Ida Aukens sortie med tre mandater

Ida Auken fik tre miljømandater i hus samtidig med sin fratræden Foto: Fagpressen.eu

PELSJOB TRUES AF EU-FORSLAG OM INVASIVE ARTER

Af Claus Djørup
Ida Aukens farvel som miljøminister blev et forhandlingsmandat til støtte for den hjemlige produktion af minkpels, som efterfølgeren Kirsten Brosbøl (S) skal administrere.

Torsdag morgen den 30. januar skulle Ida Auken have siddet i europaudvalget og forelægge tre forhandlingsmandater angående henholdsvis om hhv. invasive arter, handel med vilde dyr og planter samt tilpasning af FLEGT-forordningen om træimport.

Imidlertid skete der et og andet i SF, så mødet kl. 9 blev aflyst og mandatforelæggelserne konverteret til skriftlig procedure.

Det blev til brede flertal. Dansk Folkeparti meddelte dog nej til alle tre forslag. EU-ordfører Pia Adelsteen (DF) er helt imod forslaget om invasive arter.

EKSPORT I BACONSTØRRELSE
– Vi har en ganske betydelig samfundsøkonomisk interesse i at fastholde, at amerikansk mink ikke bliver optaget på listen over invasive arter. Vi taler om halvanden procent af Danmarks bruttonationalprodukt. Det er baconstørrelse, siger EU-ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V).

Det er indholdsmæssigt det samme, som Ida Auken erklærede i europaudvalget den 6. december om det lille produktionsdyr med det latinske navn Neovison Vison: – Dansk minkavl skal ikke dreje nøglen om som følge af forslaget.

EU-FORSLAGET LUKKER DANSK MINKAVL PÅ TO ÅR
– Der er en potentiel risiko for, at den amerikanske mink kommer med på EU-listen til sin tid. Det vil i givet fald betyde, at dansk minkavl skal lukke to år efter forordningens ikrafttræden. Med en årlig omsætning på 13 milliarder kroner og over 6000 berørte arbejdspladser vil det naturligvis være uacceptabelt for regeringen, erklærede Ida Auken ved den lejlighed.

Forslaget omfatter alene de mest 50 mest problematiske arter på EU-plan. Hvilke fastsættes først efter forordningens ikrafttrædelse, og det huede ikke den daværende miljøminister, som skiftede fra SF til Det radikale Venstre fredag 31. januar.

Regeringen går efter en ”mere afbalanceret og proportional tilgang” med mulighed for risikoafvejning. Kommerciel produktion af invasive arter skal fortsat være mulig, så længe det sker under forsvarlige forhold.

INGEN SOLOBEFØJELSER TIL KOMMISSIONEN
Videre skal listen over invasive arter udformes i en sædvanlig lovgivningsprocedure og ikke ved kommissionens udstedelse af retsakter.

EU-flagede skibe bør ifølge den danske regering ikke omfattes af forordningen, når de transporterer ikke-hjemmehørende invasive arter uden for EU.

Videre er regeringen forbeholden – som det udtrykkes i Miljøministeriets politikernotat – over for at udvide forordningen til arter, der kun er fremmede i nogle EU-lande og ikke i alle.

EP-UDVALGS POSITION
EU-parlamentets miljøudvalg indtager den modsatte holdning angående delvis invasive arter på EU-listen.
Udvalget vedtog med overvældende flertal den 30. januar, at listen skal være åben uden et loft på 50 arter, og listen skal også kunne indeholde arter, som er indfødte i nogle lande og fremmede i andre.

Den tjekkiske socialdemokrat Pavel Poc er EU-parlamentets rapportør/chefforhandler på forslaget. Han er uddannet biolog og ekspert i insekter og har praktisk erfaring med bekæmpelse af bjørneklo fra sin tid som leder af en kommunal miljøafdeling Mariánské Lázně (Marienbad).

Herhjemme blev cirka 3400 mink nedlagt i jagtsæsonen 2012/13. (Dj/090214)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.