EU gransker Ryanair og andre lavprisselskabers metoder

Indsats mod social dumping indgår i EU’s luftfartspakke i årets slutning

Af Claus Djørup /Transportmagasinet
– Den enorme konkurrence på lastbilområdet er endnu vildere i luftfarten, hvor man kan have hjemmebase forskellige steder og flyve i hele Europa på få timer, siger transportminister Magnus Heunicke (S).

Han har overdraget transportkommissær Violeta Bulc en række forslag vendt mod social dumping inden for luftfarten.

Sociale spørgsmål (arbejdsmiljø og arbejdsvilkår) vil indgå i en omfattende luftfartspakke inden årets udgang. Det bekræftede slovenske EU-kommissær uden at gå i detaljer, da hun deltog i et pressemøde efter det seneste møde i transportministerrådet.

Fokus for luftfartsstrategien er dog at bevare europæiske flyveselskabers konkurrencekraft.

Ministrene er langtfra enige. Man kan gætte, at ministeren fra Ryanairs hjemland er blandt de modstandere, som Magnus Heunicke stødte på, da han tog emnet op på rådsmødet: – Jeg kan konstatere, at der er stærke holdninger til emnet – både for og imod.

Dansk rapport om regelshopping
Forslagene er udarbejdet af den arbejdsgruppe under Rådet for Dansk Luftfart bestående af ministerier, brancheorganisationer og fagforeninger. Det er en opfølgning af rapporten for knap et år siden om social dumping – også kaldet regelshopping – inden for luftfarten.

Hovedpunkterne i de danske forslag til EU er:
1) Fælles definitioner af begreberne arbejdsgiver og arbejdstager.
2) Entydig definition af begrebet hjemmebase for at sætte ind mod tvangsflytning fra land til land.
3) Alle ansatte skal være socialt sikret i et EU-land.
4) Fokus på de hastigt skiftende selskabskonstruktioners konsekvenser for flyvesikkerhed.
5) Ensartet tilsyn med de enkelte selskabers arbejdsmiljø i hele EU og ikke kun i hjemlandet.

– De nuværende uklare forhold fører til ansættelser, hvor der ikke gives løn under sygdom, hvor medarbejderen selv skal betale uniform, hvor medarbejderen kan forflyttes til et andet land uden varsel, og hvor man helt kan undlade at betale løn i perioder med begrænset aktivitet, fremhæver Magnus Heunicke.

Gider ikke snyd
Land- og lufttransport er dog så forskellige, at der ikke overføres initiativer eller regler direkte fra vejtransport til luftfart. Den røde tråd er det fælles tankesæt om minimum af kontrol, som Heunicke formulerer det.

– Begge dele handler om social dumping. De lande, som allerede har meldt sig, er også optaget af kampen mod social dumping på landevejene. Vi er tilhængere af stærk konkurrence, bare på ordentlige vilkår. Vi gider ikke konkurrence, hvor nogle snyder, siger Magnus Heunicke.

Direktiv er for elastisk
Cabotage er omfattet af et direktiv, som fortolkes vidt forskellig, når de enkelte lande omsætter direktivet til national lovgivning. Derfor har Magnus Heunicke opfordret Violeta Bulc, at hun laver et froslag til forordning, der gælder umiddelbart.

Trafikstyrelsen deltager i EU-kommissionens undersøgelse af selskabskonstruktioner, der ventes færdig til sommer.

EU-kommissionen og EU-parlamentet arrangerer en konference i Bryssel om social dumping den 4. juni, hvor lavprisflyselskaber er et af emnerne.

Flyvehviletid med 60 timer
Til februar får EU ens flyve- og hviletidsregler for flyvende besætningsmedlemmer. Regelsættet blev vedtaget i 2013 tager blandt andet hensyn til, at fatigue (træthed) er en af de væsentlige faktorer, som påvirker menneskelige præstationer, oplyser Magnus Heunicke.

Reglerne giver mulighed for, at man i 7 dage vil kunne gøre tjeneste i op til 60 timer, men det er ikke muligt at have to sådanne 60 timersuger i træk eller ofte. (Dj/010515)

Artiklen er oprindeligt bragt i Transportmagasinet

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.