Fem trafikmandater uden DF

Danmark stemmer nej til en forlængelse ud over 2020 af projektet med et fælles luftkontrolsystem. Foto: Fagpressen.eu

Af Claus Djørup
Dansk Folkeparti sagde nej til samtlige fem forhandlingsmandater, som transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) forelagde europaudvalget fredag 4. oktober. Det skete per distance fra en fødestue, da EU-ordfører Pia Adelsteen (DF) netop var blevet nybagt mormor.

– Jeg turde simpelt hen ikke sige ja. Der var for mange delegerede retsakter (dvs. lovgivende bemyndigelse til EU-kommissionen) – og usikkerhed, som nok har noget at gøre med den tidlige forelæggelse, siger Pia Adelsteen.

Enhedslisten sagde ja til et enkelt, mens Liberal Alliance afgav to dissenser. Med andre ord var de fem EU-venlige partier (S, R, SF, V og K) stort set ene om støtten til de trafikpolitiske mandater.

Alle tre EU-skeptiske partier er imod tidligmandatet vedrørende jernbaneagenturet.

Liberal Alliance og Dansk Folkeparti afviste det i øvrigt kritiske tidligmandat om infrastruktur for elbiler, hvor kommissionens forslag kræver et antal ladepunkter i Danmark svarende til 200.000 elbiler i 2020.

BAGVENDT HAVNEFORSLAG
DF og EL sagde nej til direktivforslaget om jernbanesikkerhed, forordningsforlængelsen vedr. lufttrafikstyringssystemsudvikling (flertallet accepterer en forlængelse til 2020, mens kommissionen foreslår 2024) samt tidligmandatet angående EU-kommissionens tredie forsøg på 10 år med en havnereguleringspakke.

Det sidste forslag er erhvervspolitisk ufordøjeligt for Pia Adelsteen, fordi der skelnes mellem TEN-havne og de øvrige havne, hvilket skaber frem for afskaffer konkurrenceforvridninger i det indre havnemarked.

VELFÆRDSTURISME
Europaudvalget tog sig en debat om velfærdsturisme under justitsminister Morten Bødeskovs forelæggelse af retsministerrådsmødet 7.-8. oktober, som bl.a. skal drøfte EU-kommissionens delrapport om fri bevægelighed for personer.

– Jeg tror såmænd ikke, at der er så meget svig og misbrug, men spørgsmålet er, om det er meningen. Vi går ikke ind for et socialt tag-selv-bord, sagde EU-ordfører Per Stig Møller (K).

Arbejdsmarkeds- og socialpolitikken skal bestemmes af folketinget og ikke af EU-kommissionen, sagde EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL).

Spørgsmålet om velfærdsydelser går på to ben. Det ene er økonomi, det andet er rimeligheden, istemte EU-ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V).

EU-ordfører Mette Bock (LA), som forbereder et beslutningsforslag om et socialt forbehold, fastholder ligeledes den principielle tilgang, nemlig om det indre marked for varer også skal være et socialt indre marked.

Adgang til sociale ydelser er koblet til arbejde i opholdslandet, replicerede EU-ordfører Camilla Hersom (R). (Dj/071013)

© Eftertryk kun efter indhentet, udtrykkelig tilladelse.

Comments are closed.