EU-forslag trussel mod bilafgifter

Jonas Dahl: Forslaget om genregistrering skal ændres, så Danmark undgår afgiftstab. Foto: Fagpressen.eu

EU-kommissionens forslag om fri bevægelighed for biler over grænser kan blive dyrt i tabte afgifter, frygter skatteministeren. Kun tre af de 28 EU-lande har nul registreringsafgift, så den danske regering regner fortrøstningsfuld med mange allierede, der kan afværge nye EU-huller i bilafgiftssystemet

Af Claus Djørup /Motormagasinet
EU-kommissionen vil gøre det lettere at flytte biler mellem EU-landene. Det skal være nemt at omregistrere køretøjet, når det skifter nationalitet, og leasing- og biludlejningsfirmaer skal kunne udleje biler i hele EU uden at skifte nummerplader og registreringsattest.

Der er bare en hage set med skatteministerielle øjne. Forslaget om genregistrering og et indre marked for leasing giver nemlig flere mulighed for at køre rundt på ikke-danske nummerplader i længere tid.

Det betyder tabte afgifter og fare for flere køretøjer på vejene, som ikke er underlagt den danske miljøregulering. Nye biler udleder i gennemsnit 117 gram CO/2 per km, mens gennemsnittet er 135 gram CO2/km, anfører skatteministeren.

Derfor afviser den til enhver tid siddende skatteminister forslaget, medmindre der strammes op på de paragraffer, der underminerer opkrævningen af bilafgifter.

MISBRUG OG TAB ØGES
EU-kommissionen foreslår nemlig ikke entydige kriterier for, hvor et køretøj skal registreres. I nogle lande er det ejeren, som er indehaveren af registreringsattesten, mens det i andre lande er brugeren.

Kommissionen foreslår tillige, at et køretøj kan bruges i andre lande uden genregistrering, så man over alt i Europa kan lease biler på nummerplader fra det land, hvor leasingfirmaet hører hjemme.

– Denne del af forslaget udgør en trussel mod det danske skatteprovenu fra beskatning af køretøjer, erklærede den nu afgående skatteminister Jonas Dahl (SF) i europaudvalget 24. januar.

– Køretøjer bør kunne registreres, hvor de bruges, og det sikrer kommissionens forslag ikke, fastslog Jonas Dahl.

Han var positiv over for forenklingerne, der ikke berører det danske afgiftssystem. Det drejer sig om genregistrering på basis af eksportlandets oplysninger.

FLERE SVENSKERBILER I KØBENHAVN
Længere frist for genregistrering vil i sig selv koste statskassen 10 millioner kroner om året, lyder det nyeste tal.

Erhvervskommissær Antonio Tajani fremsatte forslaget i april 2012. Dengang vurderede Skatteministeriet, at staten ville miste 50 millioner kroner, hvis fristen for om- eller genregistrering blev forlænget fra to uger til et halvt år.

Desuden vil køretøjets værdi falde i værdi i denne periode, og dermed bliver registreringsafgiften lavere. Endelig bliver sværere at slå ned på bilister, der kører rundt i København på svenske plader.

LA GLAD FOR AFGIFTSFRIE BILER
Det afgiftsrebelske Liberal Alliance siger nej, for partiet vil da godt have billigere biler. EU-ordfører Mette Bock (LA) er glad for dette initiativ fra EU-kommissionen.

Dansk Folkeparti og Enhedslisten siger nej med den modsatte begrundelse. De vil slet ikke vide af forslaget, selv om de støtter skatteministerens holdning.

– Det er et søgt argument at sige, at formålet er fri bevægelighed for biler, velvidende at det ramler ind i skattelovgivningen. Man sætter fri bevægelighed over alt muligt andet, som burde være national kompetence, siger EU-ordfører Pia Adelsteen (DF).

– EU skal ikke ind over vores skatte- og afgiftssystem, siger EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL).

Venstre og Konservative sikrer flertal for regeringens forhandlingsposition.

– Muligheden for helt at undgå registreringsafgiften ved at lease en bil i et andet land vil nok være i nærheden af 100 procent udnyttelse, bemærker EU-ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) med et smil.

25 LANDES STATSKASSER
– Det vil være en indgriben i forhold til de danske beskatningsregler, fastholdt Jonas Dahl med adresse til Berlaymont.

Ergo drejer forslaget sig om skat og kræver enstemmighed blandt de 28 EU-lande, mener den danske regering. Imidlertid mener EU-kommissionen og ministerrådets juridiske tjeneste, at det ikke er tilfældet.

Regeringen undgår dog at sætte sagen på spidsen og udløse den statsretlige mine.

– En række lande har det samme forbehold. Reelt har kun tre lande en nulbeskatning i forhold til registreringsafgift. Jeg tror, at mange lande vil have en fælles interesse i at finde en løsning. Nu foregår der drøftelser i EU, så det er for tidligt at forholde sig til hvis og hvis … (Dj/010214)

Artiklen blev oprindeligt bragt i Motormagasinet 31. januar 2014

Comments are closed.