Kritisk mandat til gasprisloft

Denne stolpemarkering står ved solcelleparken i Vollerup, hvor man kan glæde sig over, at høj gaspris trækker elprisen op. Foto: Fagpressen

Mandater til indgreb i ekstrempriser, fiskekvoter og finansiel støtte til Ukraine

Af Claus Djørup
Energiministeren har et solidt, kritisk mandat til det ekstraordinære ministerrådsmøde den 13. december om prisloft på naturgas ved ekstraordinært høje gaspriser. EU-kommissionen fremsatte den 22. novembe nødforslaget om en markedskorrektionsmekanisme, som er efterspurgt af sydeuropæiske lande og Frankrig.

Et mindretal bestående af Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Alternativet voterede nej, da fungerende klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) forelagde sit forhandlingsoplæg i europaudvalget fredag 9. december.

Den danske ministers støtte forudsætter – lægger stor vægt på – seks ikke’r, nemlig at mekanismen 1) ikke øger gasforbruget, 2) ikke kompromitterer forsyningssikkerheden, 3) ikke har uhensigtsmæssige finansielle konsekvenser for medlemslandene, 4) ikke skader det indre markeds integritet, 5) ikke påvirker energiderivatmarkedernes stabilitet og 6) ikke mindsker investeringslysten i forhold til den grønne omstilling.

Summa sumarum holder den fungerende regering muligheden åben for at stemme nej. Det ligger i at ”lægge afgørende vægt på”, at ”de centrale danske prioriteter samlet set vurderes at blive imødekommet tilstrækkeligt.”

EU-ordfører Alex Ahrendtsen (DF) krævede en skærpelse, så regeringen lagde afgørende vægt på, at indgrebet hverken må føre til øget gasforbrug som set i Spanien eller får uheldige bivirkninger for markedet.

EU-ordfører Anna V. Berthelsen (SF), som voterede ja, frygtede udskydelse af grønne investeringer som følge af gasprislofet.

Hun spurgte til det tjekkiske EU-formandskabs kompromisforslag, og så blev dørene lukket, så udvalgsmedlemmerne kunne delagtiggøres i fortrolige oplysninger om forhandlingssituationen.

Prismekanismen svær at udløse
EU-kommissionens udspil til prisloft tager udgangspunkt i priserne i august. Prisloftet udløses på to betingelser og på et niveau, der åbenlys er lidt værre end i august.

Prismekanismens tærskel består i et sikkerhedsloft på 275 euro/MWh for enmånedsderiviater på Hollands toneangivende, virtuelle gasbørs TTF (Title Fransfer Facility). Handelsordrer over denne pris accepteres ikke, når to betingelser om varighed og prisforskel til flydende gas indtræffer:

1) Afregningsprisen for TTF front month-derivater overstiger 275 euro to uger i træk

2) TTF-prisen er 58 euro højere end LNG-referenceprisen i 10 på hinanden følgende handelsdage inden udgangen af tougersperioden.

I slutningen af august steg TTF-gasprisen brat fra 220 euro/MWh til næsten 320 euro/MWh, mens de globale priser holdt sig væsentligt under disse niveauer.

Mandat til fiskerikvoter
Europaudvalget udstak to yderligere mandater på mødet 9. december.

Fungerende fødevareminister Rasmus Prehn (S) fik mandat til fiskekvoter uden for Østersøen bl.a. makrel, hvor ministerrådet ventes at indgå et kompromis mandag 12. december. Der er lagt op til en stramning for ål, som også vil ramme fynske fiskere.

Enstemmigt mandat til Ukraine-støtte
Fung. udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fik på vegne af fung. finansminister Nicolai Wammen (S) et enstemmigt, revideret mandat til finansiel bistand på 134,1 mia. kr. til Ukraine i 2023.

Ungarn er imod, så EU-landene er i begreb med at finde en alternativ løsning, der kunne bestå i nationale garantier.

Iran
EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) foreslog konkrete initiativer såsom opstilling internetmaster til hjælp for oppositionen og Mahsa Amini-demonstranterne i Iran.

En imødekommende Jeppe Kofod opfordrede til at tage konkrete initiativer op i udenrigsnævnet bag lukkede døre.

Iran er på udenrigsministrenes møde i Bryssel mandag 12. december.

EU-miljøregnskaber uden pengeværdier
Revisionen af EU’s forordning for miljøregnskaber er snart klar til vedtagelse, oplyste fung. miljøminister Lea Wermelin (S) på vegne af fungerende indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S).

Forordningen udvides med tre annekser/moduler om henholdsvis skove, miljøsubsidier og økosystemer.

Arbejdsgruppen for statistik opgiver penge som målestok i forslaget om økosystemtjenester. Det skyldes mangel på anerkendte metoder til monetær værdisættelse. (Dj/121222)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.