Onsdagsduel om VE-støttereform

Regeringen forhandler stadig med kommissionen om VE-støttesystemets fremtid

Af Claus Djørup / Nyhedsbrevet Energi.dk
Det svensk-norske certifikatmarked er blandt de alternative muligheder, hvis EU-kommissionen ikke forlænger den midlertidige aftale om det nuværende VE-støttesystem, som udløber ved udgangen af 2016.

– Hvis EU-kommissionen underkender den danske PSO-model (Public Service Obligations, red.), er vi nødt til åbent at se på alle muligheder. En mulighed kan være et certifikatmarked, men spørgsmålet er, om det alene vil kunne løse udfordringen med opkrævning af penge til den grønne omstilling, siger energi- og klimaordfører Lars Chr. Lilleholt (V).

Opkrævningen kan ske enten ved en afgift som i dag over elregningen eller finansieret af statskassen. Det sidste er ikke et scenario for Lars Chr. Lilleholt, og den mulighed har hele forligskredsen såmænd afskrevet sig i det såkaldte tilsagnspapir fra december.

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) afstod fra at kaste sin kærlighed på bestemte alternativer i onsdagsspørgetiden 22. april.

I sine svar til Lars Chr. Lilleholt henviste de radikales energiminister til de syv energiforligspartiers aftale – tilsagnspapiret – om at finde en langsigtet løsning på den såkaldte PSO-diskrimination (udenlandske VE-strømleverandører får ikke del i PSO’en), ”hvor finansieringen af VE-støtten er EU-traktatmedholdelig og ikke medfører finansiering via finansloven.”

Energiforligskredsen indkaldes, når sonderingerne og samarbejdet med kommissionen afstikker den ”bane, vi skal spille denne bold på”, som Rasmus Helveg Petersen udtrykte det.

– Jeg ser ingen grund til at indkalde forligskredsen til drøftelser om tiltag, der f.eks. ville blive underkendt af kommissionen, erklærede Rasmus Helveg Petersen. (Dj/240415)

Artiklen er oprindeligt bragt i nyhedsbrevet Energi.dk

Comments are closed.