Margrethe Vestager. I det hele taget vil ændringerne kun afføde tekniske ændringer i den danske lovgivning.

Det mest kontroversielle er måske forslaget om minimumsharmonisering af administrative bøder inden for dette felt. Det kender man ikke i Danmark, hvor man anvender den strafferetlige metode. Kompromisforslaget giver dog det enkelte medlemsland frit valg mellem administrative bøder og strafferetlige sanktioner.

Forslaget indeholder tillige en beskyttelse af ansatte, der henvender sig til myndighederne om lovovertrædere, en såkaldt whistleblower-ordning.

Det vil styrke danske pengeinstitutters konkurrenceevne, når resten af EU skal følge strammere regler, som man allerede kender herhjemme, anførte Margrethe Vestager. (Dj/210113)

Comments are closed.